Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

94. Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevnih skupnosti Občine Lendava, stran 165.

Občinska volilna komisija občine Lendava je skladno z 85. in 90. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) na podlagi zapisnikov pristojnih volilnih komisij krajevnih skupnosti, ki so ugotovile izide glasovanja za volitve članov sveta krajevnih skupnost v Občini Lendava ter zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili volitve v volilnih telesih za izvolitev članov sveta krajevnih skupnosti, ugotovila rezultate glasovanja ter daje
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov sveta krajevnih skupnosti Občine Lendava
I
Na volitvah 22. novembra 1998 je bilo skupaj oddanih 5356 glasovnic, od tega 301 neveljavnih glasovnic in 5055 veljavnih glasovnic.
S potrdili ni glasoval nihče.
II
Rezultati glasovanja za volitve članov sveta krajevnih skupnosti Občine Lendava na volitvah, dne 22. novembra 1998:
1. KRAJEVNA SKUPNOST DOLINA
a) Skupaj volilcev 193
b) Skupaj glasovalo 196 oziroma 66,89%
– na volišču 195
– predčasno 1
– po pošti 0
c) Število oddanih glasovnic 196
– neveljavnih glasovnic 7
– veljavnih glasovnic 189
Območje volilne enote:      
NASELJE DOLINA                      Št. glasov
1. Dezső Gerencsér, roj. 18. 1. 1952, Dolina 3/e        129
2. Franc Gerenčer, roj. 16. 7. 1950, Dolina 30          125
3. István Horvat, roj. 21. 10. 1950, Dolina 31/a         145
4. Jožef Kiš, roj. 22. 4. 1936, Dolina 70             89
5. Franc Sabo, roj. 2. 7. 1946, Dolina 19/c           156
6. Jože Kovač, roj. 10. 9. 1952, Dolina 100            93
7. József Kopinya, roj. 3. 3. 1969, Dolina 82           97
2. KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJI LAKOŠ
a) Skupaj volilcev 250
b) Skupaj glasovalo 153 oziroma 61,20%
– na volišču 151
– predčasno 0
– po pošti 2
c) Število oddanih glasovnic 153
– neveljavnih glasovnic 8
– veljavnih glasovnic 145
Območje volilne enote:      
NASELJE DOLNJI LAKOŠ                    Št. glasov
1. Aleksander Magyar, roj. 7. 12. 1942, Dolnji Lakoš 56     181
2. Ladislav Magyar, roj. 29. 10. 1949, Dolnji Lakoš 54      131
3. Ludvik Magyar, roj. 30. 9. 1951, Dolnji Lakoš 51       109
4. Janez Jaklovič, roj. 3. 1. 1951, Dolnji Lakoš 44        96
5. Gizela Baligač, roj. 26. 5. 1921, Dolnji Lakoš 23       60
6. Jožef Kulčar, roj. 2. 11. 1946, Dolnj Lakoš 65        100
3. KRAJEVNA SKUPNOST ČENTIBA
a) Skupaj volilcev 647
b) Skupaj glasovalo 422 oziroma 65,22%
– na volišču 419
– predčasno 0
– po pošti 3
c) Število oddanih glasovnic 422
– neveljavnih glasovnic 15
– veljavnih glasovnic 407
Območje volilne enote:      
NASELJE ČENTIBA                   Št. glasov
1. Jožef Kocon, roj. 17. 8. 1928, Čentiba 324        356
2. Franc Vida, roj. 21. 11. 1933, Čentiba 27        340
3. Evgen Šimon, roj. 1. 5. 1955, Čentiba 42         323
4. Bela Cimerman, roj. 23. 8. 1932, Čentiba 473      209
5. Viktor Vida, roj. 22. 2. 1948, Čentiba 459/a       316
6. Tibor Šooš, roj. 10. 1. 1963, Čentiba 426/b       340
7. László Bogar, roj. 29. 1. 1942, Čentiba 63        302
8. Evgen Felső, roj. 4. 4. 1950, Čentiba 97/a        317
4. KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE
a) Skupaj volilcev 502
b) Skupaj glasovalo 242 oziroma 48,21%
– na volišču 240
– predčasno 0
– po pošti 2
c) Število oddanih glasovnic 242
– neveljavnih glasovnic 22
– veljavnih glasovnic 220
Območje volilne enote:      
NASELJE GABERJE                      Št. glasov
1. Drago Režonja, roj. 14. 2. 1961, Gaberje 117/a        178
2. Ignac Prendl, roj. 1. 1. 1947, Gaberje 113/c         178
3. Jožef Tratnjek, roj. 6. 11. 1958, Gaberje 115/b        162
4. Ignac Donko, roj. 15. 5. 1948, Gaberje 152           160
5. János Gönc, roj. 21.7. 1938, Gaberje 10            176
6. Geza Sarjaš, roj. 23. 4. 1950, Gaberje 74           178
7. Ludvik Fehér, roj. 8. 4. 1962, Gaberje 82           107
8. Franc Prendl, roj. 1. 10. 1942, Gaberje 113/a         146
5. KRAJEVNA SKUPNOST GORICE
Volilna enota: 1
a) Skupaj volilcev 299
b) Skupaj glasovalo 190 oziroma 63,54%
– na volišču 190
– predčasno 0
– po pošti 0
c) Število oddanih glasovnic 190
– neveljavnih glasovnic 5
– veljavnih glasovnic 185
Št. glasov
1. Gyula Balaž, roj. 5. 2. 1931, Lendavske gorice 3/b        16
2. Damir Kukovec, roj. 26. 3. 1974, Lendavske gorice 409/a     81
3. Mato Šemovčan, roj. 4. 9. 1938, Lendavske gorice 118       47
4. Štefan Maučec, roj. 10. 10. 1946, Lendavske gorice 332/a    106
5. Ladislav Huzimec, roj. 7.4. 1954, Lendavske gorice 350/a     80
Volilna enota: 2
a) Skupaj volilcev 186
b) Skupaj glasovalo 133 oziroma 71,51%
– na volišču 132
– predčasno 1
– po pošti 0
c) Število oddanih glasovnic 133
– neveljavnih glasovnic 4
– veljavnih glasovnic 129
Št. glasov
1. Drago Nađ, roj. 25. 5. 1953, Lendavske gorice 547         90
2. Rudolf Verbančič, roj. 11. 7. 1963, Lendavske gorice 643      59
3. Alojz Pahor, roj. 6. 2. 1951, Lendavske gorice 620/a        79
Volilna enota: 3
a) Skupaj volilcev 265
b) Skupaj glasovalo 126 oziroma 47,55%
– na volišču 126
– predčasno 0
– po pošti 0
c) Število oddanih glasovnic 126
– neveljavnih glasovnic 5
– veljavnih glasovnic 121
Št. glasov
1. Štefan Tušek, roj. 30. 10. 1937, Dolgovaške gorice 194/a      74
2. Janez Vöröš, roj. 25. 10. 1958, Dolgovaške gorice 242        34
3. Anton Gomzi, roj. 3. 7. 1951, Dolgovaške gorice 179         52
4. Jožef Huzjan, roj. 7. 2. 1955, Dolgovaške gorice 228/a       63
5. Franc Bogdan, roj. 5. 8. 1953, Dolgovaške gorice 249        62
6. KRAJEVNA SKUPNOST GENTEROVCI
Volilna enota: 1
a) Skupaj volilcev 186
b) Skupaj glasovalo 123 oziroma 66,13%
– na volišču 123
– predčasno 0
– po pošti 0
c) Število oddanih glasovnic 123
– neveljavnih glasovnic 5
– veljavnih glasovnic 118
Območje volilne enote:
NASELJE GENTEROVCI                      Št. glasov
1. József Csuka, roj. 23. 8. 1944, Genterovci 5          106
2. Nenad Jovanovič, roj. 3. 5. 1964, Genterovci 60         83
3. Imre Soós, roj. 29. 11. 1966, Genterovci 72            88
Volilna enota:2
a) Skupaj volilcev 100
b) Skupaj glasovalo 72 oziroma 72,00%
– na volišču 72
– predčasno 0
– po pošti 0
c) Število oddanih glasovnic 72
– neveljavnih glasovnic 4
– veljavnih glasovnic 68
Območje volilne enote:
NASELJE KAMOVCI                     Št. glasov
1. Ladislav Gal, roj. 2. 1. 1951, Kamovci 5           64
2. Anton Lapajne, roj. 24. 9. 1948, Kamovci 39          68
7. KRAJEVNA SKUPNOST GORNJI LAKOŠ
a) Skupaj volilcev 387
b) Skupaj glasovalo 208 oziroma 53,75%
– na volišču 205
– predčasno 0
– po pošti 3
c) Število oddanih glasovnic 208
– neveljavnih glasovnic 3
– veljavnih glasovnic 195
Območje volilne enote:
NASELJE GORNJI LAKOŠ                    Št. glasov
1. Slavko Cojhter, roj. 1. 12. 1959, Gornji Lakoš 117/c     124
2. Boris Prša, roj. 4. 12. 1973, Gornji Lakoš 22         121
3. Elizabeta Čih, roj. 6. 6. 1943, Gornji Lakoš 53        140
4. Štefan Kiraly, roj. 22. 6. 1953, Gornji Lakoš 53/a      122
5. Klara Krznar, roj. 1. 7. 1955, Gornji Lakoš 109        128
8. KRAJEVNA SKUPNOST HOTIZA
a) Skupaj volilcev 664
b) Skupaj glasovalo 409 oziroma 61,60%
– na volišču 406
– predčasno 2
– po pošti 1
c) Število oddanih glasovnic 409
– neveljavnih glasovnic 14
– veljavnih glasovnic 395
Območje volilne enote:
NASELJE HOTIZA                     Št. glasov
1. Štefan Sobočan, roj. 14. 11. 1943, Hotiza 61        349
2. Mirko Žižek, roj. 11. 7. 1956, Hotiza 196          287
3. Jožef Tibaut, roj. 22. 1. 1966, Hotiza 141         241
4. Ivan Balažic, roj. 11. 4. 1956, Hotiza 155         191
5. Irena Törnar, roj. 9. 2. 1959, Hotiza 205          261
6. Jožef Györköš, roj. 22. 2. 1958, Hotiza 32         246
7. Milan Zver, roj. 16. 8. 1950, Hotiza 149/a         209
8. Jožef Farkaš, roj. 14. 3. 1955, Hotiza 193         150
9. Ivanka Horvat, roj. 20. 9. 1964, Hotiza 140         237
10. Viktor Bogdan, roj. 17. 1. 1952, Hotiza 4         222
11. Dušan Hozjan, roj. 6. 9. 1962, Hotiza 18          223
12. Elizabeta Tibaut, roj. 25. 10. 1941, Hotiza 162      160
9. KRAJEVNA SKUPNOST KOT
a) Skupaj volilcev 119
b) Skupaj glasovalo 91 oziroma 76,47%
– na volišču 91
– predčasno 0
– po pošti 0
c) Število oddanih glasovnic 91
– neveljavnih glasovnic 0
– veljavnih glasovnic 91
Območje volilne enote:
NASELJE KOT                    Št. glasov
1. Jolanda Klemenčič, roj. 26. 10. 1937, Kot 18      40
2. Bojan Budin, roj. 19. 12. 1974, Kot 22         24
3. Bernardetta Horváth, roj. 11. 3. 1971, Kot 7      60
4. Dezső Kelenc, roj. 4. 7. 1951, Kot 13          50
5. Karel Tomšič, roj. 26. 2. 1957, Kot 27         52
10. KRAJEVNA SKUPNOST LENDAVA
Volilna enota: 1
a) Skupaj volilcev 964
b) Skupaj glasovalo 602 oziroma 62,45%
– na volišču 585
– predčasno 15
– po pošti 2
c) Število oddanih glasovnic 602
– neveljavnih glasovnic 33
– veljavnih glasovnic 569
Št. glasov
1. Jožef Šimonka, ml. roj. 14. 4. 1964, Tomšičeva 4         304
2. Jožef Sobočan, roj. 10. 5. 1944, Ribarjevo naselje 31      380
3. Ladislav Bagladi, roj. 21. 6. 1948, Ribarjevo naselje 28     397
4. Martin Hajdinjak, roj. 23. 10. 1940, Rudarska 33         339
Volilna enota: 2
a) Skupaj volilcev 761
b) Skupaj glasovalo 471 oziroma 61,89%
– na volišču 456
– predčasno 10
– po pošti 5
c) Število oddanih glasovnic 471
– neveljavnih glasovnic 30
– veljavnih glasovnic 441
Št. glasov
1. János Orbán, roj. 22. 9. 1952, Kajuhova 6                223
2. Deziderij Sabo, roj. 1. 9. 1944, Naselje Prekmurske brigade 26     135
3. Klara Tratnjek, roj. 13. 8. 1946, Partizanska ul. 124          227
4. Štefan Kulčar, roj. 4. 7. 1936, Cankarjeva 5               239
5. Alojzij Zver, roj. 12. 6. 1949, Vladimirja Nazorja 26          156
6. Jožef Hozjan, roj. 1. 1. 1947, Naselje Prekmurske brigade 25      165
Volilna enota: 3
a) Skupaj volilcev 1052
b) Skupaj glasovalo 696 oziroma 66,16%
– na volišču 658
– predčasno 32
– po pošti 6
c) Število oddanih glasovnic 696
– neveljavnih glasovnic 65
– veljavnih glasovnic 631
Št. glasov
1. Milan Vajda, roj. 11. 4. 1929, Mlinska 17            438
2. Anton Slavinec, roj. 25. 6. 1930, Kidričeva 3          182
3. Štefan Žerdin, roj. 11. 7. 1955, Kidričeva 12          352
4. Avgust Horvat, roj. 10. 9. 1932, Kidričeva 13          250
5. Dominik Kotnjek, roj. 6. 8. 1967, Kidričeva 6          354
Volilna enota: 4
a) Skupaj volilcev 279
b) Skupaj glasovalo 203 oziroma 72,76%
– na volišču 200
– predčasno 2
– po pošti 1
c) Število oddanih glasovnic 203
– neveljavnih glasovnic 13
– veljavnih glasovnic 190
Območje volilne enote:
NASELJE TRIMLINI                   Št. glasov
1. Ivan Jarni, roj. 15. 2. 1946, Trimlini 61         79
2. Slava Kocet, roj. 21. 1. 1962, Trimlini 33/a        62
3. Štefan Horvat, roj. 9. 12. 1955, Trimlini 53/a      134
4. Zlatko Lisjak, roj. 26. 8. 1959, Trimlini 21        67
11. KRAJEVNA SKUPNOST MOSTJE BANUTA
a) Skupaj volilcev 419
b) Skupaj glasovalo 268 oziroma 63,96%
– na volišču 268
– predčasno 0
– po pošti 0
c) Število oddanih glasovnic 268
– neveljavnih glasovnic 22
– veljavnih glasovnic 246
Območje volilne enote:
NASELJI MOSTJE IN BANUTA                 Št. glasov
1. Drago Škafar, roj. 27. 6. 1950, 4, Mostje 7          156
2. Rudolf Gönc, roj. 26. 7. 1961, Mostje 29           112
3. Aleksander Marton, roj. 1. 2. 1961, Banuta 13        135
4. Janez Kustec, roj. 8. 1. 1964, Mostje 86           147
5. Franc Gönc, roj. 20. 3. 1969, Mostje 20            124
6. Dušan Horvat, roj. 21. 5. 1961, Banuta 11           141
12. KRAJEVNA SKUPNOST PETIŠOVCI
a) Skupaj volilcev 700
b) Skupaj glasovalo 464 oziroma 66,29%
– na volišču 462
– predčasno 0
– po pošti 2
c) Število oddanih glasovnic 464
– neveljavnih glasovnic 30
– veljavnih glasovnic 434
Območje volilne enote:
NASELJE PETIŠOVCI                          Št. glasov
1. Ivan Majhe, roj. 11. 10. 1954, Petišovci, Spodnja 4           326
2. Josip Vugrinec, roj. 20. 2. 1945, Petišovci, Lendavska 34        318
3. Arpad Bogdan, roj. 3. 7. 1956, Petišovci, Rudarska 5          330
4. Geza Gömböš, roj. 10. 10. 1961, Petišovci, Lendavska 12/a        377
5. Marjan Zgrabljič, roj. 16. 8. 1955, Petišovci, Ul. 22. junija 9     318
6. Irena Čotar-Budja, roj. 23. 9. 1958, Petišovci, Vrtna 20        334
7. Ladislav Gunc, roj. 22. 12. 1954, Petišovci, Poljska 5         336
13. KRAJEVNA SKUPNOST PINCE MAROF BENICA
a) Skupaj volilcev 172
b) Skupaj glasovalo 124 oziroma 72,09%
– na volišču 120
– predčasno 2
– po pošti 2
c) Število oddanih glasovnic 124
– neveljavnih glasovnic 2
– veljavnih glasovnic 122
Območje volilne enote:
NASELJI PINCE MAROF IN BENICA             Št. glasov
1. Miloš Posedel, roj. 4. 10. 1935, Benica 9         51
2. Jožef Kovač, roj. 23. 2. 1958, Pince Marof 45       73
3. Renata Kovač, roj. 13. 9. 1965, Pince Marof 31      68
4. Štefan Lebar, roj. 16. 8. 1929, Pince Marof 50      57
5. Dragan Ilić, roj. 15. 3. 1956, Pince Marof 10/a      74
14. KRAJEVNA SKUPNOST RADMOŽANCI
a) Skupaj volilcev 242
b) Skupaj glasovalo 163 oziroma 67,36%
– na volišču 161
– predčasno 1
– po pošti 1
c) Število oddanih glasovnic 163
– neveljavnih glasovnic 4
– veljavnih glasovnic 159
Območje volilne enote:
NASELJE RADMOŽANCI                     Št. glasov
1. Julij Vegi, roj. 4. 6. 1948, Radmožanci 86           134
2. Štefan Čondor, roj. 3. 10. 1952, Radmožanci 91        127
3. Vendel Kocon, roj. 27. 9. 1959, Radmožanci 87         129
4. Štefan Kalamar, roj. 14. 4. 1947, Radmožanci 92        138
5. Karel Kepe, roj. 27. 7. 1938, Radmožanci 50          130
III
Za člane sveta krajevne skupnosti v Občini Lendava so bili izvoljeni:
1. KS DOLINA (5 članov sveta)
1. SABO Franc, Dolina 19/c
2. HORVAT István, Dolina 31/a
3. GERENCSÉR Dezső, Dolina 3/c
4. GERENČER Franc, Dolina 30
5. KOPINYA József, Dolina 82
2. KS DOLNJI LAKOŠ (5 članov sveta)
1. MAGYAR Ladislav, Dolnji Lakoš 54
2. MAGYAR Aleksander, Dolnji Lakoš 56
3. MAGYAR Ludvik, Dolnji Lakoš 51
4. KULČAR Jožef, Dolnji Lakoš 65
5. JAKLOVIČ Janez, Dolnji Lakoš 44
3. KS ČENTIBA (7 članov sveta)
1. KOCON Jožef, Čantiba 324
2. VIDA Franc, Čentiba 27
3. ŠOOŠ TIBOR, Čentiba 426/b
4. ŠIMON Evgen, Čentiba 42
5. FELSŐ Evgen, Čentiba 97/a
6. VIDA Vitkor, Čentiba 459
7. BOGAR László, Čentiba 63
4. KS GABERJE (7 članov sveta)
1. PRENDL Ignac, Gaberje 113/c
2. SARJAŠ Geza, Gaberje 74
3. REŽONJA Drago, Gaberje 117/a
4. GÖNC János, Gaberje 10
5. TRATNJEK Jožef, Gaberje 115/b
6. DONKO Ignac, Gaberje 152
7. PRENDL Franc, Gaberje 113/a
5. KS GORICE (7 članov sveta)
1. MAUČEC Štefan, Lendavske gorice 322/a
2. KUKOVEC Damir, Lendavske gorice 409/a
3. NAĐ Drago, Lendavske gorice 547
4. PAHOR Alojz, Lendavske gorice 620/a
5. TUŠEK Štefan, Dolgovaške gorice 194/a
6. HUZJAN Jožef, Dolgovaške gorice 228/a
7. BOGDAN Franc, Dolgovaške gorice 249
6. KS GENTEROVCI (5 članov sveta)
1. CSUKA József, Genterovci 5
2. SOÓS Imre, Genterovci 72
3. JOVANOVIČ Nenad, Genterovci 60
4. LAPAJNE Anton, Kamovci 39
5. GAL Ladislav, Kamovci 5
7. KS GORNJI LAKOŠ (5 članov sveta)
1. ČIH Elizabeta, Gornji Lakoš 53
2. KRZNAR Klara, Gornji Lakoš 109
3. COJHTER Slavko, Gornji Lakoš 117/c
4. PRŠA Boris, Gornji Lakoš 22
5. KIRALY Štefan, Gornji Lakoš 53/a
8. KS HOTIZA (7 članov sveta)
1. SOBOČAN Štefan, Hotiza, 61
2. ŽIŽEK Mirko, Hotiza 196
3. TÖRNAR Irena, Hotiza 205
4. GYÖRKÖŠ Jožef, Hotiza 32
5. TIBAUT Jožef, Hotiza 141
6. HORVAT Ivanka, Hotiza 140
7. HOZJAN Dušan, Hotiza 18
9. KS KOT (3 člane sveta)
1. HORVÁTH Bernardetta, Kot 7
2. TOMŠIČ Karel, Kot 27
3. KELENC Dezső, Kot 13
10. KS LENDAVA (11 članov sveta)
1. BAGLADI Ladislav, Lendava, Ribarjevo naselje 28
2. SOBOČAN Jožef, Lendava, Ribarjevo naselje 31
3. HAJDINJAK Martin, Lendava, Rudarska 33
4. KULČAR Štefan, Lendava, Cankarjeva ul. 5
5. TRATNJEK Klara, Lendava, Partizanska ul. 124
6. ORBÁN János, Lendava, Kajuhova 6
7. VAJDA Milan, Lendava, Mlinska 17
8. KOTNJEK Dominik, Lendava, Kidričeva 6
9. ŽERDIN Štefan, Lendava, Kidričeva 12
10. HORVAT Štefan, Trimlini 53/a
11. JARNI Ivan, Trimlini 61
11. MOSTJE BANUTA (5 članov sveta)
1. ŠKAFAR Drago, Mostje 7
2. KUSTEC Janez, Mostje 86
3. HORVAT Dušan, Banuta 11
4. MARTON Aleksander, Banuta 13
5. GÖNC Franc, Mostje 20
12. KS PETIŠOVCI (7 članov sveta)
1. GÖMBÖŠ Geza, Petišovci, Lendavska 12/a
2. GUNC Ladislav, Petišovci, Poljska 5
3. ČOTAR-BUDJA Irena, Petišovci, Vrtna 20
4. BOGDAN Arpad, Petišovci, Rudarska 5
5. MAJHEN Ivan, Petišovci, Spodnja 4
6. VUGRINEC Josip, Petišovci, Lendavska 34
7. ZGRABLJIČ Marjan, Petišovci, Ul. 22. junija 9
13. KS PINCE MAROF (5 članov sveta)
1. ILIĆ Dragan, Pince Marof 10/a
2. KOVAČ Jožef, Pince Marof 45
3. KOVAČ Renata, Pince Marof 31
4. LEBAR Štefan, Pince Marof 50
5. POSEDEL Miloš, Benica 9
14. KS RADMOŽANCI (5 članov sveta)
1. KALAMAR Štefan, Radmožanci 92
2. VEGI Julij, Radmožanci 86
3. KEPE Karel, Radmožanci 50
4. KOCON Vendel, Radmožanci 87
5. ČONDOR Štefan, Radmožanci 91
Št. 40/98
Lendava, dne 26. novembra 1998.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Lendava
Marija Ternar l. r.
Člani:
Bojan Devetak l. r.
Franc Sočič l. r.
Cvetka Lešnjak l. r.

AAA Zlata odličnost