Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999

Kazalo

274. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Dolina, stran 485.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 - odločba US, 38/96 in 43/96 - odločba US), statuta Krajevne skupnosti Dolina in odločitve krajanov KS Dolina na referendumu dne 10. 1. 1999 je Svet krajevne skupnosti Dolina na seji, dne 11. 1. 1999 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Dolina
1. člen
Na območju KS Dolina se po odločitvi krajanov na referendumu dne 10. 1. 1999 uvede krajevni samoprispevek v denarju za obdobje od 1. 2. 1999 do 31. 1. 2003.
2. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 7,5 milijonov SIT.
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
– asfaltiranje in vzdrževanje vaških cest,
– ureditev javne razsvetljave,
– vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost KS.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Dolina št. 51900-842-097-82934.
4. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal svet krajevne skupnosti, ki bo enkrat letno poročal zboru krajanov o porabi zbranih sredstev.
5. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v KS Dolina, lastniki nepremičnin (gradbenih objektov, zemljišč), ki nimajo stalnega bivališča v KS Dolina:
a) v denarju:
– 42 DEM mesečno v tolarski protivrednosti občani, nosilci gospodinjstva
– 2 DEM mesečno v tolarski protivrednosti na 1 ha obdelovalne zemlje lastniki obdelovalne zemlje,
– 2,5 DEM mesečno v tolarski protivrednosti lastniki osebnih avtomobilov,
– 2,5 DEM mesečno v tolarski protivrednosti lastniki traktorjev,
– 1% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji v tekočem letu lastniki vikendov, vinskih kleti in stanovanjskih hiš, ki nimajo stalnega bivališča na območju KS Dolina;
b) v delu:
– tri delovne dni po 8 ur na občana nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane, ali nadomestilo v denarju v primeru neizpolnitve samoprispevka v delu za 1 delovni dan 50 DEM v tolarski protivrednosti.
6. člen
Samoprispevek v denarju od 1. do 4. člena bo obračunaval Svet KS Dolina mesečno po srednjem tečaju DEM Banke Slovenija na dan obračuna, samoprispevek pod točko 5 pa enkrat letno.
7. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42001-11/98
Puconci, dne 12. januarja 1999.
Predsednik
Sveta KS Dolina
Vlado Kuhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti