Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

30. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Lendava za leto 1998, stran 74.

Na podlagi 24. in 50. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96 in 21/97) je Občinski svet občine Lendava na 2. seji dne 23. 12. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Lendava za leto 1998
1. člen
V odloku o proračunu Občine Lendava za leto 1998 (Uradni list RS, št. 43/98) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo 1.108,000.000 SIT in se razporedijo za:
SIT
– delo občinskih organov in uprave          103,500.000
– socialne transferje                 2,500.000
– plačila na področju družbenih
dejavnosti                      328,870.000
– plačila storitev ter subvencije
in intervencije v gospodarstvu            111,150.000
– druge odhodke                   158,655.000
– odhodke investicijskega značaja          354,014.000
– finančne tokove, oblikovanje rezerv
in druge obveznosti                  49,311.000
2. člen
V odloku o proračunu Občine Lendava za leto 1998 (Uradni list RS, št. 43/98) se spremeni 3. člen tako, da glasi:
»V stalne rezerve Občine Lendava se izloči 0,5% od doseženih prihodkov. O uporabi sredstev stalnih rezerv za namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin odloča župan, in sicer do zneska določenega v proračunu za leto 1998 to je 5,600.000 SIT.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-04-09/98
Lendava, dne 23. decembra 1998.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost