Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

35. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Mestne občine Novo mesto v letu 1999, stran 78.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 39/96, 26/97, 70/97 in 10/98), 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93, 80/94) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 23/96, 68/96 in 58/98) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 1. seji dne 23. 12. 1998 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb Mestne občine Novo mesto v letu 1999
1. člen
Do sprejetja proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1999, vendar najdlje do 31. 3. 1999, se financiranje potreb proračunskih porabnikov, začasno nadaljuje v mesečnih dvanajstinah, na podlagi proračuna občine za naloge oziroma namene kot v letu 1998.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po tem sklepu so sestavni del proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1999.
3. člen
Določila odloka o proračunu občine za leto 1998 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja, razen 16. člena tega odloka. Odredbodajalci sredstev proračunskih potreb so župan ter podžupani in tajnik po pooblastilu župana.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 401-11/98-12
Novo mesto, dne 23. decembra 1998.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost