Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999

Kazalo

557. Navodilo o ugotavljanju dodatne davčne olajšave po prvem odstavku 47. člena zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju, stran 1037.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi in drugega odstavka 47. člena zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 45/98 in 67/98) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o ugotavljanju dodatne davčne olajšave po prvem odstavku 47. člena zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
1. člen
Davčnim zavezancem (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki vlagajo sredstva v opredmetena osnovna sredstva v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin, se vloženi znesek, ki se odšteva od osnove za davek (v nadaljnjem besedilu: znesek), upošteva kot dodatna davčna olajšava, poleg olajšave v skladu z 39. členom zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95 in 34/96), pri davčnem obračunu za davčni leti 1998 in 1999.
2. člen
Znesek ne sme presegati polovico davčne osnove II iz obrazca za obračun davka od dobička pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: obrazec), ki ga zavezanci za davek od dobička pravnih oseb sestavijo v skladu z odredbo o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb in načinu predlaganja obrazca davčnemu organu (Uradni list RS, št. 12/99).
Znesek iz prejšnjega odstavka zavezanec vpiše pod zaporedno številko 19 v obrazcu in ga prišteje k znesku davčne olajšave, ki se mu prizna v skladu z 39. členom zakona o davku od dobička pravnih oseb.
3. člen
Zavezanec ob predložitvi obračuna davka od dobička pravnih oseb zagotovi tudi podatek o znesku vloženih sredstev v opredmetena osnovna sredstva v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin in znesek olajšave, katerega uveljavlja po določbah prejšnjih členov tega navodila.
4. člen
Zavezancu se prizna dodatna davčna olajšava po prejšnjih členih tega navodila, če gre za vlaganja, ki so v skladu s prioritetami razvojne pomoči pri popotresni obnovi Posočja.
Pri ugotavljanju ali gre za vlaganja, ki so v skladu s prioritetami razvojne pomoči pri popotresni obnovi Posočja, se upoštevajo tudi določbe zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju.
5. člen
Glede postopka in načina za uveljavljanje dodatne davčne olajšave, ki niso urejena z zakonom o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju, se uporabljajo določbe zakona o davku od dobička pravnih oseb, zakona o davčni službi in zakona o davčnem postopku.
6. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 416-22/99
Ljubljana, dne 19. februarja 1999.
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

AAA Zlata odličnost