Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999

Kazalo

332. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Bloke, stran 603.

P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev za župana Občine Bloke
Občinska volilna komisija občine Bloke je na seji dne 26. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izidov za župana Občine Bloke na rednih volitvah dne 22. novembra 1998 ugotovila:
I
Na volitvah dne 22. novembra 1998 je imelo pravico glasovati 1225 volivcev.
Glasovalo je skupaj 935 volivcev ali 76,33%, od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II
Za volitve župana Občine Bloke je bilo oddanih 935 glasovnic.
Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca je bilo 16 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 919.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
-----------------------------------------------------------
Stanka Rebec        161 glasov     17,52%
Ivana Tatjana Lavrič     43 glasov      4,68%
Miroslav Doles       112 glasov     12,19%
Jože Doles         603 glasov     65,61%
-----------------------------------------------------------
III
Občinska volilna komisija občine Bloke je na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine Bloke izvoljen Jože Doles, roj. 8. 8. 1956, stanujoč Ravne na Blokah 18, Nova vas.
Št. 55/99
Bloke, dne 21. januarja 1999.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Bloke
Robert Marolt l. r.