Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

95. Poročilo o delu Posebne občinske volilne komisije Lendava pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja za člana Občinskega sveta občine Lendava - predstavnika madžarske narodne skupnosti, stran 169.

P O R O Č I L O
o delu Posebne občinske volilne komisije Lendava pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja za člana Občinskega sveta občine Lendava – predstavnika madžarske narodne skupnosti
1. Posebna občinska volilna komisija se je sestala dne 23. novembra 1998 ob 13. uri v prostorih Občine Lendava.
2. Navzoči so bili:
1. predsednica: Marija ZAG-GYÖFI
2. član: Bojan BUDIN
3. član: Janez FRANČIČ
4. namestnica člana: Mira UNGER
Zapisnik vodi: Alenka KEKEC GALIČ
Volilna komisija je ugotovila:
1.
a.1. V volilne imenike na območju občine je bilo vpisanih 5007 volilcev.
a.2. S potrdilom je glasovalo 5 volilcev
SKUPAJ VOLILCEV ZA OBMOČJE OBČINE: 5012
2.
Glasovalo je
b.1. po volilnih imenikih: 3164 volilcev
b.2. s potrdilom: 5 volilcev
SKUPAJ GLASOVALO: 3169 VOLILCEV
3. Po pošti je glasovalo 17 volilcev
4. VSEH ODDANIH GLASOVNIC: 3169
5. Ker so bile prazne, oziroma ker so bile neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volilca, je bilo
a) SKUPAJ NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 130
6. Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
GERIČ Franc     889 glasov      29,25%
SOMI Janez      389 glasov      12,80%
BALASKÓ József    1026 glasov      33,76%
POZSONEC Mária    1948 glasov      64,10%
TOMKA Miklós     1170 glasov      38,50%
Posebna občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena ZLV ugotovila, da sta za člana občinskega sveta – predstavnika madžarske narodne skupnosti izvoljena naslednja kandidata:
1. POZSONEC Mária, roj. 16. januarja 1940, Dolga vas 4/c, Lendava
2. TOMKA Miklós, roj. 22. novembra 1950, Lendava, Partizanska 16
Posebna občinska komisija je končala delo pri ugotavljanju izida glasovanja ob 15. uri.
Tajnica
Alenka Kekec Galič l. r.
Predsednica
Marija Zag-Gyöfi l. r.
Člani:
Bojan Budin l. r.
Janez Frančič l. r.
Mira Unger l. r.