Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

36. Statutarni sklep Občine Polzela, stran 78.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Polzela na 1. seji dne 8. decembra 1998 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
Občine Polzela
1. člen
Sedež občine je na Polzeli, Polzela 8.
Občina Polzela ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm, z napisom v krogu zgoraj OBČINA ter spodaj POLZELA.
Občinski svet ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm, z napisom v krogu zgoraj OBČINA, spodaj POLZELA ter v sredini Občinski svet.
2. člen
Do uveljavitve statuta Občine Polzela se za sprejem aktov sveta smiselno uporablja začasni poslovnik občinskega sveta in zakon o lokalni samoupravi.
3. člen
Občinski predpisi, razen statuta in poslovnika občinskega sveta, ki so veljali na območju prejšnje Občine Žalec, ostanejo v veljavi na območju sedanje občine do sprejetja novih.
4. člen
Statutarni sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati, ko ga sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino in velja do uveljavitve statuta Občine Polzela.
Št. 1/4-98
Polzela, dne 8. decembra 1998.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l. r.

AAA Zlata odličnost