Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999

Kazalo

310. Sklep o potrditvi učbenika S SLOVENŠČINO V SVET 5, delovni zvezek z neumetnostnimi besedili za 5. razred osnovne šole, stran 592.

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na seji dne 14. 1. 1999 sprejel
S K L E P
o potrditvi učbenika S SLOVENŠČINO V SVET 5, delovni zvezek z neumetnostnimi besedili za 5. razred osnovne šole,
ki so ga napisale
Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Martina Križaj Ortar
Učbenik S SLOVENŠČINO V SVET 5, se potrdi kot delovni zvezek za pouk slovenščine v 5. razredu osnovne šole za obravnavo neumetnostnih besedil za 5 šolskih let. Ilustracije: Bojan Sumrak; recenzija: dr. Marja Bešter, Dragica Kapko Bakič; lektoriranje: avtorice so slavistke. V letu 1999 izdala in založila založba Rokus, Grad Fužine, Studenec 2a, 1000 Ljubljana.
Št. 612-6/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje