Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999

Kazalo

344. Sklep o spremembi sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju, stran 641.

Na podlagi 25. in 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), sklepa o izdajanju blagajniških zapisov Banke Slo- venije (Uradni list RS, št. 52/98) izdaja guverner Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju
1
V sklepu o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju (Uradni list RS, št. 1/92, 34/92, 24/93, 28/94, 37/95, 19/96, 54/97 in 57/98) se beseda “DEM“ zamenja z besedo “EUR“.
2
V drugem odstavku 2. točke se beseda “petdesettisoč“ nadomesti z besedo “petindvajsettisoč“.
3
V 4. točki se prvi in drugi odstavek nadomestita z novima, ki se glasita: “Blagajniški zapisi Banke Slovenije se vpisujejo z diskontom. Obrestna mera za blagajniške zapise, vpisane v EUR znaša:
z rokom dospelosti 60 dni 2,92% letno,
z rokom dospelosti 90 dni 2,90% letno,
z rokom dospelosti 120 dni 2,89% letno,
z rokom dospelosti 180 dni 2,86% letno,
z rokom dospelosti 270 dni 2,84% letno,
z rokom dospelosti 360 dni 2,84% letno.
Navedene obrestne mere se uporabljajo za vpisane blagajniške zapise Banke Slovenije, nominirane v EUR, katerih sredstva bodo vplačana na devizni račun Banke Slovenije v tujini od vključno 16. 2. 1999 dalje. Od vključno 11. 2. 1999 sprejema Banka Slovenije nove ponudbe le z valuto 16. 2. 1999 dalje.“
4
V 8. točki se besedilo “(Uradni list RS, št. 29/91 – prečiščeno besedilo)“ spremeni tako, da se glasi “(Uradni list RS, št. 29/91 – prečiščeno besedilo s spremembami)“.
5
Ta sklep začne veljati dne 16. 2. 1999 in se od tega dne tudi uporablja.
Št. 22-0022/99
Ljubljana, dne 3. februarja 1999.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost