Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

110. Sklep o imenovanju podžupana Občine Slovenske Konjice, stran 180.

Na podlagi 33.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 2. seji dne 29. 12. 1998 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Slovenske Konjice
1. člen
Za podžupana Občine Slovenske Konjice se imenuje Antona Juharta, Novo Tepanje 11, Slovenske Konjice.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 025-4/98-9101-3
Slovenske Konjice, dne 29. decembra 1998.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.