Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

122. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, stran 184.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 19. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 35. redni seji dne 7. 12. 1998 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: občinske ceste) po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank z dne 29. 9. 1998.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o vzdrževanju in upravljanju javnih poti v Občini Gornja Radgona (Uradne objave pomurskih občin, št. 1/85, 17/86 in 26/87).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34300/0007/98
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 7. decembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Franc Lančič l. r.

AAA Zlata odličnost