Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

78. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Hodoš do sprejetja proračuna za leto 1999, stran 150.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, št. 45/94 – odl. US RS, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, št. 63/95, 9/96, 44/96, 73/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US RS), zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98) in 22. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/98) je Občinski svet občine Hodoš na 1. izredni seji dne 30. 12. 1998 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine Hodoš do sprejetja proračuna za leto 1999
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine Hodoš se v letu 1999 začasno financirajo po tem odloku.
2. člen
Dokler ne bo sprejet proračun Občine Hodoš za leto 1999 se začasno financirajo postavke porabnikov iz proračuna mesečno v višini 1/12 realiziranih odhodkov proračuna Občine Hodoš-Šalovci za leto 1998, in sicer v sorazmernem delu novoustanovljenih občin.
3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševati plačila porabnikom proračuna le do višine zneskov iz prejšnjega člena in pri tem upoštevati določila zakona o financiranju občin, zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/98) in drugih predpisov, ki se nanašajo na proračun občine in državni proračun.
4. člen
Z vsemi sredstvi, ki so namenjena financiranju proračunskih dejavnosti za Občino Hodoš, razpolaga župan.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.
Št. 004/98
Hodoš, dne 30. decembra 1998.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.

AAA Zlata odličnost