Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999

Kazalo

245. Sklep o spremembah in dopolnitvi navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino, stran 440.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I, 71/93 in 63/95) in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvi navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
1
V navodilu o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 42/98 in 1/99) se prvi odstavek 101.c točke spremeni tako, da glasi:
“Pri plačilu iz tujine iz naslova prodaje delnic domače gospodarske družbe tuji osebi, s katero tuja oseba pridobi več kot 10% glasovalnih pravic gospodarske družbe oziroma več kot 10% udeležbo v osnovnem kapitalu gospodarske družbe, mora tuja ali domača oseba banki predložiti dokumentacijo, iz katere nedvoumno izhaja, da s tem nakupom oziroma skupaj z že realiziranim nakupom, tuja oseba pridobiva več kot 10% glasovalnih pravic družbe oziroma več kot 10% udeležbo v osnovnem kapitalu gospodarske družbe.”
2
V tretjem odstavku 101.c točke za piko doda nov stavek, ki glasi:
“Tako ravna banka tudi v primeru nakupa dolžniškega papirja s strani tuje osebe ob privatni izdaji, ki se šteje za kreditni posel in mora biti registriran v skladu z zakonom o kreditnih poslih s tujino (Uradni list RS, št. 1/91-I in 63/95) in sklepom o pogojih in načinu registracije in spremljanja kreditnih poslov s tujino (Uradni list RS, št. 80/98).”
3
V 101.f točki a) se knjiženje spremeni tako, da glasi:
“– v breme računa 8810,
– v dobro računa 1081,
– v breme računa 99430 – dolžniki za vrednostne papirje, kjer so knjiženi tudi nakupi lastniških vrednostnih papirjev, za katere tuja oseba ni dala izjave v skladu z določbo točke 101.f c),
– v dobro računa 99930 – upniki za vrednostne papirje, kjer so knjiženi tudi nakupi lastniških vrednostnih papirjev, za katere tuja oseba ni dala izjave v skladu z določbo točke 101.f c)”.
4
V 101.f točki b) se drugi par knjiženja spremeni tako, da glasi:
“– v breme računa 99430
– v dobro računa 99930".
5
V prvi alinei prvega odstavka 101.f točke c) se beseda “sedmih” nadomesti z besedo “štirih” in spremenita se račun “9943”, ki postane račun “99431” in račun “9993”, ki postane račun “99931”.
6
V 101.f točke c) se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“Banka je dolžna na dan uveljavitve tega sklepa stanja, ki jih izkazuje na računu 9943, preknjižiti na račun 9432 in stanja na računu 9993 na račun 99932”.
7
V 101.g točki se knjiženje spremeni tako, da glasi:
“– v breme računa 99930 ali 99931 ali 99932
– v dobro računa 99430 ali 99431 ali 99432
– v breme računa 1000
– v dobro računa 1081
– v breme računa 1081
– v dobro računa 8810
– v dobro računa 78810
– v breme računa 8810
– v dobro računa 3100
– v breme računa 3810".
8
V prilogi 2: Šifrirniki, potrebni za izpolnjevanje nalogov, se v šifrantu plačil iz tujine in plačil v tujino v podnaslovu tekoči račun – blago v postavki 112 spremeni tekst v oklepaju tako, da se glasi:
»(do 10 milijonov tolarjev)«.
9
Ta sklep začne veljati 1. februarja 1999.
Ljubljana, dne 22. januarja 1999.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti