Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999

Kazalo

231. Uredba o spremembah uredbe o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu, stran 401.

Na podlagi sporazuma med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo o brezcarinski blagovni menjavi v okviru Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu z listama C in D z dne 25. 5. 1984 (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 8/89), akta o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo (Uradni list RS, št. 40/92 – Mednarodne pogodbe, št. 11/92), izmenjave not št. 002615/290 z dne 26. 10. 1995 in št. 575-SD/95-24070 z dne 14. 12. 1995 v zvezi z blagovnima listama C in D, 5. in 67. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) ter prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu
1. člen
V 7. členu uredbe o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu (Uradni list RS, št. 13/97 in 83/97) se črta besedilo »Carinski deklarant iz 11. točke 3. člena carinskega zakona pri« in nadomesti z besedo »Pri«, ter za besedo »uredbe« doda beseda »se«.
2. člen
Priloga k uredbi se spremeni tako, da glasi:
“UVOZ BLAGA PO LISTI D TRŽAŠKEGA SPORAZUMA ZA LETO 1999
------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Carinska      Naziv blaga              Kvota za leto
št.   tarifa                        1999 (v mio LIT)
------------------------------------------------------------------------------
1    2         3                         4
------------------------------------------------------------------------------
1.   02.02. - 21.06   Meso goveje zmrznjeno;            7.970
              meso svinjsko sveže ali
              zmrznjeno ali razne obreznine;

              ribe, raki, mehkužci;
              razni rastlinski proizvodi;
              zelenjava, vrtnine;
              agrumi, sveži ali suhi in
              drugo sadje; aditili
2.   23.01       Moka, zdrob in peleti iz mesa           9
              ali mesnih odpadkov
3.   25.01 - 29.17   Razni mineralni proizvodi -           112
              sol, žveplo; zemljine in kamenj;
              sadra, apno in cement;
              rude; žlindre in pepeli;
              mineralna goriva, olja in pr.
              njihove destilacije;
              anorganski kemični pr., org. in
              anorg., spojine, plemenit. kovine;
              ogljik. in njihovi halogen.
              derivati; alkoholi in njihovi
              halogenski derivati; fenoli
              estri, peroksidi, karbonske
              kisline
4.   32.04       Sintetična organska barvila            9
5.   32.05 - 32.15   Organski pigmenti (naravni in          480
              sintetični), barve, laki, kiti,
              tuši, črnila itd.
6.   33.01 - 38.02   Eterična olja, izdelki za            370
              ličenje, mila, voski, loščila,
              proiz. za fotograf. in kinemat.
              namene, lepila ipd.
7.   38.08 - 38.23   Razni proizv. kemične ind.,            9
              insekticidi, fundicidi, herbicidi itd.
8.   39.01 - 39.26   Plastične mase in proizvodi iz        4.973
              plastičnih mas; primarne
              oblike - polimeri, polietilen
              polivinilklorid; poliuretanske
              pene, razni drugi poliestri
              in kem. derivati; odpadki,
              ostružki, talne obloge, plošče
              listi, folije in razni proizvodi
              iz plastičnih mas
9.   40.05 - 40.16   Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in        600
              gume; plošče, listi, trakovi, palice, 1
              in profili iz gume, avtomobilske
              gume, zunanje in notranje; higienski
              in farmac. izdelki iz gume idr.
10.   44.08 - 44.18   Listi furnirja in listi za            18
              vezane plošče in drug žagan les;
              stavbno pohištvo in drugi leseni
              proizvodi za gradbeništvo
11.   45.03 - 45.04   Izdelki iz naravne plute,            165
              aglomerirana pluta itd.
12.   48.02 - 48.23   Papir, karton, izdelki iz papirne       2.900
              mase ali kartona, embalaža
              (škatle, vreče ipd.); registri,
              knjigovodske knjige in podob.
              izdelki za pisarne
13.   50.07       Preja iz česane volne,              9
              nepriprav. za prodajo
              na drobno
14.   51.05 - 51.08   Volna in fina ali groba             18
              žival. dlaka, mikana ali
              česana; preja iz mikane ali
              česane volne in fine živalske
              dlake, nepripravljena za prod.
              na drobno
15.   52.02 - 52.12   Bombažni odpadki, bombaž             96
              mikan ali česan, sukanec
              iz bombaža in preje
              Bombažna preja priprav.
              za prodajo na drobno
16.   54.01 - 56.04   Filamenti iz umetnih ali             36
              sintetičnih vlaken; klobučevina,
              spec. preja ipd.
17.   56.07 - 56.08   Vrvi, motvozi, konopi, vozlani,         48
              mrežasti izdelki
18.   68.05 - 68.10   Naravni ali umetni                48
              abrazivni materiali v prahu
              ali zrnu; žlindra
              Proizvodi iz bitumna in podob.
              materialov, table, listi,
              plošče iz mineral. vlaken;
              proizvodi iz cementa, lepenke
              in gipsa, pr. iz sadre
19.   69.02 - 69.13   Ognjevzdržna opeka, bloki,          1.300
              ploščice in drugi keram.
              izdelki; razni granitni in
              keram. izdelki, ploščice,
              sanitarna keramika in izdel. ipd.
20.   70.03 - 70.19   Steklo in stekl. izdelki            980
              (ornament, baravna, termopan-
              steklo, stekl. baloni in
              steklenice, ogledala, bloki,
              zidaki, kocke ipd.)
21.   72.08 - 72.19   Železo iz nelegiranega jekla;         1.180
              ploščati vročevaljani izd.;
              palice, progili, žice;
              nerjavno jeklo, ploščati,
              valjani proiz. iz nerjav. jekla
22.   73.04 - 73.26   Železni in jekleni proizvodi;         1.480
              cevi in votli profili; razne
              železne konstrukcije,
              rezervarji; verige, žeblji,
              sidra, vijaki, šivalne igle,
              peči za ogrevanje in radiatorji,
              razni namizni, kuhinjski in drugi
              proizvodi iz železa ali jekla;
              sanitarni predmeti iz ž. ali j. idr.
23.   74.07 - 74.12   Bakrene palice in profili, žica,        390
              trakovi, plošče, folije, cevi
24.   76.04 - 76.10   Aluminijaste palice in profili;         638
              alumin. žica, plošče, pločevine
25.   82.07 - 84.08   Izmenljivo orodje za ročno          1.300
              obdelavo, priprav. na mehan.
              pogon, noži in rezila za
              stroje, turbine, generatorji,
              batni motorji, kotli za centr.
              kurjavo ipd.
26.   84.13 - 84.19   Črpalke za tekočine z             2.400
              merilnimi napravami ali
              brez njih
              logistična oprema; zamrzovalna
              tehnika; klimatizacijske naprave
              stroji, naprave in laboratorijska
              oprema
27.   84.22 - 84.29   Pomivalni stroji; stroji za          1.068
              polnjenje, zapiranje, etiketiranje,
              tehtnice; mehanične naprave;
              škribčevja, dvigala, ipd.
              transporterji, viličarji, avto
              dvigala; buldožerji, grejderji,
              bagri, nakladalniki ipd.
28.   84.32 - 84.52   Stroji za pripravo in kultivir.         760
              zemlje v kmetijstvu, za obiranje,
              žetev, mlatev, molzni stroji,
              str. za proizv. celuloze,
              knjigoveški stroji, tiskarski
              in pletilni stroji, stroji za
              šivanje ipd.
              Razni stroji za pranje, čiščenje,
              ožemanje, sušenje, likanje, kemično
              čiščenje (razen strojev iz tarife 84.50)
              Šivalni stroji, razen strojev za
              šivanje knjig, igle za šivalne
              stroje ipd.
29.   84.65 - 84.66   Stroji za obdelavo lesa, plute          90
              kosti, trde gume, plastike
              Deli in pribor, ki so izklj. ali
              pretežno primerni za uporabo s
              stroji iz tar. št. 84.56 do 84.65
30.   84.69 - 84.77   Pisalni stroji in stroji za           96
              obdelavo besedila; rač. stroji,
              knjigovodski stroji; razni stroji
              za avtomatsko obdelavo podatkov;
              razmnoževalni stroji; stroji za
              sortiranje, separacijo, pranje ipd.
              stroji za brizganje in pihanje plast.
              mas in obdelavo gume
31.   84.80 - 84.83   Utopi za livarne kovin.; modelne       1.180
              plošče, modeli za forme
              Pipe, ventili in podobne naprave
              za cevovode, kotle, rezervoarje ipd.
32.   85.01 - 85.44   Akumulatorji                  700
              Reduktorji, električni motorji,
              transformatorji, akumulatorji
              Električni stroji in oprema ter
              njihovi deli; aparati za snemanje
              in reprodukcijo zvoka in slike,
              TV aparati ipd. akustika
33.   87.01 - 87.15   Traktorji, cestni vlačilci za         1.740
              polpriklop. in druga vlačna vozila;
              sanitetna vozila; motorna vozila za
              prevoz blaga ali posebne namene,
              šasije za motorna vozila, karoserije
              in drugi rezervni deli, motorna kolesa,
              kolesa, invalidski vozički ter njihovi
              deli in pribor; otroški vozički in
              njihovi deli
34.   88.01 - 89.03   Ribiške ladje in ladje za predelavo       48
              ali konzerviranje ribjih izdelkov
              Razna plovila za šport in razvedrilo
35.   90.18 - 90.27   Medicinski, kirurški, zobozdravst.        12
              veterin. inštrumenti, aparati za
              mehanoterapijo, dihalni aparati;
              ortopedski pripomočki ipd.
36.   93.03, 93.04 in  Orožje za lov in šport              36
    95.07       Drugo orožje, razen orožja iz
              tar. št. 93.07; deli in pribor
37.   94.01 - 94.05   Pohištvo; in njegovi deli;           698
              svetilke in druga svetila,
              reflektorji, lestenci in njihovi deli
38.   96.12       Trakovi za pisalne stroje ipd.          12
              Skupaj                   33.978"
------------------------------------------------------------------------------
3. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 913-00/99-1
Ljubljana, dne 21. januarja 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti