Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

49. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vodice, stran 86.

Na podlagi 9. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, št. U-I-13/94, 45/94 – odl. US RS, št. U-I-144/94, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. Ustavnega sodišča RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 in 70/97, 10/98, 68/98), 148. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list RS/I, št. 33/91, 42/97) ter 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, Uradni list RS, št. 17/91-I, 34/91-I, 23/92, 30/92, 52/92, 7/93, 13/93, 43/93, 80/94, 78/97) je Občinski svet občine Vodice na 2. seji dne 22. 12. 98 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vodice
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Vodice za leto 1999, vendar najkasneje do 31. 3. 1998, se upravičenci do proračunskih sredstev financirajo po začasnem financiranju.
2. člen
Podlaga za določitev višine proračunskih sredstev v obdobju začasnega financiranja je proračun Občine Vodice za leto 1998.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu, uporablja pa se od 1. 1. 1999 do sprejetja proračuna za leto 1999 oziroma najkasneje do 31. 3. 1999.
Št. 032-01-001/98-070
Vodice, dne 23. decembra 1998.
Župan
Občine Vodice
Anton Kokalj l. r.

AAA Zlata odličnost