Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

88. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Kostel v letu 1999, stran 158.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97 in 70/97) in 34.a člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) je Občinski svet občine Kostel na 2. redni seji dne 29. 12. 1998 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine Kostel v letu 1999
1. člen
Do sprejetja proračuna za leto 1999 se financiranje javne porabe Občine Kostel začasno financira po proračunu za leto 1998.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme porabiti mesečno povprečno ena dvanajstina sredstev proračuna Občine Kočevje za leto 1998.
3. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Kostel za leto 1999.
4. člen
Določila odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 1998 se bodo smiselno uporabljala tudi v obdobju začasnega financiranja v letu 1999.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.
Št. 401/6-98-121
Kostel, dne 29. decembra 1998.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.