Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

45. Statutarni sklep Občine Veržej, stran 84.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 27/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in določb zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 29. 12. 1998 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
Do ureditve temeljnih načel za organizacijo in delovanje občine s statutom in ureditve posameznih zadev iz svoje pristojnosti s splošnimi akti, se uporabljajo vsi veljavni splošni predpisi prejšnje Občine Ljutomer, ki niso v nasprotju z ustavo, zakoni in ustanovitvijo Občine Veržej.
2. člen
Sedež nove Občine Veržej je Ulica Bratstva in enotnosti št. 8, Veržej. Občina Veržej ima pečat okrogle oblike s premerom 30 mm in vsebino: Občina Veržej, ki ga uporablja začasno do ureditve v statutu občine.
3. člen
Za ureditev vprašanj in zadev s področja organizacije in načina dela občinskega sveta, ki niso urejena neposredno v zakonu, sprejme občinski svet začasni poslovnik.
4. člen
Do organizacije občinske uprave, ki bo na predlog župana določena z odlokom občine, se opravljajo upravne naloge na podlagi zakona oziroma se določijo z začasnimi akti.
5. člen
Z dnem ustanovitve nove Občine Veržej preneha s svojim delovanjem Krajevna skupnost Veržej in preneha njena pravna subjektiviteta, z 31. 12. 1998 pa se ukine tudi žiro račun krajevne skupnosti. Obveznosti in pravice prevzame Občina Veržej.
6. člen
Statutarni sklep velja v prehodnem obdobju do sprejetja statuta Občine Veržej in drugih splošnih aktov za posamezno področje iz pristojnosti Občine Ljutomer.
Statutarni sklep velja takoj, ko ga sprejme Občinski svet občine Veržej in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-02/98
Veržej, dne 29. decembra 1998.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost