Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

75. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Brezovica, stran 139.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), prve alinee 2. člena in II. poglavja odloka o občinskih cestah in 18. člena statuta Občine Brezovica (Naš časopis, maj 1995) je Občinski svet občine Brezovica na 39. seji dne 26. 11. 1998 sprejel
ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Brezovica
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa katerega prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP). Lokalna cesta od Ljubljane do naselja Podpeč se razvrsti v naslednjo podkategorijo:
– na zbirno lokalno cesto oziroma zbirno krajevno cesto (s skrajšano oznako LZ).
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Brezovica in ceste med naselji v Občini Brezovica ter naselji v sosednjih občinah;
– cesta od mesta Ljubljana do naselja Podpeč razvrščena v podkategorijo.
4. člen
(LOKALNE CESTE)
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini ter naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
(ZBIRNA LOKALNA CESTA)
Lokalna cesta od mesta Ljubljana do naselja Podpeč, razvrščena v podkategorijo je:
– zbirna lokalna oziroma zbirna krajevna cesta (LZ):
6. člen
(JAVNE POTI)
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
7. člen
(JAVNE POTI ZA KOLESARJE)
Javne poti za kolesarje (KJ) so:
8. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije RS za ceste št. 347 – 05 – 144 / 98 – 03/Brank, z dne 2. junija 1998.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 48/98
Brezovica, dne 26. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica
Leopold Pristavec l. r.

AAA Zlata odličnost