Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

93. Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevnih skupnosti, stran 164.

Občinska volilna komisija Lendava je skladno z 85. in 90. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) na podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili volitve v volilnih telesih za izvolitev članov sveta krajevnih skupnosti Pince, Dolga vas in Kapca, ugotovila rezultate glasovanja ter daje
P O R O Č I L O
o izidu volitev članov sveta krajevnih skupnosti
I
Na naknadnih volitvah, dne 6. decembra 1998 za volitve članov sveta v KS Pince, Dolga vas in Kapca je bilo skupaj oddanih 518 glasovnic, od tega 7 neveljavnih glasovnic in 511 veljavnih glasovnic.
S potrdili ni glasoval nihče.
II
Rezultati glasovanja za volitve članov sveta krajevnih skupnosti Pince, Dolga vas in Kapca na volitvah, dne 6. decembra 1998:
1. KRAJEVNA SKUPNOST PINCE
a) Skupaj volilcev 202
b) Skupaj glasovalo 98 oziroma 48,51%
– na volišču 98
– predčasno 0
– po pošti 0
c) Število oddanih glasovnic 98
– neveljavnih glasovnic 1
– veljavnih glasovnic 97
Območje volilne enote:   
NASELJE PINCE                       Št. glasov
1. Magda Jaklin, roj. 20. 6. 1956, Pince 7            75
2. Štefan Čuka, roj. 5. 11. 1958, Pince 43            52
3. Helena Györköš, roj. 19. 10. 1960, Pince 33/a 51
4. Erika Antolin, roj. 4. 4. 1955, Pince 12            51
5. Artur Gal, roj. 25. 3. 1969, Pince 1/b             72
2. KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA VAS
a) Skupaj volilcev 553
b) Skupaj glasovalo 251oziroma 45,38%
– na volišču 250
– predčasno 1
– po pošti 0
c) Število oddanih glasovnic 251
– neveljavnih glasovnic 3
– veljavnih glasovnic 248
Območje volilne enote:    
NASELJE DOLGA VAS                     Št. glasov
1. Damir Gergeli, roj. 14. 5. 1953, Dolga vas 30         63
2. József Mursics, roj. 11. 4. 1957, Dolga vas 117        68
3. Lilijana Štampah Kepe, roj. 16. 10. 1963, Dolga vas 147/l  174
4. Edita Varga, roj. 28. 7. 1960, Dolga vas 129/a        208
5. Štefan Režonja, roj. 3. 7. 1955, Dolga vas 100        169
6. Štefan Feher, roj. 22. 6. 1937, Dolga vas 97         198
7. Rudolf Horvat, roj. 23. 6. 1957, Dolga vas 52        173
8. Franc Feher, roj. 18. 10. 1951, Dolga vas 130/a       202
9. Bela Bogdan, roj. 8. 12. 1954, Dolga vas 145         64
10. Igor Kolenko, roj. 7. 3. 1965, Dolga vas 26/a        178
11. Jožef Torhač, roj. 12. 10. 1941, Dolga vas 47/a       169
3. KRAJEVNA SKUPNOST KAPCA
a) Skupaj volilcev 402
b) Skupaj glasovalo 169 oziroma 42,03%
– na volišču 169
– predčasno 0
– po pošti 0
c) Število oddanih glasovnic 169
– neveljavnih glasovnic 3
– veljavnih glasovnic 166
Območje volilne enote:          
NASELJE KAPCA                    Št. glasov
1. Geza Šeruga, roj. 10. 3. 1945, Kapca 118         99
2. Tibor Feher, roj. 28. 3. 1951, Kapca 83         154
3. Mirko Oletič, roj. 17. 12. 1959, Kapca 33        111
4. Ludvik Vütek, roj. 4. 8. 1956, Kapca 148         89
5. Štefan Kocet, roj. 8. 4. 1941, Kapca 127/a       122
6. Karel Banfi, roj. 29. 11. 1954, Kapca 67         72
7. Franc Gerenčer, roj. 26. 1. 1956, Kapca 21/a      112
III
Za člane sveta krajevne skupnosti Pince, Dolga vas in Kapca so bili izvoljeni:
1. Krajevna skupnost Pince (5 članov sveta)
1. Magda Jaklin, Pince 7
2. Artur Gal, Pince 1/b
3. Štefan Čuka, Pince 43
4. Helena Györköš, Pince 33/a
5. Erika Antolin, Pince 12
2. Krajevna skupnost Dolga vas (7 članov sveta)
1. Edita Varga, Dolga vas 129/a
2. Franc Feher, Dolga vas 130/a
3. Štefan Feher, Dolga vas 97
4. Igor Kolenko, Dolga vas 26/a
5. Lilijana Štampah Kepe, Dolga vas 147/l
6. Rudolf Horvat, Dolga vas 52
7. Štefan Režonja, Dolga vas 100
3. Krajevna skupnost Kapca (5 članov sveta)
1. Tibor Feher, Kapca 83
2. Štefan Kocet, Kapca 127/a
3. Franc Gerenčer, Kapca 21/a
4. Mirko Oletič, Kapca 33
5. Geza Šeruga, Kapca 118
Št. 44/98
Lendava, dne 9. decembra 1998.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Lendava
Marija Ternar l. r.
Člani:
Bojan Devetak l. r.
Franc Sočič l. r.
Cvetka Lešnjak l. r.

AAA Zlata odličnost