Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

107. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarski poti v Občini Ravne-Prevalje, stran 175.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 17. člena statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Ravne-Prevalje na seji dne 19. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarski poti v Občini Ravne-Prevalje
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo, ter na občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s krajšo oznako LC) in javne poti (s krajšo oznako JP).
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
3. člen
Lokalne ceste so: ceste med naselji v Občini Ravne-Prevalje in ceste med naselji v Občini Ravne-Prevalje in naselji v sosednji občini.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Javne poti (JP) v mestu Ravne so:
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
7. člen
Javne poti za kolesarje (KJ) so:
8. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenim s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-06-144/98-03 z dne 2. 6. 1998.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi lokalnih in nekategoriziranih cest ter o upravljanju in gospodarjenju s cestami v Občini Ravne-Prevalje, (Medobčinski uradni vestnik, št. 21/80).
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-01-9/98-33
Ravne na Koroškem, dne 19. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost