Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

47. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vitanje v letu 1999, stran 85.

Na podlagi 148. člena ustave Republike Slovenije, na podlagi 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 85. člena statuta Občine Vitanje, je Občinski svet občine Vitanje na 2. redni seji, dne 23. 12. 1998, sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vitanje v letu 1999
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Vitanje za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se potrebe porabnikov sredstev proračuna začasno financirajo po tem sklepu.
2. člen
Do sprejema proračuna se financiranje začasno nadaljuje za zakonsko določene naloge in obveznosti, sorazmerno prihodkom za zagotovljeno porabo.
3. člen
Ostale naloge se lahko do sprejema proračuna financirajo samo v sorazmerju do ustvarjenih lastnih prihodkov v tekočem letu.
4. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom proračunskih sredstev iz 2. člena tega sklepa lahko obsega največ dvanajstino sredstev oziroma sorazmeren del sredstev povprečne zagotovljene porabe v letu 1998, ki je bila določena z merili Ministrstva za finance v mesecu decembru 1998.
5. člen
Ne glede na določilo 3. in 4. člena tega sklepa so iz rednega financiranja izvzeta namenska sredstva, ki se smejo porabiti le namensko v višini, kot so bila pridobljena.
6. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, določenih s tem sklepom, pri čemer morajo upoštevati postopke in določila, ki veljajo za izvrševaje odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 1998.
7. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja, bodo sestavni del proračuna občine za leto 1999 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
8. člen
Župana Občine Vitanje se zadolžuje za tekoče usklajevanje potreb in možnosti oziroma za realizacijo določil tega sklepa za dosego normalnega poslovanja porabnikov proračunskih sredstev.
9. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje, do veljavnosti odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 1999.
Št. 012-005/98
Vitanje, dne 23. decembra 1998.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Krajnc l. r.

AAA Zlata odličnost