Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

100. Sklep Občinskega sveta občine Postojna o prenehanju mandata člana občinskega sveta, stran 171.

Na podlagi ugotovitvenega sklepa, da je svetniku skladno s peto alineo prvega odstavka 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, odl. US, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95 obv. razl. 63/95, 9/96, 44/96) prenehal mandat, je Občinski svet občine Postojna na 2. seji dne 28. 12. 1998 sprejel naslednji
S K L E P
Josipa Bajca, člana občinskega sveta, ki mu je prenehala funkcija člana občinskega sveta na podlagi ugotovitve, da so nastali razlogi za prenehanje mandata iz prvega odstavka 37.a člena zakona o lokalni samoupravi, nadomesti naslednji kandidat z liste kandidatov Slovenske ljudske stranke – SLS, ki je po ugotovitvah občinske volilne komisije Stanislav Pelan.
Župan
Občinskega sveta
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.