Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

39. Statutarni sklep, stran 79.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) je Občinski svet občine Prevalje na seji dne 28. 12. 1998 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
S tem statutarnim sklepom se začasno, do sprejema statuta Občine Prevalje, ureja delovanje Občine Prevalje in njenih organov.
2. člen
Ime in sedež občine sta določena z zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98, 75/98) in glasita: ime občine je Občina Prevalje, sedež občine je na Prevaljah, Trg 2a.
Do določitve žiga občine se uporablja žig okrogle oblike z napisom: OBČINA PREVALJE, PREVALJE.
3. člen
Statut, poslovnik o delu sveta občine, odloki in drugi veljavni splošni akti, ki jih je sprejela Občina Ravne-Prevalje, ostanejo v veljavi in se smiselno uporabljajo v Občini Prevalje, dokler Občina Prevalje ne sprejme novih oziroma jih ne razveljavi, kolikor niso v nasprotju z zakonom ali določili tega statutarnega sklepa.
4. člen
Ta statutarni sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne takoj.
Št. 032-03-1/98-11
Prevalje, dne 28. decembra 1998.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost