Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999

Kazalo

334. Sklep o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi, stran 605.

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94 in 57/94) ter 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je na seji dne 21. 5. 1998 sprejel
S K L E P
o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi
1. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha imeti značaj dobrine v splošni rabi naslednja nepremičnina:
v k.o. Cerkno, parcela št. 1324/13, javno dobro nerodovitno v izmeri 12 m2,
v k.o. Cerkno, parcela št. 1324/14, javno dobro nerodovitno v izmeri 28 m2,
v k.o. Otalež, parcela št. 1992/4, javno dobro nerodovitno v izmeri 144 m2,
v k.o. Otalež, parcela št. 1992/5, javno dobro nerodovitno v izmeri 110 m2.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa postane z dnem njegove uveljavitve družbena lastnina v uporabi Občine Cerkno.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 46600-04/97
Cerkno, dne 21. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.