Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999

Kazalo

241. Sklep o vplačilu tolarskega depozita za finančne kredite najete pri tuji osebi, stran 438.

Na podlagi 22. člena zakona o kreditnih poslih s tujino (Uradni list RS, št. 1/91-I in 63/95) in 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o vplačilu tolarskega depozita za finančne kredite najete pri tuji osebi
1
Ta sklep določa in ureja dolžnost in postopek vplačila tolarskega depozita za finančne kredite, najete pri tuji osebi.
2
Domača oseba, razen Republike Slovenije, Slovenske izvozne družbe in pooblaščene banke, je dolžna za dobo dveh let vplačati na račun Banke Slovenije tolarski depozit ob črpanju, in sicer v primeru:
– ko črpa sredstva iz naslova kreditne pogodbe s tujo osebo – za del, ki ni namenjen takojšnjemu plačilu lastne obveznosti do tujine, ki pa ne smejo biti prevzete obveznosti;
– ko črpa sredstva, ki po svoji vsebini ali ekonomski posledici ustrezajo najetju finančnega kredita.
3
Višino depozita za posamezno obdobje določi v odvisnosti od priliva kapitala v Republiko Slovenijo s posebnim sklepom guverner Banke Slovenije. Višino depozita določi kot odstotek od črpanega kredita, in sicer v višini od 0% do 30%.
Za izračun depozita se uporabi odstotek iz gornjega odstavka te točke, ki velja na dan posameznega črpanja kredita.
4
Tolarski depozit se vplača na račun Banke Slovenije št. 85000-82080 ali na poravnalni račun Banke Slovenije (BSLJSI2X).
Za izračun višine tolarskega depozita se uporabi srednji tečaj Banke Slovenije na dan vplačila tolarskega depozita.
Tolarski depozit se ne obrestuje.
5
Ob vplačilu tolarskega depozita je dolžan zavezanec za plačilo tolarskega depozita sporočiti Banki Slovenije, Poslovanje s tujino, številko žiro računa domače osebe, na katerega bo Banka Slovenije ob zapadlosti nakazala vplačani tolarski depozit.
6
Pooblaščena banka opravi nakazilo na žiro račun le v primeru, ko domača oseba predloži dokazilo o opravljenem vplačilu tolarskega depozita. Pooblaščena banka je dolžna dokazilo hraniti skupaj z dokumentacijo o prilivu, ki je bil osnova za vplačilo tolarskega depozita.
7
Kolikor je s posebnim sklepom izdanim na podlagi prvega odstavka tretje točke tega sklepa določen odstotek, ki je višji od 0 in pooblaščena banka v roku dveh delovnih dni po dnevu priliva:
– ni prejela ustreznega podatka o osnovi priliva oziroma odliva v skladu z navodilom o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 42/98 in 1/99) ali
– ni prejela dokazila iz prejšnje točke,
in priliv presega 1,0 mio SIT, je pooblaščena banka dolžna priliv vrniti v tujino.
8
Z dnem, ko začne veljati ta sklep preneha veljati sklep o uvedbi depozita za finančne kredite in depozite, najete pri tujih osebah (Uradni list RS, št. 8/95, 10/95, 30/96, 41/96, 77/96, 29/97 in 73/97). Tolarski depoziti, vplačani na račun Banke Slovenije do uveljavitve tega sklepa, se vrnejo v skladu z določbami sklepa, ki je veljal v času vplačila.
9
Domača oseba je dolžna ob črpanju kredita, registriranega pred veljavnostjo tega sklepa, vplačati tolarski depozit v višini in pod pogoji, ki so veljali ob registraciji kredita, razen če se odloči za režim, določen s tem sklepom.
10
Ta sklep začne veljati 1. februarja 1999.
Ljubljana, dne 22. januarja 1999.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti