Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999

Kazalo

238. Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prostore in opremo izvršitelja, stran 437.

Na podlagi petega odstavka 280. člena zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prostore in opremo izvršitelja
1. člen
Ta pravilnik predpisuje minimalne tehnične in druge pogoje, ki se nanašajo na prostore in opremo izvršitelja.
2. člen
Prostori izvršitelja in oprema, s katero se opravlja poslovanje izvršitelja, morajo ustrezati pogojem, ki so predpisani s tem pravilnikom in z drugimi predpisi (sanitarno-zdravstveni predpisi, predpisi o graditvi objektov, o varstvu okolja, o urejanju naselij, o varstvu pri delu in o varstvu pred požarom).
3. člen
Prostori, potrebni za opravljanje dela izvršitelja so:
– pisarna izvršitelja,
– pomožni prostori,
– skladiščni prostor.
4. člen
Za pisarno izvršitelja se po določbah tega pravilnika štejejo prostori, kjer ima izvršitelj svoj sedež in opravlja svoje poslovanje.
Pisarna izvršitelja mora imeti opremo za poslovanje, zlasti pa:
– pisalni stroj ali računalnik s tiskalnikom;
– omaro za spise (evidenco);
– telefonski priključek;
– prostor za stranke.
5. člen
Pomožni prostori so zlasti sanitarije z mrzlo in toplo vodo.
Pomožni prostori so lahko del pisarne ali pa v njeni neposredni bližini.
6. člen
Skladiščni prostor je prostor, namenjen hrambi zarubljenih stvari, ki glede na svojo naravo ne zahtevajo posebnega načina ali tehnologije hrambe.
Če narava zarubljene stvari zahteva poseben način ali tehnologijo hrambe, je izvršitelj dolžan v vsakem konkretnem primeru zagotoviti ustrezne prostore za hrambo takšne stvari.
7. člen
Za prevoz zarubljenega blaga mora imeti izvršitelj primerno vozilo za prevoz tovora.
Za primerno vozilo iz prejšnjega odstavka se šteje registrirano tovorno vozilo, z nosilnostjo najmanj 500 kg, ali registrirano osebno vozilo s priklopnim vozilom, katerega nosilnost je najmanj 400 kg.
8. člen
Minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na zunanjo in notranjo ureditev prostorov in opreme, so:
1. zunanjost prostora mora biti gradbeno dokončana;
2. ob vhodu v zgradbo, kjer je sedež izvršitelja, mora biti na pročelju zgradbe na vidnem mestu pritrjena napisna tabla v skladu s pravilnikom, ki ureja identifikacijske znake za izvršitelja;
3. prostor pred prostorom mora biti varen, neoviran in osvetljen;
4. vhod v prostor je lahko z ulice, ceste ali javnega prehoda in ne sme biti skupen z vhodom v stanovanjske prostore;
5. notranjost prostora mora biti gradbeno dokončana in izdelana iz materialov, ki se lahko čistijo oziroma vzdržujejo;
6. v prostorih morajo biti zagotovljeni ustrezni mikroklimatski pogoji;
7. višina prostora ne sme biti nižja od 2,4 metra.
9. člen
Posebni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na ureditev pisarne izvršitelja in opreme, so:
1. prostor mora biti ustrezno osvetljen, z možnostjo prezračevanja (naravno prezračevanje ali z napravami za umetno prezračevanje) in ogrevan;
2. oprema mora biti tehnično brezhibna, izdelana iz materialov, ki se lahko čistijo in vzdržujejo;
3. razporeditev opreme mora zagotavljati varno gibanje strank in delo zaposlenih.
10. člen
Posebni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na skladiščni prostor:
1. površina skladiščnega prostora mora biti najmanj 30 m2;
2. skladiščni prostor mora biti fizično ločen od ostalih poslovnih prostorov, lahko je tudi dislociran od sedeža izvršitelja, vendar ne izven območja okrajnega sodišča, za katero je imenovan;
3. skladiščni prostor mora biti opremljen tako, da zagotavlja varno in smotrno hrambo zarubljenega blaga;
4. skladiščni prostor mora biti primerno osvetljen in imeti možnost prezračevanja, ogrevanja ali hlajenja;
5. nepoklicanim osebam mora biti onemogočen vstop;
6. če je skladiščni prostor dislociran od sedeža, mora biti zagotovljena raba pomožnih prostorov, zlasti tistih, določenih s tem pravilnikom.
Če je skladiščni prostor dislociran od sedeža izvršitelja, mora biti označen z enakimi identifikacijskimi znaki kot sedež izvršitelja.
11. člen
Izvršitelj je dolžan prostore in opremo redno vzdrževati tako, da ob vsakem času dosega minimalne tehnične in druge pogoje, določene s tem pravilnikom.
12. člen
Pred imenovanjem izvršitelja, posebna komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za pravosodje preveri, če oprema in prostori izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika.
Organ, ki vrši nadzor nad poslovanjem izvršitelja, lahko vsak čas opravi nadzor nad izpolnjevanjem minimalnih tehničnih in drugih pogojev, določenih s tem pravilnikom.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 435-2/99
Ljubljana, dne 26. januarja 1999.
Tomaž Marušič l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti