Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

37. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Postojna v letu 1999, stran 78.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96 in 68/97) ter 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98 ter odločbe US 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 44/96, 63/95 – obvezna razlaga) je Občinski svet občine Postojna na 2. seji dne 28. 12. 1998 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju proračuna Občine Postojna v letu 1999
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Postojna za leto 1999 se izvaja začasno financiranje nalog občinskega proračuna na podlagi proračuna Občine Postojna za leto 1998.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva največ v višini sorazmerno porabljenih sredstev v enakih obdobjih po proračunu za leto 1998.
Dodatno mora Občina Postojna v skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98) zagotoviti financiranje Notranjskega muzeja Postojna, katerega ustanovitelj je in ki je bil do sedaj financiran iz državnega proračuna, v višini dvanajstine na mesec od skupnega zneska 26,848.748 SIT.
3. člen
Določbe odloka o proračunu Občine Postojna za leto 1998 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja v letu 1999.
4. člen
Prihodki, ki bodo doseženi in odhodki, ki bodo izvršeni v času začasnega financiranja, so vključeni v proračun Občine Postojna za leto 1999.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 in velja do sprejema proračuna Občine Postojna oziroma najdlje do 31. marca 1999.
Št. 032-01-1/98
Postojna, dne 28. decembra 1998.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost