Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

99. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju KS Otočec dne 22. novembra 1998, stran 171.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 23., 30. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), odločbe US RS (Uradni list RS, št. 13/95) ter skladno s statutom KS Otočec daje Volilna komisija KS Otočec
P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju KS Otočec dne 22. novembra 1998
Na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Otočec, ki je bil dne 22. novembra 1998, so bili ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 1525 volilnih upravičencev.
2. Na referendumu je glasovalo 890 upravičencev, to je 58,37%.
3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 452 upravičencev, to je 50,79%.
4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 409 upravičencev, to je 45,96%.
5. Neveljavnih je bilo 29 glasovnic, to je 3,25%.
Na podlagi izida glasovanja ter skladno z zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi, Volilna komisija KS Otočec ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju KS Otočec, ker se je zanj izrekla večina volilcev, ki so glasovali.
Otočec, dne 27. novembra 1998.
Predsednica
volilne komisije
Helena Strmole l. r.