Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999

Kazalo

325. Pozitivno mnenje oziroma soglasje in priporočil, stran 596.

Svet za visoko šolstvo RS je v obdobju od maja do decembra 1998 na podlagi 32. člena in 6. točke 49. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) in na podlagi meril in postopkov za ocenjevanje študijskih programov in visokošoslkih zavodov (Uradni list RS, št. 29/94) sprejel
P O Z I T I V N O M N E N J E O Z I R O M A S O G L A S J E I N P R I P O R O Č I L
uvedbo tehle študijskih programov za izpopolnjevanje
UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za matematiko in fiziko
– študijski program za izpopolnjevanje
Poučevanje matematike v srednji šoli
UNIVERZA V MARIBORU
Pedagoška fakulteta
– študijska programa za izpopolnjevanje
Poučevanje kemije v srednji šoli
Zgodnje poučevanje angleškega jezika
Pozitivno mnenje oziroma soglasje in priporočil
uvedbo tehle podiplomskih študijskih programov
UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za arhitekturo
– študijski program za pridobitev specializacije
Urbanistično načrtovanje
UNIVERZA V MARIBORU
Pedagoška fakulteta
– študijska programa za pridobitev magisterija
Geografija – področje izobraževanja
Fizika – področje izobraževanja
– študijski program za pridobitev specializacije
Fizika – področje izobraževanja
SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Fakulteta za podiplomske humanistične študije
– študijska programa za pridobitev magisterija
Antropologija spolov
Lingvistika govora in teorija družbene komunikacije
Svet za visoko šolstvo RS je v obdobju od maja do decembra 1998 na podlagi 32. člena in 6. točke 49. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) in na podlagi meril in postopkov za ocenjevanje študijskih programov in visokošolskih zavodov (Uradni list RS, št. 29/94) sprejel
Pozitivno mnenje oziroma soglasje in priporočil
uvedbo tehle študijskih programov za izpopolnjevanje
UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za matematiko in fiziko
– študijski program za izpopolnjevanje
Poučevanje matematike v srednji šoli
UNIVERZA V MARIBORU
Pedagoška fakulteta
– študijska programa za izpopolnjevanje
Poučevanje kemije v srednji šoli
Zgodnje poučevanje angleškega jezika
Pozitivno mnenje oziroma soglasje in priporočil
uvedbo tehle podiplomskih študijskih programov
UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za arhitekturo
– študijski program za pridobitev specializacije
Urbanistično načrtovanje
UNIVERZA V MARIBORU
Pedagoška fakulteta
– študijska programa za pridobitev magisterija
Geografija – področje izobraževanja
Fizika – področje izobraževanja
– študijski program za pridobitev specializacije
Fizika – področje izobraževanja
SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Fakulteta za podiplomske humanistične študije
– študijska programa za pridobitev magisterija
Antropologija spolov
Lingvistika govora in teorija družbene komunikacije
Predsednik
Sveta za visoko šolstvo RS
prof. dr. Dane Melavc l. r.