Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

92. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Lendava, stran 160.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Lendava
Občinska volilna komisija občine Lendava je na seji, dne 24. novembra 1998 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov Občinskega sveta občine Lendava.
I
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Lendava dobile naslednje število glasov:
-------------------------------------------------------------------------------
Glasov   % glasov   Št.  Ime liste
-------------------------------------------------------------------------------
139       2,6%   1.  KELENC DEZSŐ
566      10,6%   2.  ZELENI SLOVENIJE - ZELENI
907      17,0%   3.  LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
966      18,1%   4.  LISTA KRAJANOV ZA RAZVOJ
71       1,3%   5.  DANICA KOVAČ
178       3,3%   6.  IVAN KONCUT, ML.
252       4,7%   7.  Z ZNANJEM IN IZKUŠNJAMI V LEPŠO PRIHODNOST
455       8,5%   8.  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
492       9,2%   9.  SKD - SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
284       5,3%   10.  ZDRUŽENA LSITA SOCIALNIH DEMOKRATOV - ZLSD
93       1,7%   11.  ŠKAFAR DRAGO
341       6,4%   12.  DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOK. SLOVENIJE
604      11,3%   13.  SDS - SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
5348
-------------------------------------------------------------------------------
II
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) so bili v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeni 3 mandati.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno z 84. členom zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:
volilna enota 1
volilni količnik 283.555556
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Glasov  % glasov   MA  % ostan.   Št.  Ime liste
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  241    9,4%   0   85, 0%   2.  Zeleni Slovenije - Zeleni
  451    17,7%   1    59,1%   3.  LDS- Liberalna demokracija Slovenije
                         Izvoljen je: Anton BALAŽEK, roj. 6. 2. 1958
                         Lendava, Kolodvorska 22/b
  495    19,4%   1    74,6%   4.  Lista krajanov za razvoj
                         Izvoljen je: Štefan TRATNJEK, roj. 20. 9. 1949
                         Lendava, Partizanska 124
  71     2,8%   0    25,0%   5.  Danica Kovač
  178    7,0%   0    62,8%   6.  Ivan Koncut, ml.
  205    8,0%   0    72,3%   7.  Z znanjem in izkušnjami v lepšo prihodnost
  152    6,0%   0    53,6%   8.  SLS - Slovenska ljudska stranka
  167    6,5%   0    58,9%   9.  SKD - Slovenski krščanski demokrati
  181    7,1%   0    63,8%   10   Združena lista socialnih demokratov - ZLSD
  141    5,5%   0    49,7%   12   DeSUS - Demokratična stranka upok. Slovenije
  270    10,6%   0    95,2%   13   SDS - Socialdemokratska stranka Slovenije
 2552         2
-----------------------------------------------------------------------------------------------
volilna enota 2
volilni količnik 253.333333
------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasov  % glasov  MA  % ostan.  Št.   Ime liste
------------------------------------------------------------------------------------------------
  139    9,1%   0    54,9%  1.    Kelenc Dezső
  122    8,0%   0    48,2%  2.    Zeleni Slovenije - Zeleni
  223   14,7%   0    88,0%  3.    LDS - Liberalna demokracija Slovenije
  269   17,7%   1    6,2%  4.    Lista krajanov za razvoj
                        Izvoljen je: Stanislav Gjerkeš, roj. 15. 5. 1956
                        Hotiza 68
  47    3,1%   0    16,8%  7.    Z znanjem in izkušnjami v lepšo prihodnost
  182   12,0%   0    71,8%  8.    SLS - Slovenska ljudska stranka
  194   12,8%   0    76,6%  9.    SKD - Slovenski krščanski demokrati
  44    2,9%   0    17,4%  10    Združena lista socialnih demokratov - ZLSD
  93    6,1%   0    36,7%  11    Škafar Drago
  71    6,7%   0    28,0%  12    DeSUS - Demokratična stranka upok. Slovenije
  136    8,9%   0    53,7%  13    SDS - Socialdemokratska stranka Slovenije
 1520        1
------------------------------------------------------------------------------------------------
volilna enota 3
volilni količnik 255.200000
-------------------------------------------------------------------------------------------
Glasov  % glasov  MA    % ostan.  Št.  Ime liste
-------------------------------------------------------------------------------------------
 203   15,9%    0    79,5%   2.  Zeleni Slovenije - Zeleni
 233   18,3%    0    91,3%   3.  LDS – Liberalna demokracija Slovenije
202   15,8%    0    79,2%   4.  Lista krajanov za razvoj
121   9,5%    0     47,4%   8.  SLS - Slovenska ljudska stranka
131   10,3%    0    51,3%   9.  SKD - Slovenski krščanski demokrati
59    4,6%    0     23,1%   10  Združena lista socialnih demokratov - ZLSD
129   10,1%    0    50,5%   12  DeSUS - Demokratična stranka upok. Slovenije
198   15,5%    0     77,6%   13  SDS - Socialdemokratska stranka Slovenije
1276   0
-------------------------------------------------------------------------------------------
III
V skladu s 16. členom zakona o lokalnih volitvah se preostalih 17 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 20 (d’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 20 količnikov naslednje:
-----------------------------------------------------------------------------
Zap. št.   Količnik  Lista   Ime liste
-----------------------------------------------------------------------------
1      966.00     4   LISTA KRAJANOV ZA RAZVOJ
2      907.00     3   LDS –1 LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3      604.00    13   SDS-SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
4      566.00     2   ZELENI SLOVENIJE - ZELENI
5      492.00     9   SKD-SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
6      483.00     4   LISTA KRAJANOV ZA RAZVOJ
7      455.00     8   SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
8      453.50     3   LDS-LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
9      341.00    12   DESUS-DEMOKRATIČNA STRANKA UPOK. SLOVENIJE
10      322.00     4   LISTA KRAJANOV ZA RAZVOJ
11      302.33     3   LDS-LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
12      302.00    13   SDS-SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
13      284.00    10   ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV SLOV.
14      283.00     2   ZELENI SLOVENIJE - ZELENI
15      252.00     7   Z ZNANJEM IN IZKUŠNJAMI V LEPŠO PRIHODNOST
16      246.00     9   SKD- SLOVENSKI KRIŠČANSKI DEMOKRATI
17      241.50     4   LISTA KRAJANOV ZA RAZVOJ
18      227.50     8   SLS-SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
19      226.75     3   LDS-LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
20      201.33    13   SDS-SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
-----------------------------------------------------------------------------
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Lendava dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati so se dodelili listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. št.   Številka in ime liste             Vol. enota  Izvoljen je
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.      13. SDS-Socialdemokratska stranka       1      Romeo Kulčar, 8. 3. 1963
                                    Lendava, Kranjčeva 8
2.      3. LDS-Liberalna demokracija Slovenije    3      Anton Bensa, 2. 11. 1949
                                    Petišovci, Ul. 22. jun. 63
3.      3. LDS-Liberalna demokracija Slovenije    2      Emil Šooš, 21. 3. 1944
                                    Gornji Lakoš 33/b
4.      2. ZELENI-Zeleni Slovenije          1      Franc Vida, 17. 10. 1948
                                    Trimlini 51
5.      2. ZELENI-Zeleni Slovenije          3      Evgen Vida, 20. 10. 1956
                                    Petišovci, Petišovska 67
6.      4. Lista krajanov za razvoj          3      Geza Gömböš, 10. 10. 1961
                                    Petišovci, Lendavska 12/a
 7.     13. SDS-Socialdemokratska stranka Slov.    3      Franc Laj, 18. 7. 1962
                                    Dolnji Lakoš 5/a
8.      9. SKD-Slovenski krščanski demokrati     2      Karel Köveš, 12. 12. 1945
                                    Hotiza 97/a
9.      8. SLS-Slovenska ljudska stranka       2      Nenad Jovanovič, 3. 5. 1964
                                    Genterovci 60
10.     10. Združena lista social. demok. – ZLSD   1      Jožef Vidič, 24. 2. 1936
                                    Lendava, Kidričeva 31
11.     3. LDS-Liberalna demokracija Slovenije    2      Slavko Žižek, 28. 10. 1958
                                    Hotiza 36/a
12.     7. Z znanjem in izkušnjami v lepšo prihodnost 1      Štefan Šömen, 6. 12. 1954
                                    Lendavske gorice 443
13.     12. DeSUS-Demokratična stranka        3      Jožef Gal, 23. 2. 1924
                                    upokojencev Slovenije Čentiba 64
14.     13. SDS-Socialdemokratska stranka Slovenije  2      Boštjan Hac, 14. 6. 1974
                                    Gornji Lakoš 117/b
15.     8. SLS-Slovenska ljudska stranka       1      Štefan Varga, 2. 1. 1957
                                    Lendavske gorice 410
16.     4. Lista krajanov za razvoj          1      Štefan Feher, 22. 6. 1937
                                    Dolga vas 97
17.     9. SKD-Slovenski krščanski demokrati     1      Peter Novak, 19. 6. 1955
                                    Lendava, Partizanska 67
---------------------------------------------------------------------------------------------------
IV
Člani Občinskega sveta občine Lendava, izvoljeni na volitvah 22. novembra 1998 so:
1. VOLILNA ENOTA
1.   FRANC VIDA      ZELENI
2.   ANTON BALAŽEK     LDS
3.   ŠTEFAN TRATNJEK    LISTA KRAJANOV ZA   RAZVOJ
4.   ŠTEFAN FEHER     LISTA KRAJANOV ZA  RAZVOJ
5.   ŠTEFAN VARGA     SLS
6.   PETER NOVAK      SKD
7.   JOŽE VIDIČ      ZLSD
8.   ROMEO KULČAR     SDS
9.   ŠTEFAN ŠÖMEN     Z ZNANJEM IN IZKUŠNJAMI V LEPŠO PRIHODNOST

2. VOLILNA ENOTA
1.   EMIL ŠOOŠ        LDS
2.   SLAVKO ŽIŽEK      LDS
3.   STANISLAV GJERKEŠ    LISTA KRAJANOV ZA RAZVOJ
4.   NENAD JOVANOVIČ     SLS
5.   KAREL KÖVEŠ       SKD
6.   BOŠTJAN HAC       SDS

3. VOLILNA ENOTA
1.   EVGEN VIDA       ZELENI
2.   ANTON BENSA       LDS
3.   GEZA GÖMBÖŠ       LISTA KRAJANOV ZA RAZVOJ
4.   JOŽEF GAL        DESUS
5.   FRANC LAJ        SDS
Št. 41/98
Lendava, dne 26. novembra 1998.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Lendava
Marija Ternar l. r.
Člani:
Bojan Devetak l. r.
Franc Sočič l. r.
Cvetka Lešnjak l. r.