Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

109. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Slovenske Konjice v letu 1999, stran 179.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US in 56/98) ter statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 2. seji dne 29. 12. 1998 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Slovenske Konjice v letu 1999
I
Do sprejema proračuna za leto 1999 se javna poraba Občine Slovenske Konjice začasno financira po proračunu za leto 1998.
II
V obdobju začasnega financiranja se lahko porabi mesečno največ ena dvanajstina sredstev predvidenih po proračunu za preteklo leto oziroma sorazmerni del povprečne porabe v letu 1998; pri nakazovanju sredstev proračunskim porabnikom pa se upoštevajo potrebe in dejansko ugotovljene finančne zmožnosti.
III
Realizirani prihodki in odhodki v obdobju začasnega financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto 1999.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-5/98-2
Slovenske Konjice, dne 29. decembra 1998.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost