Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

29. Odlok o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Kuzma za leto 1999, stran 74.

Na podlagi prvega odstavka 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 23. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 53/95) je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 29. decembra 1998 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Kuzma za leto 1999
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine Kuzma se v času do sprejetja odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 1999, začasno financirajo po tem odloku.
2. člen
Dokler ne bo sprejet proračun Občine Kuzma za leto 1999 se začasno financirajo potrebe porabnikov iz proračuna mesečno v višini 1/12 realiziranih odhodkov proračuna Občine Kuzma za leto 1998.
V okviru začasnega financiranja proračuna se lahko financirajo le investicije, ki so bile vključene že v proračun leta 1998 in se nadaljujejo v letu 1999, oziroma se v letu 1998 iz objektivnih razlogov niso mogle začeti.
3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševati plačila porabnikom proračuna le do višine zneskov iz predhodnega člena in pri tem upoštevati določila zakona o financiranju občin in drugih predpisov, ki se nanašajo na proračun občine in državni proračun.
4. člen
Prihodki in odhodki proračuna po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Kuzma za leto 1999.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 1999.
Št. 650/98
Kuzma, dne 22. decembra 1998.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

AAA Zlata odličnost