Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999

Kazalo

333. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta občine Bloke, stran 604.

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta občine Bloke
Občinska volilna komisija Občine Bloke je na seji dne 26. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za člane Občinskega sveta občine Bloke na rednih volitvah dne 22. novembra 1998 ugotovila:
I
Na volitvah dne 22. novembra 1998 je imelo pravico glasovati 1225 volivcev.
Glasovalo je skupaj 935 volivcev ali 76,33%, od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II
Za volitve članov Občinskega sveta občine Bloke je bilo oddanih 935 glasovnic.
Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, je bilo 31 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 904.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
----------------------------------------------------------------
1. Jože Grže         180 glasov          19,91%
2. Iztok Škrlj        386 glasov          42,70%
3. Stanko Pavlič       53 glasov          5,86%
4. Ljudmila Škrabec      97 glasov          10,73%
5. Franc Modic        97 glasov          10,73%
6. Dušan Premrov       69 glasov          7,52%
7. Mirko Zbačnik       72 glasov          7,96%
8. Jože Zgonc         81 glasov          8,96%
9. Jožef Rot         215 glasov          23,78%
10. Slavko Strman      106 glasov          11,73%
11. Franc Škrabec      302 glasov          33,41%
12. Jože Milavec       42 glasov          4,65%
13. Bojan Kraševec      132 glasov          14,60%
14. Janez Zupančič      47 glasov          5,20%
15. Franc Širaj       115 glasov          12,72%
16. Ivan Lah         182 glasov          20,13%
17. Stanka Rebec       210 glasov          23,23%
18. Jože Avsec        140 glasov          15,49%
19. Janez Kraševec      160 glasov          17,70%
20. Anton Križ        45 glasov          4,98%
21. Anton Oražem       173 glasov          19,14%
22. Janez Širaj       173 glasov          19,14%
23. Franc Marolt       106 glasov          11,73%
24. Jože Zakrajšek      126 glasov          13,94%
25. Zmago Primožič      68 glasov          7,52%
26. Milan Modic       118 glasov          13,05%
27. Marija Žgajnar      203 glasov          22,46%
28. Franc Knavs       105 glasov          11,62%
29. Ivana Tatjana Lavrič   115 glasov          12,72%
30. Marjan Ivančič      139 glasov          15,38%
31. Anton Mazij       228 glasov          25,22%
32. Ciril Majdič       31 glasov          3,43%
33. Rajko Lipovec       88 glasov          9,73%
34. Metod Kraševec      129 glasov          14,27%
35. Anton Zakrajšek     118 glasov          13,05%
36. Branko Kraševec     156 glasov          17,26%
37. Alojzij Kranjc      35 glasov          3,87%
38. Klavdij Favento      58 glasov          6,42%
39. Emil Zabukovec      211 glasov          23,34%
40. Andrej V. Intihar     85 glasov          9,40%
41. Alojzij Mazij      287 glasov          31,75%
42. Stanislav Korenjak    153 glasov          16,92%
43. Fanc Palčič        66 glasov          7,30%
----------------------------------------------------------------
III
Občinska volilna komisija občine Bloke je na podlagi drugega dostavka 11. člena zakona o lokalnih volitvah, ki določa, da so za člane občinskega sveta izvoljeni kandidati, ki so dobili največ oddanih glasov izvoljeni naslednji kandidati:
----------------------------------------------------------------
1. Iztok Škrlj    roj. 14. 6. 1964, Sleme 6,     Nova vas
2. Franc Škrabec   roj. 29. 1. 1931, Nova vas 8,   Nova vas
3. Alojzij Mazij   roj. 10. 9. 1950,
           Velike Bloke 60a,         Nova vas
4. Anton Mazij    roj. 16. 1. 1951,
           Velike Bloke 7,          Nova vas
5. Jožef Rot     roj. 5. 10. 1938,
           Nova vas 55,            Nova vas
6. Emil Zabukovec  roj. 16. 5. 1964, Nova vas 11,   Nova vas
7. Stanka Rebec   roj. 11. 11. 1964, Ulaka 15,    Nova vas
----------------------------------------------------------------
Št. 55/99
Bloke, dne 21. januarja 1999.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Bloke
Robert Marolt l. r.