Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

43. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Rogašovci za leto 1999, stran 83.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97) in 22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogašovci sprejel dne 29. 12. 1998.
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe v Občini Rogašovci za leto 1999
1. člen
Do sprejema proračuna Občine Rogašovci za leto 1999 se v prvem četrtletju financira javna poraba po proračunu za leto 1998, določenim z odlokom o proračunu Občine Rogašovci.
2. člen
Proračunskim porabnikom iz tekoče porabe se v obdobju začasnega financiranja zagotavljajo sredstva v višini 1/12 sredstev mesečno, ki so jim bila razporejena v skladu z odlokom o proračuna za leto 1998.
3. člen
Vsi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po tem odloku so sestavni del proračuna za leto 1999.
4. člen
Sredstva v okviru investicijske porabe se prioritetno namenijo za pokrivanje prenešenih pogodbenih obveznosti iz preteklega obdobja, skladno z dinamiko prilivov, likvidnostjo in možnostmi proračuna.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 403 04-470/98-2
Rogašovci, dne 29. decembra 1998.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost