Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

96. Poročilo o delu Občinske volilne komisije občine Lendava pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja na volitvah za župana Občine Lendava, stran 169.

P O R O Č I L O
o delu Občinske volilne komisije občine Lendava pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja na volitvah za župana Občine Lendava
1. Občinska volilna komisija se je sestala dne 23. novembra 1998 ob 15. uri v prostorih Občine Lendava.
2. Navzoči so bili:
1. predsednica: Marija TERNAR
2. član: Franc SOČIČ
3. članica: Cvetka LEŠNJAK
4. član: Bojan DEVETAK
Zapisnik vodi: Darja ŠOŠ
Volilna komisija je ugotovila:
a.1. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih 9642 volilcev.
a.2. S potrdilom je glasovalo 0 volilcev
SKUPAJ VOLILCEV ZA OBMOČJE OBČINE: 9642
Glasovalo je:
b.1. po volilnih imenikih: 6157 volilcev
b.2. s potrdilom: 0 volilcev
SKUPAJ GLASOVALO: 6157 VOLILCEV
3. Po pošti je glasovalo 34 volilcev
4. VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 6157
5. Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volilca, je bilo
a) SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 93
6. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
Janez ŠIMONIČ    169 glasov     2,79%
Viktor KETLER    995 glasov     16,41%
Anton BENSA     378 glasov     6,23%
Jožef KOCON     4522 glasov     74,57%
Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena ZLV ugotovila, da je za župana izvoljen naslednji kandidat:
Jožef KOCON, roj. 18. 10. 1961, Lendava, Naselje Prekmurske brigade 29.
Občinska komisija je končala delo pri ugotavljanju izida glasovanja ob 17. uri.
Tajnica
Darja Šoš l. r.
Predsednica
Marija Ternar l. r.
Člani:
Franc Sočič l. r.
Cvetka Lešnjak l. r.
Bojan Devetak l. r.