Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

32. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna prejšnje Občine Ljutomer v prvem trimesečju leta 1999, stran 75.

Na podlagi 148. člena ustave Republike Slovenije, 34.a člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98) in 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) so Občinski svet občine Ljutomer dne 28. 12. 1998, Občinski svet občine Križevci dne 28. 12. 1998, Občinski svet občine Veržej dne 29. 12. 1998 in Občinski svet občine Razkrižje dne 29. 12. 1998 sprejeli
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna prejšnje Občine Ljutomer v prvem trimesečju leta 1999
1. člen
Potrebe proračunskih uporabnikov vseh novonastalih občin na območju prejšnje Občine Ljutomer se v prvih treh mesecih leta 1999 začasno financirajo po tem sklepu.
Začasno financiranje se izvaja po finančnem načrtu, ki je sestavni del tega sklepa in temelji na proračunskih prihodkih in odhodkih za leto 1998.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in odhodki proračuna določijo v višini:
Prihodki              278,000.000 SIT
Odhodki               274,000.000 SIT
Presežek               4,000.000 SIT
Račun financiranja          –4,000.000 SIT
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in račun financiranja so določeni v posebnem delu in so priloga tega sklepa.
3. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, določenih s finančnim načrtom iz drugega odstavka prve točke tega sklepa.
4. člen
Sredstva, razporejena v obdobju začasnega financiranja se vključijo v proračune vseh novonastalih občin na območju prejšnje Občine Ljutomer za leto 1999.
5. člen
Do sprejetja proračunov novo oblikovanih občin Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej za leto 1999, se financiranje občin začasno nadaljuje preko ločenega računa proračuna občin, ki so se oblikovale na območju prejšnje občine Ljutomer.
Z denarnimi sredstvi na ločenem računu razpolagajo osebe pooblaščene za podpisovanje, in sicer kolektivno v skladu s sporazumom vseh novonastalih občin.
6.člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 403-04-1/98-3244
Ljutomer, dne 29. decembra 1998.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, dipl. inž. agr. l. r.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič, prav. l. r.

AAA Zlata odličnost