Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999

Kazalo

271. Sklep o uvedbi krajevenga samoprispevka za Krajevno skupnost Markišavci, stran 483.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 54/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 15. člena statuta Krajevne skupnosti Markišavci in izida referenduma z dne 10. 1. 1999 je Svet KS Markišavci na seji dne 12. 1. 1999 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Markišavci
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Markišavci se na podlagi odločitve krajanov na referendumu, ki je bil 10. 1. 1999 uvede krajevni samoprispevek v denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek za KS Markišavci se uvede za dobo 5 let, in sicer od 1. 2. 1999 do 31. 1. 2005.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer za:
– dokončanje kanalizacije v naselju Markišavci,
– odvodnjavanje meteorne vode in ureditev pločnikov,
– ureditev avtobusnih postajališč,
– ureditev športnega igrišča,
– ureditev okolice kapelice in vežice na pokopališču,
– vzdrževanje ostalih vaških objektov,
– sofinanciranje kolesarske steze do Murske Sobote,
– financiranje funkcionalne dejavnosti KS in sofinanciranje dejavnosti društev.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Markišavci. Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% mesečno od neto plač zaposlenih, nadomestil iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega in pogodbenega dela,
– 2% od neto pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 7% od katastrskega dohodka veljavnega za tekoče leto,
– 3% obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno varstvo s stalnim bivališčem, oziroma sedežem dejavnosti v KS Markišavci,
– 3% mesečno od povprečne plače v RS v tekočem letu zaposleni v tujini.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Murska Sobota.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek po položnicah, ki jim dostavi krajevna skupnost.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno Krajevni skupnosti Markišavci dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek na naslov: KS Markišavci, 9000 Murska Sobota.
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo oziroma ga ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov občanov.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni žiro račun Krajevne skupnosti Markišavci št. 51900-842-080-82544.
Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega programa je odgovoren Svet krajevne skupnosti Markišavci.
O realizaciji programa in porabi sredstev mora svet KS najmanj enkrat letno poročati na zborih občanov v krajevni skupnosti.
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 2. 1999 naprej.
Št. 3/99
Markišavci, dne 12. januarja 1999.
Predsednik
Sveta KS Markišavci
Boris Gumilar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti