Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1999 z dne 9. 1. 1999

Kazalo

9. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki imajo dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji, stran 51.

Na podlagi petindvajsete alinee 55. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
SEZNAM
fitofarmacevtskih sredstev, ki imajo dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji
I. Fitofarmacevtska sredstva, s katerimi smejo trgovati pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za trgovanje iz 30. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin, razna nizkokoncentrirana razpršila, različne vabe ipd. pa se lahko poleg v kmetijskih apotekah prodajajo tudi v cvetličarnah in prodajalnah z neživilskim blagom, v posebnem delu trgovin z mešaneim blagom ter posebnem delu trgovin z živilskim blagom, glede na označeno mesto prodaje:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. št. *Mesto  Ime sredstva    Aktivna snov          Proizvajalec     Zastopnik      Št. odločbe Datum odločbe   Datum 
     prodaje                                                               veljavnosti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1     1    ACROBAT MZ     mankozeb 60% + dimetomorf 9%  CYANAMID       AGRORUŠE      SFS 8071   17/ Apr/ 98  08/ Jan/ 01
                 
2     1    ACTELLIC-50     pirimifos-metil 500 g/l    ZENECA        ZENECA PR.;PINUS  SFS 6077   06/ May/ 96  18/ Nov/ 99
3     1    AGIL 100 EC     propakvizafop 100 g/l     NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 7101   11/ Nov/ 97  14/ Feb/ 99
4     1    ALAPIN       alaklor 480 g/l        PINUS         PINUS       SFS 8018   19/ Jan/ 98  19/ Jan/ 08
5     1    ALIETTE       fosetil-Al 80%         RHONE POULENC     AGRORUŠE      SFS 6171   17/ Jun/ 96  17/ Jun/ 06
6     1    ALPHA-COMBI EC   fenitrotion 250 g/l +     SUMITOMO       AGRORUŠE      SFS 4115   06/ Dec/ 94  06/ Dec/ 99
                    esfenvalerat 12.5 g/l
7     1    ALSYSTIN WP 25    triflumuron 25%        BAYER         BAYER PH.; PINUS  SFS 6086   06/ May/ 96  14/ Feb/ 99
8     1    ANITEN DS      2,4-D 350 g/l +        CYANAMID; PINUS    AROPI       SFS 6124   14/ May/ 96  19/ Aug/ 99
                    flurenol 100 g/l
9     1    ANITEN MPD      2,4-D 150 g/l + mecoprop    CYANAMID; PINUS    AROPI       SFS 6125   14/ May/ 96  19/ Aug/ 99
                    300 g/l + flurenol 50 g/l
10    1    ANTRACOL       propineb 70%          BAYER; PINUS     BAYER PHARMA    SFS 7012   07/ Feb/ 97  07/ Feb/ 07
11    1    ANTRACOL BT     propineb 70% + triadimefon   BAYER; PINUS     BAYER PHARMA    SFS 6167   17/ Jun/ 96  17/ Jun/ 06
                    1,25%
12    1    ANTRACOL COMBI    propineb 70% + cimoksanil 6%  BAYER, PINUS     BAYER PHARMA    SFS 8087   08/ Jun/ 98  08/ Jun/ 03
13    1    ANVIL 5 SC      heksakonazol 50 g/l      ZENECA        ZENECA PREDST.   SFS 5148   13/ Dec/ 95  13/ Dec/ 05
14    1    APOLLO 50 SC     klofentezin 500 g/l      H.S.AGREVO      H.S.AGREVO     SFS 8045   06/ Mar/ 98  06/ Mar/ 08
15    1    ARCHER 425-EC    propikonazol 125 g/l +     NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 8037   18/ Feb/ 98  18/ Feb/ 08
                   fenpropimorf 300 g/l
16    1    AROMIT       parfemsko olje DAPHNE 45%    AGRORUŠE       AGRORUŠE      SFS 8089   09/ Jun/ 98  09/ Jun/ 03
17    1    AROMIT-MK      parfemsko olje DAPHNE 27,5%   AGRORUŠE       AGRORUŠE      SFS 8150   09/ Nov/ 98  09/ Nov/ 00
18    2    ASEF 3V1      MCPA 0,49% + MCPP 0,28% +    ASEF         KRKA p.o.     SFS 6014   13/ Feb/ 96  13/ Feb/ 01
                   FeSO4 18,10% + N 14% + P2O5
                   2% + K2O 4%
19    1    ASULOX       asulam 40%           RHONE POULENC     AGRORUŠE      SFS 4036   22/ Feb/ 94  22/ Feb/ 99
20    1    BAKRENI ANTRACOL  propineb 45,5% + baker     BAYER; PINUS     BAYER PHARMA    SFS 6133   14/ May/ 96  12/ Sep/ 99
                   (bakrov oksiklorid) 17,5%
21    1    BAKRENI DITHANE   mankozeb 25% + baker      ROHM AND HAAS     KARSIA       SFS 5121   23/ Aug/ 95  23/ Aug/ 05
                   (bakrov oksiklorid) 30%
22    1    BAKRENI EUPAREN   diklofluanid 35% + baker    PINUS         PINUS       SFS 4080   16/ Jun/ 94  16/ Jun/ 99
                   (bakrov oksiklorid) 15%
23    1    BANCOL 50-WP    bensultap 50%          TAKEDA;PLIVA     PLIVA LJUBLJANA  SFS 6250   18/ Oct/ 96  18/ Oct/ 06
24    1    BANVEL 480 S    dikamba 480 g/l         NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 7119   02/ Dec/ 97  23/ Apr/ 06
                   (dimetilamonijeva sol)
25    1    BARAKI-PARAFINSKI  difetialon 0,0025%       AGREVO ENVIR. HEALTH H.S.AGREVO     SFS 8161   24/ Nov/ 98  24/ Nov/ 00
         BLOKI
26    1    BARAKI - PELETE   difetialon 0,0025%       AGREVO ENVIR. HEALTH H.S.AGREVO     SFS 8162   24/ Nov/ 98  24/ Nov/ 00
27    1    BASAGRAN-600    bentazon 600 g/l        BASF         BASF SLOVENIJA   SFS 7047   24/ Mar/ 97  24/ Mar/ 07
28    1    BASAGRAN DP-P    bentazon 333 g/l +       BASF         BASF SLOVENIJA   SFS 6030   15/ Mar/ 96  24/ Nov/ 99
                   diklorprop 233 g/l
29    1    BASAGRAN FORTE   bentazon 480 g/l        BASF         BASF SLOVENIJA   SFS 7046   21/ Mar/ 97  21/ Mar/ 07
30    1    BASAMID GRANULAT  dazomet 98%           BASF         BASF SLOVENIJA   SFS 8005   13/ Jan/ 98  13/ Jan/ 08
31    1    BASTA-15      glufosinat-amonijeva sol    H.S.AGREVO      H.S.AGREVO,    SFS 6064   09/ Apr/ 96  09/ Apr/ 06
                   150 g/l                        AGRORUŠE
32    1    BASUDIN 40 WP    diazinon 40%          NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 8091   10/ Jun/ 98  10/ Jun/ 03
33    1    BAVISTIN-FL     karbendazim 500 g/l       BASF         BASF SLOVENIJA   SFS 7045   21/ Mar/ 97  21/ Mar/ 07
34    1    BAYCOR EC-300    bitertanol 300 g/l       BAYER, PINUS     BAYER PHARMA    SFS 6057   25/ Mar/ 96  25/ Mar/ 06
35    1    BAYCOR WP-25    bitertanol 25%         BAYER, PINUS     BAYER PHARMA    SFS 6058   25/ Mar/ 96  25/ Mar/ 06
36    1    BAYFIDAN EC-250   triadimenol 250 g/l       BAYER         BAYER PH.;PINUS  SFS 6066   09/ Apr/ 96  09/ Apr/ 06
37    1    BAYLETON AC     propineb 58% + cimoksanil    BAYER; PINUS     BAYER PHARMA    SFS 6134   14/ May/ 96  05/ Apr/ 05
                   4,8% + triadimefon 2%
38    1    BAYLETON PASTA   triadimefon 2%         PINUS         PINUS       SFS 4041   22/ Feb/ 94  22/ Feb/ 99
39    1    BAYLETON SPECIAL  triadimefon 5%         BAYER; PINUS     BAYER PHARMA    SFS 6094   10/ May/ 96  13/ Jan/ 00
40    1    BAYLETON WP-25   triadimefon 25%         BAYER; PINUS     BAYER PHARMA    SFS 6140   06/ Jun/ 96  06/ Jun/ 06
41    1    BAYTAN FS 150    triadimenol 150 g/l       BAYER; PINUS     BAYER PHARMA    SFS 7013   07/ Feb/ 97  07/ Feb/ 07
42    2    BELO OLJE - PINUS  rafinirano parafinsko olje 93% PINUS         PINUS       SFS 4040   22/ Feb/ 94  22/ Feb/ 99
43    1    BELTRIN       permetrin 17,7%         BELINKA        BELINKA      SFS 4017   14/ Feb/ 94  14/ Feb/ 99
44    1    BENLATE       benomil 50%           DU PONT        AROPI; PINUS    SFS 8151   09/ Nov/ 98  09/ Nov/ 00
45    1    BETA-BAYTHROID   beta-ciflutrin 25 g/l      BAYER         BAYER PH.;PINUS  SFS 6067   10/ Apr/ 96  10/ Apr/ 06
         EC-025
46    1    BETANAL PROGRESS  fenmedifam 60 g/l +       H.S.AGREVO      H.S.AGREVO     SFS 8041   02/ Mar/ 98  02/ Mar/ 08
         AM         desmedifam 60 g/l +
                   etofumesat 60g/l
47    1    BETANAL TANDEM   fenmedifam 97 g/l +       H.S.AGREVO      H.S.AGREVO; PINUS SFS 6121   14/ May/ 96  23/ Jun/ 05
                   etofumesat 94 g/l
48    2    BIJELO ULJE     mineralno olje 80%       HERBOS        SEMENARNA     SFS 8107   13/ Jul/ 98  13/ Jul/ 03
49    2    BIO PLANT      permetrin 0,50%         UNICHEM        UNICHEM      SFS 7078   11/ Sep/ 97  11/ Sep/ 02
         insekticid
50    2    BIOBLATT KONCENTRAT lecitin 25%           NEUDORFF       AGROPROM      SFS 6020   20/ Feb/ 96  20/ Feb/ 01
51    3    BIOBLATT SPRAY   lecitin 0,0375%         NEUDORFF       AGROPROM      SFS 6019   20/ Feb/ 96  20/ Feb/ 01
52    3    BIOKILL       permetrin 0,25%         ILIRIJA        ILIRIJA      SFS 8167   27/ Nov/ 98  27/ Nov/ 00
53    3    BIOMYCTAN SPRAY   lecitin 0,075% + piretrin    NEUDORFF       AGROPROM      SFS 6017   20/ Feb/ 96  20/ Feb/ 01
         za sobne r.     0,01%
54    2    BIOPLANT      poliizobutilen         UNICHEM        UNICHEM      SFS 7005   14/ Jan/ 97  14/ Jan/ 07
         LEPLJIVE PLOŠČE-
         BELE
55    2    BIOPLANT      poliizobutilen         UNICHEM        UNICHEM      SFS 7004   14/ Jan/ 97  14/ Jan/ 07
         LEPLJIVE PLOŠČE-
         RUMENE
56    2    BIOPLANT      poliizobutilen         UNICHEM        UNICHEM      SFS 7006   14/ Jan/ 97  14/ Jan/ 07
         LEPLJIVI TRAK
57    2    BIOTIP-       permetrin 0,5%         ACTIVA        BIOTEH       SFS 8073   20/ Apr/ 98  20/ Apr/ 03
         Insekticidni posip
58    3    BIOTIP Lepilo    poliizobutilen         VALBRENTA CHEMICALS  BIOTEH       SFS 7061   29/ Apr/ 97  29/ Apr/ 02
         za miši
59    2    BIOTIP Lepljive   poliizobutilen         VALBRENTA       BIOTEH       SFS 8024   03/ Feb/ 98  03/ Feb/ 03
         plošče
60    3    BIOTOLL       poliizobutilen         UNICHEM        UNICHEM      SFS 8163   24/ Nov/ 98  24/ Nov/ 00
         DERATIZACIJSKO
         LEPILO
61    1    BIOTOLL-GLODACID  difetialon 0.0025%       AGREVO ENVIR. HEALTH UNICHEM      SFS 8141   12/ Oct/ 98  12/ Oct/ 00
         mehka vaba
62    1    BIOTOLL-GLODACID  difetialon 0.0025%       UNICHEM        UNICHEM      SFS 7009   15/ Jan/ 97  15/ Jan/ 02
         parfinski bloki
63    1    BIOTOLL-GLODACID  difetialon 0.0025%       UNICHEM        UNICHEM      SFS 7008   15/ Jan/ 97  15/ Jan/ 02
         pelete
64    1    BIOTOLL-GLODACID  difetialon 0.0025%       AGREVO ENVIR. HEALTH UNICHEM      SFS 8140   12/ Oct/ 98  12/ Oct/ 00
         žitna vaba
65    1    BIOTOLL 5 EC    permetrin 50 g/l        COPYR         UNICHEM      SFS 3073   10/ Nov/ 93  10/ Nov/ 98
66    3    BIOTOLL UNIVERZALNI permetrin 0,25%         UNICHEM        UNICHEM      SFS 6069   23/ Apr/ 96  23/ Apr/ 01
         INSEKTICID
67    1    BLADAFUM II     sulfotep 18%          BAYER         BAYER PH.;PINUS  SFS 8086   08/ Jun/ 98  08/ Jun/ 03
68    1    BLAZER 2-S     acifluorfen 214 g/l       BASF         BASF SLOVENIJA   SFS 5152   22/ Dec/ 95  22/ Dec/ 05
69    1    BOOM EFEKT     glifosat 480 g/l        PINUS         PINUS       SFS 5109   29/ Jun/ 95  29/ Jun/ 05
70    1    BORDOJSKA BROZGA  baker iz bakrovega sulfata 20% MANICA        MERCATOR      SFS 8104   06/ Jul/ 98  06/ Jul/ 03
71    1    BORDOJSKA BROZGA-  baker iz bakrovega sulfata 20% SCARMAGNAN      CLAREX       SFS 8158   16/ Nov/ 98  16/ Nov/ 00
         SCARMAG.
72    1    BORDOJSKA BROZGA  baker iz bakrovega sulfata 20% CAFFARO        M KZ KRKA     SFS 5036   10/ May/ 95  10/ May/ 00
         CAFFARO
73    1    BRAVO/RADAZIN-T   alaklor 336 g/l + atrazin    HERBOS        SEMENARNA     SFS 4066   11/ Apr/ 94  11/ Apr/ 99
                   144 g/l
74    1    BRESTANID      fentin-hidroksid 502 g/l    H.S.AGREVO      H.S.AGREVO; PINUS SFS 8054   24/ Mar/ 98  24/ Mar/ 08
75    1    BRODILON-PELETE   bromadiolon 0,005%       PLIVA         PLIVA LJUBLJANA  SFS 5068   23/ Jun/ 95  23/ Jun/ 05
76    1    BRODILON MIKI    bromadiolon 0,005%       PLIVA         PLIVA LJUBLJANA  SFS 4057   23/ Mar/ 94  23/ Mar/ 99
77    1    BRODILON VABA    bromadiolon 0,005%       PLIVA         PLIVA LJUBLJANA  SFS 4102   23/ Sep/ 94  23/ Sep/ 99
78    1    BROMOTRIL 225 EC  bromoksinil 225 g/l       MAKHTESHIM      KARSIA       SFS 8049   11/ Mar/ 98  11/ Mar/ 03
79    1    BUMPER 25 EC    propikonazol 250 g/l      MAKHTESHIM      KARSIA       SFS 8033   06/ Feb/ 98  06/ Feb/ 03
80    1    BUTISAN S      metazaklor 500 g/l       BASF         BASF SLOVENIJA   SFS 8004   13/ Jan/ 98  13/ Jan/ 08
81    1    CALIXIN       tridemorf 750 g/l        BASF         BASF SLOVENIJA   SFS 6043   15/ Mar/ 96  31/ Mar/ 99
82    1    CALTAN       folpet 450 g/l + milfuram    H.S.AGREVO      H.S.AGREVO     SFS 8149   09/ Nov/ 98  09/ Nov/ 00
                   (ofurak) 60 g/l
83    1    CAPTAN 50      kaptan 50%           PINUS         PINUS       SFS 8093   11/ Jun/ 98  11/ Jun/ 03
84    1    CAPTAN WP-50    kaptan 50%           ZENECA        ZENECA PREDST.   SFS 5031   26/ Apr/ 95  26/ Apr/ 05
85    1    CAPTANE 45 WP    kaptan 45%           CHEMIA        AGROCHEM      SFS 4019   14/ Feb/ 94  14/ Feb/ 99
86    1    CARAGARD COMBI   terbumeton 2,5% +        NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 7102   11/ Nov/ 97  17/ May/ 99
         A 5-G        terbutilazin 2,5%
87    2    CARAKOL       metaldehid 5%          KOLLANT        UNICHEM      SFS 5007   07/ Feb/ 95  07/ Feb/ 05
88    1    CASORON G      diklobenil 6,75%        UNIROYAL       AGRORUŠE      SFS 6059   01/ Apr/ 96  01/ Apr/ 06
89    1    CHAMPION 50 WP   baker 50% v obliki bakrovega  AGTROL        KARSIA       SFS 8025   03/ Feb/ 98  03/ Feb/ 03
                   hidroksida
90    1    CHESS 25 WP     pimetrozin 25% (250 g/kg)    NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 8001   09/ Jan/ 98  09/ Jan/ 03
91    1    CHORUS 75 WG    ciprodinil 75%         NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 8002   09/ Jan/ 98  09/ Jan/ 03
92    1    CHROMOREL D     klorpirifos 500 g/l +      CHROMOS        DEMETRA      SFS 6054   15/ Mar/ 96  15/ Mar/ 06
                   cipermetrin 50 g/l
93    1    CHROMOREL P-2    klorpirifos 1,8% +       CHROMOS        DEMETRA      SFS 6053   15/ Mar/ 96  15/ Mar/ 06
                   cipermetrin 0,2%
94    1    CIATRAL-ALA     alaklor 310 g/l + linuron    HERBOS        SEMENARNA     SFS 4110   24/ Nov/ 94  24/ Nov/ 99
                   120 g/l + atrazin 65 g/l
95    1    CIDOKOR       glifosat 480 g/l        HERBOS        SEMENARNA     SFS 8110   13/ Jul/ 98  13/ Jul/ 03
96    1    CITOWETT      alkil-aril-poliglikol-eter   BASF         BASF SLOVENIJA   SFS 8006   13/ Jan/ 98  13/ Jan/ 08
                   100%
97    1    CLARINET      flukvinkonazol 50 g/l +     H.S.AGREVO      H.S.AGREVO     SFS 7126   12/ Dec/ 97  12/ Dec/ 02
                   pirimetanil 150 g/l
98    1    CONFIDOR SL 200   imidakloprid 200 g/l      BAYER         BAYER PH.;PINUS  SFS 8098   23/ Jun/ 98  13/ Mar/ 01
99    1    CORBEL       fenpropimorf 750 g/l      BASF         BASF SLOVENIJA   SFS 8008   13/ Jan/ 98  13/ Jan/ 08
100    1    COSAN        žveplo 80%           PINUS         PINUS       SFS 7116   01/ Dec/ 97  29/ Apr/ 06
101    1    COUGAR       izoproturon 500 g/l +      RHONE POULENC     AGRORUŠE      SFS 8051   19/ Mar/ 98  19/ Mar/ 08
                   diflufenikan 100 g/l
102    1    CUPRABLAU-Z     baker iz bakrovega hidroksida  CINKARNA       CINKARNA      SFS 5039   12/ May/ 95  12/ May/ 05
                   35% + cink 2%
103    1    CUPROCAFFARO 50 WP baker (Cu oksiklorid) 50%    CAFFARO        M KZ KRKA     SFS 6074   30/ Apr/ 96  30/ Apr/ 01
104    1    CURZATE M      mankozeb 40% + cimoksanil 4%  DU PONT        AROPI       SFS 8082   28/ May/ 98  28/ May/ 08
105    1    CURZATE R      baker 40% + cimoksanil 4%    DU PONT        AROPI       SFS 8083   28/ May/ 98  28/ May/ 08
106    1    DECIS 1,25     deltametrin 12,5%        H.S.AGREVO;      H.S.AGREVO     SFS 6118   14/ May/ 96  14/ Feb/ 99
                                   AGRORUŠE 
107    1    DECIS EC-2,5    deltametrin 25 g/l       H.S.AGREVO;      H.S.AGREVO     SFS 6255   24/ Oct/ 96  24/ Oct/ 01
                                   AGRORUŠE
108    1    DEGESCH-PLOŠČE   magnezijev fosfid 56%      DETIA - DEGESCH    AGROTEX      SFS 6232   07/ Aug/ 96  07/ Aug/ 01
109    1    DEHERBAN A     2,4-D 464 g/l          CHROMOS        DEMETRA      SFS 5012   15/ Mar/ 95  15/ Mar/ 05
110    1    DEHERBAN COMBI-MD  mecoprop (MCPP) 400 g/l +    CHROMOS        DEMETRA      SFS 5015   15/ Mar/ 95  15/ Mar/ 05
                   2,4-D 150 g/l
111    1    DELAN        ditianon 75%          PINUS         PINUS       SFS 7099   04/ Nov/ 97  04/ Nov/ 07
112    1    DELAN SC-750    ditianon 750 g/l        CYANAMID; PINUS    AROPI       SFS 7100   04/ Nov/ 97  04/ Nov/ 07
113    1    DEMITAN       fenazakvin 200 g/l       DOW AGROSC.;PINUS   AROPI       SFS 8164   25/ Nov/ 98  12/ May/ 02
114    1    DEVRINOL 45 FL   napropamid 450 g/l       ZENECA        ZENECA PR.;PINUS  SFS 7024   18/ Feb/ 97  06/ Aug/ 06
115    1    DIAZINON 2%     diazinon 2%           PINUS         PINUS       SFS 8016   16/ Jan/ 98  16/ Jan/ 08
         PRAŠIVO
116    1    DIAZINON 20     diazinon 20%          PINUS         PINUS       SFS 8017   16/ Jan/ 98  16/ Jan/ 08
117    1    DIAZOL 40 WP    diazinon 40%          MAKHTESHIM      KARSIA       SFS 7053   28/ Mar/ 97  28/ Mar/ 99
118    1    DICOFLUID MP    MCPP (mekoprop) 430 g/l +    NUFARM        AGRORUŠE      SFS 8056   31/ Mar/ 98  31/ Mar/ 08
         COMBI        2,4-D 130 g/l
119    1    DICURAN FORTE    klortoluron 79,25% +      NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 7104   11/ Nov/ 97  06/ Apr/ 99
         80-WP        triasulfuron 0,75%
120    1    DICURAN 500 TEKOČI klortoluron 500 g/l       NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 8085   04/ Jun/ 98  04/ Jun/ 08
121    1    DICURAN 80-WP    klortoluron 80%         NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 7103   11/ Nov/ 97  19/ May/ 05
122    1    DIKOCID       2,4-D 464 g/l          HERBOS        SEMENARNA     SFS 8108   13/ Jul/ 98  13/ Jul/ 03
123    1    DIKOFOL E-20    dikofol 200 g/l         PINUS         PINUS       SFS 6175   17/ Jun/ 96  11/ Oct/ 05
124    1    DIMECRON 20 SC   fosfamidon 200 g/l       NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 7108   28/ Nov/ 97  06/ Apr/ 99
125    1    DIPTEREX-80%    triklorfon 80%         BAYER; PINUS     BAYER PHARMA    SFS 7020   10/ Feb/ 97  10/ Feb/ 07
126    1    DIPTEREX 5% PRAŠIVO triklorfon 5%          PINUS         PINUS       SFS 8012   15/ Jan/ 98  15/ Jan/ 08
127    1    DIPTEREX TZ-25   triklorfon 300 g/l       PINUS         PINUS       SFS 8013   15/ Jan/ 98  15/ Jan/ 08
128    1    DITHANE DG     mankozeb 75%          ROHM AND HAAS     KARSIA       SFS 8035   10/ Feb/ 98  10/ Feb/ 08
129    1    DITHANE FLO RDEČI  mankozeb 430 g/l        ROHM AND HAAS     KARSIA       SFS 8099   26/ Jun/ 98  26/ Jun/ 03
130    1    DITHANE M-45    mankozeb 80%          ROHM AND HAAS     KARSIA       SFS 5132   20/ Nov/ 95  19/ Aug/ 99
131    1    DITHANE M-45 FLO  mankozeb 455 g/l        ROHM AND HAAS     KARSIA       SFS 5027   13/ Apr/ 95  13/ Apr/ 05
132    1    DITHANE M-70    mankozeb 70%          ROHM AND HAAS     KARSIA       SFS 5066   05/ Jun/ 95  05/ Jun/ 05
133    1    DITHANE PLAVI    mankozeb 60%          ROHM AND HAAS     KARSIA       SFS 8118   17/ Jul/ 98  17/ Jul/ 03
134    1    DITHANE S-60    mankozeb 60%          ROHM AND HAAS     KARSIA       SFS 5134   20/ Nov/ 95  26/ Sep/ 99
135    1    DIVIDEND 030    difenokonazol 30 g/l      NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 8030   06/ Feb/ 98  06/ Feb/ 08
136    1    DODINA 65      dodin 63,7%           CHEMIA        AGROCHEM      SFS 8148   09/ Nov/ 98  09/ Nov/ 00
137    1    DODINE S-65     dodin 65%            PINUS         PINUS       SFS 4082   16/ Jun/ 94  16/ Jun/ 99
138    1    DOTAN 5-G      klormefos 5%          RHONE POULENC     AGRORUŠE      SFS 6248   16/ Oct/ 96  27/ Jun/ 99
139    1    DU-DIM SC-48    diflubenzuron 480 g/l      UNIROYAL;PLIVA    PLIVA LJUBLJANA  SFS 6267   11/ Nov/ 96  17/ Mar/ 99
140    1    DUAL 960 EC     metolaklor 960 g/l       NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 7079   15/ Oct/ 97  15/ Oct/ 07
141    1    DUAL 500-EC     metolaklor 500 g/l       NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 7091   20/ Oct/ 97  19/ Aug/ 99
142    1    DUAL GOLD 960 EC  S-metolaklor 960 g/l      NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 8126   27/ Aug/ 98  30/ Jun/ 99
143    3    DUECI - insekticid piretrin 0,5% + piperonil    GUABER        BILKA       SFS 8111   13/ Jul/ 98  13/ Jul/ 08
                   butoksid 1%
144    3    DUECI - sredstvo  parafinsko mineralno olje 15%  GUABER        BILKA       SFS 8112   13/ Jul/ 98  13/ Jul/ 08
         proti kaparjem
145    1    DUETT        epoksikonazol 125 g/l +     BASF         BASF SLOVENIJA   SFS 7067   08/ May/ 97  31/ Jan/ 99
                   karbendazim 125 g/l 
146    1    DUPLOSAN DP     diklorprop - P 600 g/l     BASF         BASF SLOVENIJA   SFS 8142   16/ Oct/ 98  16/ Oct/ 03
147    1    DUPLOSAN KV     mekoprop - P 600 g/l      BASF         BASF SLOVENIJA   SFS 8115   15/ Jul/ 98  15/ Jul/ 03
148    1    DURSBAN E-48    klorpirifos 480 g/l       DOW AGROSC.      CINKARNA      SFS 8060   07/ Apr/ 98  24/ May/ 99
149    1    ENOVIT-M      tiofanat-metil 70%       SIPCAM        AROPI       SFS 7095   22/ Oct/ 97  22/ Oct/ 07
150    1    ETHREL       etefon 480 g/l         RHONE POULENC     AGRORUŠE      SFS 4039   22/ Feb/ 94  22/ Feb/ 99
151    1    EUPAREN       diklofluanid 50%        BAYER; PINUS     BAYER PHARMA    SFS 7015   07/ Feb/ 97  07/ Feb/ 07
152    1    EVISEKT - S     tiociklam-hidrogenoksalat 50%  NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 7123   02/ Dec/ 97  14/ Jan/ 99
153    1    EXTRAVON      etoksilirani oktilfenol 100%  NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 7080   15/ Oct/ 97  03/ Jun/ 06
154    1    FACIRON FORTE-VABA klorofacinon 0,0075%      PLIVA         PLIVA LJUBLJANA  SFS 8136   28/ Sep/ 98  28/ Sep/ 03
155    1    FACIRON OLJNI    klorofacinon 2,5 g/l      PLIVA         PLIVA LJUBLJANA  SFS 8135   28/ Sep/ 98  28/ Sep/ 03
         KONCENTRAT
156    1    FASTAC 10% SC    alfa-cipermetrin 100 g/l    CYANAMID       AGRORUŠE      SFS 8072   17/ Apr/ 98  23/ Jun/ 05
157    3    FLORA KENYATOX   piretrin 0,075%         COPYR;UNICHEM     UNICHEM      SFS 7062   29/ Apr/ 97  29/ Apr/ 02
         VERDE
158    2    FLOROVIN-PLANT   butoksikarboksim 10%      WACKER;PLIVA     PLIVA LJUBLJANA  SFS 6263   29/ Oct/ 96  11/ Aug/ 05
         PIN ŠTAP.
159    1    FOCUS ULTRA     cikloksidim 100 g/l       BASF         BASF SLOVENIJA   SFS 7044   21/ Mar/ 97  21/ Mar/ 07
160    1    FOLAR 525 FW    glifosat 180 g/l +       NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 7081   15/ Oct/ 97  16/ Apr/ 99
                   terbutilazin 345 g/l
161    1    FOLICUR BT     tebukonazol 125 g/l +      BAYER         BAYER PH.; PINUS  SFS 8077   07/ May/ 98  18/ Mar/ 06
                   triadimefon 100 g/l
162    1    FOLICUR E WP 50   tebukonazol 10% +        BAYER         BAYER PH.; PINUS  SFS 6089   06/ May/ 96  14/ Feb/ 99
                   diklofluanid 40%
163    1    FOLICUR EW 250   tebukonazol 250 g/l       BAYER         BAYER PH.; PINUS  SFS 7021   10/ Feb/ 97  10/ Feb/ 07
164    1    FOLICUR PLUS    tebukonazol 238 g/l +      BAYER         BAYER PH.; PINUS  SFS 6065   09/ Apr/ 96  09/ Apr/ 06
                   triadimenol 119 g/l
165    1    FOLIDOL OLJE    paration 100 g/l + mineralno  BAYER; PINUS     BAYER PHARMA    SFS 6101   10/ May/ 96  15/ Feb/ 05
                   olje 526g/l
166    1    FOLIMAT LC-50    ometoat 575 g/l         BAYER, PINUS     BAYER PHARMA    SFS 7023   10/ Feb/ 97  10/ Feb/ 07
167    1    FOLPAN WP-50    folpet 50%           MAKTHESHIM      KARSIA       SFS 5122   23/ Aug/ 95  23/ Aug/ 05
168    1    FOLPET 50      folpet 50%           PINUS         PINUS       SFS 8094   11/ Jun/ 98  11/ Jun/ 03
169    1    FRONTIER 900 EC   dimetenamid 900 g/l       BASF         BASF SLOVENIJA   SFS 8047   09/ Mar/ 98  09/ Mar/ 03
170    2    FRUTAPON      parafinsko mineralno olje    NUFARM        AGRORUŠE      SFS 8055   31/ Mar/ 98  31/ Mar/ 08
                   980 g/kg
171    1    FUSILADE SUPER   fluazifop-p-butil 125 g/l    ZENECA        ZENECA PR.;PINUS  SFS 6169   17/ Jun/ 96  17/ Jun/ 06
172    1    GALEX 500-EC    metolaklor 250 g/l +      NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 7105   25/ Nov/ 97  03/ Jul/ 05
                   metobromuron 250 g/l
173    1    GALIUM       diklorprop 310 g/l +      HERBOS        SEMENARNA     SFS 5033   26/ Apr/ 95  26/ Apr/ 05
                   mecoprop 160g/l + MCPA 100g/l
174    1    GAUCHO FS 350    imidakloprid 350 g/l      BAYER, PINUS     BAYER PHARMA    SFS 8009   13/ Jan/ 98  13/ Jan/ 00
175    1    GAUCHO WS 70    imidakloprid 70%        BAYER, PINUS     BAYER PHARMA    SFS 8010   13/ Jan/ 98  13/ Jan/ 00
176    1    GEOCID G-5     karbofuran 5%          CHROMOS        DEMETRA      SFS 8152   09/ Nov/ 98  09/ Nov/ 00
177    1    GESAGARD 50-WP   prometrin 50%          NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 7082   15/ Oct/ 97  03/ Sep/ 01
178    1    GLYF        glifosat 350 g/l        CHEMIA s.p.      AGROCHEM      SFS 6013   13/ Feb/ 96  13/ Feb/ 06
179    1    GOAL        oksifluorfen 23,6%       ROHM AND HAAS     KARSIA       SFS 5139   20/ Nov/ 95  24/ Jan/ 99
180    1    GOLTIX       metamitron 70%         BAYER; PINUS     BAYER PHARMA    SFS 6141   06/ Jun/ 96  06/ Jun/ 06
181    1   GRANSTAR 75 DF    tribenuron-metil 75%      DU PONT        AROPI; PINUS    SFS 6082   06/ May/ 96  05/ Apr/ 05
182    1   GRASIDIM       setoksidim 186 g/l       SIPCAM;PLIVA     PLIVA LJUBLJANA  SFS 8015   16/ Jan/ 98  16/ Jan/ 08
183    1   GRODYL PLUS     amidosulfuron 15 g/l +     H.S.AGREVO;      H.S.AGREVO     SFS 8029   06/ Feb/ 98  06/ Feb/ 08
                   izoproturon 600 g/l       AGRORUŠE
184    1   GUSATHION WP 25   azinfos-metil 25%        BAYER; PINUS     BAYER PHARMA    SFS 7016   07/ Feb/ 97  07/ Feb/ 07
185    1   HARMONY 75 DF    tifensulfuron-metil 75%     DU PONT        AROPI; PINUS    SFS 7055   28/ Mar/ 97  05/ Apr/ 05
186    1   HERBOCID       2,4-D 460 g/l          PINUS         PINUS       SFS 7096   22/ Oct/ 97  22/ Oct/ 07
187    1   HOSTAQUICK 50-EC   heptenofos 500 g/l       H.S.AGREVO      H.S.AGREVO;    SFS 6139   05/ Jun/ 96  05/ Jun/ 06
                                              AGRORUŠE
188    1   IMPACT        flutriafol 125 g/l       ZENECA        ZENECA PR.;PINUS  SFS 8076   06/ May/ 98  06/ May/ 08
189    1   IMPACT C       flutriafol 94 g/l +       ZENECA        ZENECA PR.;PINUS  SFS 6130   14/ May/ 96  07/ Mar/ 99
                   karbendazim 150 g/l
190    1   INDAR 5 EW      fenbukonazol 50 g/l       ROHM AND HAAS     KARSIA       SFS 8032   06/ Feb/ 98  06/ Feb/ 03
191    1   INSEGAR (R) 25 WP  fenoksikarb 25%         NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 7092   20/ Oct/ 97  14/ Feb/ 99
192    1   K-OBIOL EC 25    deltametrin 25 g/l +      AGREVO ENVIR.     H. S. AGREVO    SFS 8081   14/ May/ 98  31/ Aug/ 05
                   piperonil-butoksid 250 g/l   HEALTH
193    1   KARATE 2,5-EC    lambda-cihalothrin 25 g/l    ZENECA        ZENECA PR.;PINUS  SFS 7002   07/ Jan/ 97  06/ Apr/ 99
194    1   KARATHANE (R) EC   dinokap 350 g/l         ROHM AND HAAS     KARSIA       SFS 8137   28/ Sep/ 98  07/ Mar/ 07
195    1   KARATHANE (R) WP   dinokap 19.2%          ROHM AND HAAS     KARSIA       SFS 7025   19/ Feb/ 97  19/ Feb/ 07
196    1   KARATHANE FN-57   dinokap 19,2%          ROHM AND HAAS     KARSIA       SFS 5140   20/ Nov/ 95  23/ May/ 99
197    1   KARBARIL 50     karbaril 50%          PINUS         PINUS       SFS 8084   01/ Jun/ 98  01/ Jun/ 03
198    1   KELTHANE-E      dikofol 200 g/l         ROHM AND HAAS     KARSIA       SFS 6196   04/ Jul/ 96  22/ Dec/ 05
199    2   KEMAKOL       mineralni silikati 65-75% +   AGRORUŠE       AGRORUŠE      SFS 8133   08/ Sep/ 98  08/ Sep/ 03
                   kopolimeri 20-30%
200    2   KENYATOX VERDE    piretrin (25%) 16% + piperonil COPYR         UNICHEM      SFS 8145   05/ Nov/ 98  05/ Nov/ 00
                   butoksid (94%) 16%
201    1   KERB 50-W      propizamid 50%         ROHM AND HAAS     KARSIA       SFS 5042   16/ May/ 95  16/ May/ 05
202    1   KIDAN        iprodion 260 g/l + raf.     RHONE POULENC     AGRORUŠE      SFS 6249   18/ Oct/ 96  01/ Apr/ 99
                   mineralno olje 330 g/l
203    1   KLERAT        brodifakum 0,005%        ZENECA        ZENECA PREDST.   SFS 6237   12/ Aug/ 96  12/ Aug/ 01
204    1   KLERAT WAX BLOKI   brodifakum 0,005%        ZENECA        ZENECA PREDST.   SFS 6268   15/ Nov/ 96  15/ Nov/ 01
205    1   KOCIDE DF      baker 40% (bakrov hidroksid   GRIFFIN        PLIVA LJUBLJANA  SFS 8040   24/ Feb/ 98  24/ Feb/ 03
                   61,45%)
206    1   KOFUMIN-7      diklorvos 70 g/l        PLIVA         PLIVA LJUBLJANA  SFS 5044   18/ May/ 95  18/ May/ 05
207    1   KOFUMIN 50-EC    diklorvos 500 g/l        PLIVA         PLIVA LJUBLJANA  SFS 6005   08/ Jan/ 96  08/ Jan/ 06
208    1   KUMULUS DF      žveplo 80%           BASF         BASF SLOVENIJA   SFS 7048   26/ Mar/ 97  26/ Mar/ 07
209    1   KUNILENT R-12    sulfonatno ribje olje 80%    CHROMOS        DEMETRA      SFS 5013   15/ Mar/ 95  15/ Mar/ 05
210    1   KUPRO 190 SC     baker 190 g/l (iz bakrovega   AGRORUŠE       AGRORUŠE      SFS 6025   13/ Mar/ 96  13/ Mar/ 06
                   oksisulfata)
211    1   KUPROPIN       baker iz bakrovega       PINUS         PINUS       SFS 5110   29/ Jun/ 95  29/ Jun/ 05
                   oksiklorida 50%
212    1   LANNATE 25-WP    metomil 25%           DU PONT        AROPI; PINUS    SFS 6084   06/ May/ 96  09/ Sep/ 05
213    1   LARVIN 375      tiodikarb 375 g/l        RHONE POULENC     AGRORUŠE      SFS 6259   28/ Oct/ 96  14/ Feb/ 99
214    1   LASSO - EC      alaklor 480 g/l         MONSANTO       ZAD.KMET.DRUŽBA  SFS 6073   30/ Apr/ 96  30/ Apr/ 01
215    1   LEBAYCID EC-50    fention 525 g/l         BAYER; PINUS     BAYER PHARMA    SFS 6103   10/ May/ 96  12/ Sep/ 99
216    1   LENTAGRAN WP     piridat 50%           NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 7121   02/ Dec/ 97  25/ Mar/ 99
217    2   LIMAX        metaldehid 6%          NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 8048   11/ Mar/ 98  11/ Mar/ 08
218    1   LINURON CHROMOS   linuron 50%           CHROMOS        DEMETRA      SFS 5014   15/ Mar/ 95  15/ Mar/ 05
         50-WP
219    1   LINURON WP-50    linuron 50%           HERBOS        SEMENARNA     SFS 6138   04/ Jun/ 96  04/ Jun/ 06
220    1   MAGTOXIN - KROGLICE magnezijev fosfid 64,5%     DETIA - DEGESCH    AGROTEX      SFS 6234   08/ Aug/ 96  08/ Aug/ 01
221    1   MAGTOXIN - PELETE  magnezijev fosfid 63,9%     DETIA - DEGESCH    AGROTEX      SFS 6233   08/ Aug/ 96  08/ Aug/ 01
222    2   MAPIN        mineralno olje 97%       PINUS         PINUS       SFS 8097   18/ Jun/ 98  18/ Jun/ 03
223    1   MATCH 050 EC     lufenuron 50 g/l        NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 7083   15/ Oct/ 97  16/ Apr/ 99
224    1   MAXIM 025 FS     fludioksonil 25 g/l       NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 7084   15/ Oct/ 97  12/ Mar/ 02
225    1   MAZEB        mankozeb 80%          ROHM AND HAAS     KARSIA       SFS 5131   15/ Nov/ 95  23/ Feb/ 05
226    1   MERPAN 50 WP     kaptan 50%           MAKHTESHIM      KARSIA       SFS 8023   03/ Feb/ 98  14/ Feb/ 99
227    1   MESUROL FS-500    metiokarb 500 g/l        BAYER; PINUS     BAYER PHARMA    SFS 6142   06/ Jun/ 96  06/ Jun/ 06
228    1   MESUROL GRANULAT   metiokarb 4%          BAYER; PINUS     BAYER PHARMA    SFS 7017   07/ Feb/ 97  07/ Feb/ 07
229    1   MESUROL WP-50    metiokarb 50%          BAYER; PINUS     BAYER PHARMA    SFS 8088   08/ Jun/ 98  08/ Jun/ 03
230    1   METASYSTOX-i     demeton-S-metil 25%       BAYER; PINUS     BAYER PHARMA    SFS 7018   10/ Feb/ 97  10/ Feb/ 07
231    1   METASYSTOX-R     oksidemeton-metil 250 g/l    BAYER; PINUS     BAYER PHARMA    SFS 6107   14/ May/ 96  26/ Apr/ 99
232    1   MICROTHIOL WDG    žveplo 80%           ELF ATOCHEM      DEKRI       SFS 6049   15/ Mar/ 96  06/ Feb/ 05
233    1   MICROTHIOL WP    žveplo 80% (brez primesi    ELF ATOCHEM      DEKRI       SFS 6016   15/ Feb/ 96  15/ Feb/ 06
                   selena)
234    1   MIKAL        fosetil-Al 50% + folpet 25%   RHONE POULENC     AGRORUŠE      SFS 6257   28/ Oct/ 96  28/ Oct/ 01
235    1   MIKAL-B       fosetil-Al 25% + baker     RHONE POULENC     AGRORUŠE      SFS 4012   14/ Feb/ 94  14/ Feb/ 99
                   (bakrov oksiklorid) 25%
236    1   MIKAZOL PASTA    tiabendazol 1%         PLIVA         PLIVA LJUBLJANA  SFS 7117   02/ Dec/ 97  15/ Mar/ 06
237    1   MIMIC        tebufenozid 240 g/l       ROHM AND HAAS     KARSIA       SFS 7031   11/ Mar/ 97  11/ Mar/ 02
238    2   MINOL        mineralno (nesulfonirano)    HERBOS        SEMENARNA     SFS 5032   26/ Apr/ 95  26/ Apr/ 05
                   olje 97%
239    1   MITAC-20       amitraz 200 g/l         H.S.AGREVO      H.S.AGREVO     SFS 8134   28/ Sep/ 98  28/ Sep/ 03
240    1   MOČLJIVO ŽVEPLO   žveplo 80%           SOLFOTECNICA     KARSIA       SFS 8069   15/ Apr/ 98  15/ Apr/ 08
241    1   MOČLJIVO ŽVEPLO-   žveplo 80%           CHIMICHE       M-KZ KRKA     SFS 8038   19/ Feb/ 98  19/ Feb/ 00
         ZOLFO MIKRO
242    1   MODRA GALICA     baker iz bakrovega sulfata 25% MANICA        MERCATOR      SFS 8103   06/ Jul/ 98  06/ Jul/ 03
243    1   MODRA GALICA     baker iz bakrovega sulfata 25% HERBOS        SEMENARNA     SFS 4109   24/ Nov/ 94  24/ Nov/ 99
244    1   MODRA GALICA-PINUS  baker iz bakrovega sulfata 25% PINUS         PINUS       SFS 8113   14/ Jul/ 98  14/ Jul/ 03
245    1   MODRA GALICA-    baker iz bakrovega sulfata 25% SCARMAGNAN      CLAREX       SFS 8159   16/ Nov/ 98  16/ Nov/ 00
         SCARMAGNAN
246    2   MORANA        kalijev klorat 54% +      UNICHEM        UNICHEM      SFS 8144   05/ Nov/ 98  05/ Nov/ 00
                   laktoza 44%
247    1   MOSPILAN       acetamiprid 20%         NIPPON        AGRORUŠE      SFS 7072   11/ Jun/ 97  11/ Jun/ 99
248    1   MOTIVELL       nikosulfuron 40 g/l       BASF         BASF SLOVENIJA   SFS 6039   15/ Mar/ 96  09/ Mar/ 99
249    1   MYTHOS        pirimetanil 300 g/l       H.S.AGREVO      H.S.AGREVO;    SFS 7073   12/ Jun/ 97  12/ Jun/ 00
                                              AGRORUŠE
250    2   NEO-PERMIN      permetrin 0,5%         UNICHEM        UNICHEM      SFS 5113   11/ Jul/ 95  11/ Jul/ 00
251    1   NEORON 500 EC    brompropilat 500 g/l      NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 7085   16/ Oct/ 97  16/ Oct/ 07
252    1   NISSORUN 10 EC    heksitiazoks 100 g/l      NIPPON        DEMETRA      SFS 6244   25/ Sep/ 96  22/ Feb/ 99
253    1   NOGOS 500-EC     diklorvos 500 g/l        NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 7093   20/ Oct/ 97  19/ Aug/ 99
254    1   NOMOLT        teflubenzuron 150 g/l      CYANAMID;PLIVA    PLIVA LJUBLJANA  SFS 6261   29/ Oct/ 96  29/ Oct/ 01
255    1   NORTRON-SUPER    etofumesat 500 g/l       H.S.AGREVO      H.S.AGREVO     SFS 5111   30/ Jun/ 95  30/ Jun/ 05
256    1   NUVACRON 20     monokrotofos 200 g/l      NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 7120   02/ Dec/ 97  05/ Apr/ 05
257    1   NUVAN 50 EC     diklorvos 500 g/l        NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 7086   16/ Oct/ 97  03/ Jun/ 01
258    1   NUVAN 7       diklorvos 70 g/l        NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 8043   03/ Mar/ 98  19/ Sep/ 99
259    1   OCTAVE        prokloraz 50%          H.S.AGREVO      H.S.AGREVO;    SFS 8036   16/ Feb/ 98  16/ Feb/ 08
                                              UNICHEM
260    1   OLEO ULTRACID    metidation 100 g/l +      NOVARTIS       NOVARTIS AGRO   SFS 8003   09/ Jan/ 98  09/ Jan/ 00
         100-EC        mineralno olje 350 g/l
261    1   OLEODIAZINON     diazinon 90 g/l + raf. min.   PINUS         PINUS       SFS 4067   11/ Apr/ 94  11/ Apr/ 99
                   olje 740 g/l
262    1   OMITE 30-WP     propargit 30%          UNIROYAL       AGRORUŠE      SFS 5114   12/ Jul/ 95  12/ Jul/ 05
263    1   OPUS TEAM      epoksikonazol 84 g/l +     BASF         BASF SLOVENIJA   SFS 7063   29/ Apr/ 97  29/ Apr/ 99
                   fenpropimorf 250 g/l
264    1   ORTUS 5 SC      fenpiroksimat 5%        NIHON, FATTINGER   AGRORUŠE      SFS 8020   02/ Feb/ 98  02/ Feb/ 03
265    1   OXYTRIL-M      MCPP 375 g/l + bromoksinil   RHONE POULENC     AGRORUŠE      SFS 4038   22/ Feb/ 94  22/ Feb/ 99
                   75 g/l +ioksinil 75 g/l
266    1   PALLITOP       nitrotal izopropil 50%     BASF         BASF SLOVENIJA   SFS 7042   20/ Mar/ 97  20/ Mar/ 99
267    1   PANOCTINE 35     guazatin acetat 350 g/l     RHONE POULENC     AGRORUŠE      SFS 6253   22/ Oct/ 96  15/ Mar/ 05
268    1   PARDNER       bromoksinil oktanoat 225 g/l  RHONE POULENC     AGRORUŠE      SFS 6252   21/ Oct/ 96  14/ Feb/ 99
269    1   PENNCOZEB 75 DG   mankozeb 75%          ELF ATOCHEM      DEKRI       SFS 6050   15/ Mar/ 96  13/ Apr/ 99
270    1   PENNCOZEB 80 WP   mankozeb 80%          ELF ATOCHEM      DEKRI       SFS 6051   15/ Mar/ 96  13/ Apr/ 99
271    1   PEPELIN       žveplo 80%           BASF, CINKARNA     BASF SLOVENIJA   SFS 6024   11/ Mar/ 96  11/ Mar/ 06
272    1   PERFEKTHION     dimetoat 400 g/L        BASF          BASF SLOVENIJA   SFS 7064   05/ May/ 97  05/ May/ 05
273    1   PHOSTOXIN - PELETE  aluminijev fosfid 54,6%    DETIA - DEGESCH    AGROTEX      SFS 6230   01/ Aug/ 96  01/ Aug/ 01
274    1   PHOSTOXIN - TABLETE aluminijev fosfid 56,6%    DETIA - DEGESCH    AGROTEX      SFS 6229   31/ Jul/ 96  31/ Jul/ 01
275    1   PIN 140-S      glifosat 140 g/l + simazin   PINUS         PINUS       SFS 7051   27/ Mar/ 97  27/ Mar/ 07
                   140 g/l
276    1   PIN 480       glifosat 480 g/l        PINUS         PINUS       SFS 7065   05/ May/ 97  05/ May/ 99
277    1   PINAZON KS 20    diazinon 20%          PINUS         PINUS       SFS 8100   26/ Jun/ 98  26/ Jun/ 03
278    1   PINOFON       tetradifon 80 g/l       PINUS         PINUS       SFS 4097   12/ Sep/ 94  12/ Sep/ 99
279    1   PINOFOS       triklorfon 50%         PINUS         PINUS       SFS 5115   13/ Jul/ 95  13/ Jul/ 05
280    1   PINOVIT-K      polioksietilen-alkilamin    PINUS         PINUS       SFS 7050   26/ Mar/ 97  26/ Mar/ 07
                   870 g/l
281    1   PINOVIT-N      etoksilirani alkil-fenol 90%  PINUS         PINUS       SFS 7049   26/ Mar/ 97  26/ Mar/ 07
282    1   PINOZEB M-45     mankozeb 80%          PINUS         PINUS       SFS 8090   09/ Jun/ 98  09/ Jun/ 03
283    1   PINOZEB M-45 FLO   mankozeb 455 g/l        PINUS         PINUS       SFS 8074   21/ Apr/ 98  21/ Apr/ 08
284    1   PINULIN       vinklozolin 50%        PINUS         PINUS       SFS 8114   14/ Jul/ 98  14/ Jul/ 03
285    1   PINUREL D      klorpirifos 500 g/l +     PINUS         PINUS       SFS 4072   13/ May/ 94  13/ May/ 99
                   cipermetrin 50 g/l
286    1   PINURON       brompropilat 500 g/l      PINUS         PINUS       SFS 6193   03/ Jul/ 96  12/ Sep/ 99
287    3   PIPS BIO HERBAL   piretrin 0,025%        KRKA p.o.       KRKA p.o.     SFS 7007   15/ Jan/ 97  15/ Jan/ 07
288    1   PIRIFOS-EC      klorpirifos 480 g/l      HERBOS         SEMENARNA     SFS 4108   24/ Nov/ 94  24/ Nov/ 99
289    1   PIRIMOR WP-50    pirimikarb 50%         ZENECA         ZENECA PR.;PINUS  SFS 6080   06/ May/ 96  18/ Nov/ 99
290    1   PIRIPIN       propanil 350 g/l        PINUS         PINUS       SFS 7001   07/ Jan/ 97  07/ Jan/ 07
291    2   PIROX FLUID     diazinon 4,5% + triforin 4%  AGRORUŠE        AGRORUŠE      SFS 7052   27/ Mar/ 97  27/ Mar/ 07
                   + tetradifon 0,9%
292    1   PIVOT-100      imazetapir 10%         CYANAMID;PLIVA     PLIVA LJUBLJANA  SFS 6271   18/ Nov/ 96  23/ Jun/ 05
293    1   POLYRAM DF      metiram 80%          BASF          BASF SLOVENIJA   SFS 8007   13/ Jan/ 98  13/ Jan/ 08
294    1   PREVICUR 607 SL   propamokarb 607 g/l      H.S.AGREVO       H.S.AGREVO     SFS 8146   09/ Nov/ 98  09/ Nov/ 00
295    1   PRIMAGRAM 500 FW   metolaklor 330 g/l +      NOVARTIS        NOVARTIS AGRO   SFS 7107   25/ Nov/ 97  16/ May/ 05
                   atrazin 160 g/l
296    1   PRIMEXTRA GOLD    atrazin 320 g/l +       NOVARTIS        NOVARTIS AGRO   SFS 8125   27/ Aug/ 98  30/ Jun/ 99
         720 SC        S-metolaklor 400 g/l
297    1   PRIMEXTRA 500    atrazin 200 g/l + metolaklor  NOVARTIS        NOVARTIS AGRO   SFS 7106   25/ Nov/ 97  05/ Apr/ 05
         TEKOČI        300 g/l
298    1   PRIMEXTRA TZ 500 FW terbutilazin 167 g/l +     NOVARTIS        NOVARTIS AGRO   SFS 8022   03/ Feb/ 98  03/ Feb/ 03
                   metolaklor 333 g/l
299    1   PROHELAN-T      prometrin 500 g/l       HERBOS         SEMENARNA     SFS 8116   16/ Jul/ 98  16/ Jul/ 03
300    2   PROMANAL AF     parafinsko olje 2,28%     NEUDORFF        AGROPROM      SFS 6243   25/ Sep/ 96  25/ Sep/ 01
301    1   PROMEPIN 500 TEKOČI prometrin 500 g/l       PINUS         PINUS       SFS 5116   13/ Jul/ 95  13/ Jul/ 05
302    1   PROMEPIN KS-50    prometrin 50%         PINUS         PINUS       SFS 4081   16/ Jun/ 94  16/ Jun/ 99
303    1   PROMETREX 50 SC   prometrin 500 g/l       MAKTHESHIM       KARSIA       SFS 8027   05/ Feb/ 98  05/ Feb/ 03
304    1   PROMETREX 50 WP   prometrin 50%         MAKTHESHIM       KARSIA       SFS 8026   05/ Feb/ 98  05/ Feb/ 03
305    1   PYRAMIN TURBO    kloridazon 520 g/l       BASF          BASF SLOVENIJA   SFS 6006   22/ Jan/ 96  22/ Jan/ 06
306    1   PYRINEX 48 EC    klorpirifos 480 g/l      MAKHTESHIM       KARSIA       SFS 7054   28/ Mar/ 97  28/ Mar/ 99
307    1   QUADRIS SC      azoksistrobin 250 g/l     ZENECA         ZENECA;PINUS    SFS 8021   03/ Feb/ 98  03/ Feb/ 01
308    1   QUARTZ        diflufenikan 500 g/l      RHONE POULENC     AGRORUŠE      SFS 6254   22/ Oct/ 96  27/ Jun/ 99
309    1   RACER 25 - EC    flurokloridon 250 g/l     ZENECA         ZENECA       SFS 7027   21/ Feb/ 97  21/ Feb/ 02
310    1   RADOKOR T-50     simazin 500 g/l        HERBOS         SEMENARNA     SFS 4065   11/ Apr/ 94  11/ Apr/ 99
311    1   RADOTION E-50    malation 500 g/l        HERBOS         SEMENARNA     SFS 5035   26/ Apr/ 95  26/ Apr/ 05
312    1   RADOTION P-5     malation 5%          HERBOS         SEMENARNA     SFS 5034   26/ Apr/ 95  26/ Apr/ 05
313    1   RADOVIT-N      alkilaril poliglikoleter 8%  HERBOS         SEMENARNA     SFS 5123   31/ Aug/ 95  31/ Aug/ 05
314    1   RAMIN 50       baker iz bakrovega       CHEMIA         AGROCHEM      SFS 8147   09/ Nov/ 98  09/ Nov/ 00
                   oksiklorida 50%
315    1   RATIBROM 2 -     bromadiolon 0,005%       KOLLANT        UNICHEM      SFS 5006   06/ Feb/ 95  06/ Feb/ 05
         ŽITNA VABA
316    1   RATOX MAMAK-S    klorofacinon 0,0075%      HERBOS         SEMENARNA     SFS 4107   22/ Nov/ 94  22/ Nov/ 99
317    1   RAXIL 015 ES     tebukonazol 15 g/l       BAYER; PINUS      BAYER PHARMA    SFS 8011   13/ Jan/ 98  13/ Jan/ 00
318    1   RAXIL FS 060     tebukonazol 60 g/l       BAYER         BAYER PHARMA    SFS 8117   16/ Jul/ 98  16/ Jul/ 08
319    1   RAXIL 2 WS      tebukonazol 2%         BAYER         BAYER PH.; PINUS  SFS 7022   10/ Feb/ 97  10/ Feb/ 07
320    1   REGIO        kloridazon 300 g/l +      BASF          BASF SLOVENIJA   SFS 7066   05/ May/ 97  05/ May/ 99
                   fenmedifam 50 g/l +
                   desmedifam 50 g/l
321    1   REGLONE 14      dikvat 140 g/l         ZENECA         ZENECA PREDST.   SFS 6170   17/ Jun/ 96  17/ Jun/ 06
322    1   RELDAN 40 EC     klorpirifos-metil 400 g/l   DOW AGROSC.;PINUS   AROPI       SFS 8165   25/ Nov/ 98  28/ Mar/ 02
323    1   REX         tiofanat-metil 310 g/l +    BASF          CINKARNA      SFS 4050   09/ Mar/ 94  09/ Mar/ 99
                   epoksikonazol 187 g/l
324    1   RIAS 300 EC     propikonazol 150 g/l +     NOVARTIS        NOVARTIS AGRO   SFS 7094   20/ Oct/ 97  28/ Jun/ 99
                   difenokonazol 150 g/l
325    1   RIDER 400 EC     propikonazol 125 g/l +     NOVARTIS        NOVARTIS AGRO   SFS 7109   28/ Nov/ 97  14/ Feb/ 99
                   fenpropidin 275 g/l
326    1   RIDOMIL GOLD MZ   metalaksil-M 4% +       NOVARTIS        NOVARTIS AGRO   SFS 8124   27/ Aug/ 98  31/ Aug/ 99
         68 WP        mankozeb 64%
327    1   RIDOMIL (R) MZ    metalaksil 8% + mankozeb 64%  NOVARTIS        NOVARTIS AGRO   SFS 7125   04/ Dec/ 97  04/ Dec/ 07
         72 WP
328    1   RIDOMIL PLUS 48 WP  metalaksil 8% + baker     NOVARTIS        NOVARTIS AGRO   SFS 7114   28/ Nov/ 97  05/ Apr/ 05
                   (bakrov oksiklorid) 40% 
329    1   RING 80 WG      primisulfuron-metil 30% +   NOVARTIS        NOVARTIS AGRO   SFS 8034   10/ Feb/ 98  10/ Feb/ 08
                   prosulfuron 50%
330    1   RODEO        glifosat 480 g/l        MONSANTO        ZAD. KMET. DRUŽBA SFS 5126   09/ Oct/ 95  09/ Oct/ 05
331    1   RONDO        pirifenoks 5% + kaptan 60%   NOVARTIS        NOVARTIS AGRO   SFS 7113   28/ Nov/ 97  26/ Jan/ 05
332    1   RONILAN-FL      vinklozolin 500 g/l      BASF          CINKARNA      SFS 4052   14/ Mar/ 94  14/ Mar/ 99
333    1   RONILAN DF      vinklozolin 50%        BASF          BASF SLOVENIJA   SFS 7043   20/ Mar/ 97  20/ Mar/ 07
334    1   RONSTAR 25 EC    oksadiazon 250 g/l       RHONE POULENC     AGRORUŠE      SFS 6262   29/ Oct/ 96  18/ May/ 05
335    1   ROUNDOUP       glifosat 480 g/l        MONSANTO        ZAD. KMET. DRUŽBA SFS 7057   28/ Mar/ 97  28/ Mar/ 02
336    1   RP-1         NAA 3,3%            PINUS         PINUS       SFS 4063   08/ Apr/ 94  08/ Apr/ 99
337    1   RUBIGAN 12 E     fenarimol 120 g/l       DOW AGROSC.      CINKARNA      SFS 8061   07/ Apr/ 98  03/ Feb/ 05
338    1   SABITHANE (R)    dinokap 325 g/l +       ROHM AND HAAS     KARSIA       SFS 8105   07/ Jul/ 98  07/ Jul/ 03
                   miklobutanil 75 g/l
339    1   SATIS 18 WP     triasulfuron 6% +       NOVARTIS        NOVARTIS AGRO   SFS 7087   16/ Oct/ 97  16/ Oct/ 07
                   fluorglikofen-etil 12%
340    1   SCORE 250 EC     difenokonazol 250 g/l     NOVARTIS        NOVARTIS AGRO   SFS 7088   16/ Oct/ 97  16/ Oct/ 07
341    1   SEMEVIN 375     tiodikarb 375 g/l       RHONE POULENC     AGRORUŠE      SFS 6260   28/ Oct/ 96  14/ Feb/ 99
342    1   SENCOR        metribuzin 70%         BAYER; PINUS      BAYER PHARMA    SFS 7014   07/ Feb/ 97  07/ Feb/ 07
343    1   SIMANEX 50 SC    simazin 500 g/l        MAKHTESHIM       KARSIA       SFS 8028   05/ Feb/ 98  05/ Feb/ 03
344    1   SIMANEX 50 WP    simazin 50%          MAKHTESHIM       KARSIA       SFS 8031   06/ Feb/ 98  06/ Feb/ 03
345    1   SIMAPIN KS 50    simazin 50%          PINUS         PINUS       SFS 8101   01/ Jul/ 98  01/ Jul/ 03
346    1   SIMAPIN T-50     simazin 500 g/l        PINUS         PINUS       SFS 4042   22/ Feb/ 94  22/ Feb/ 99
347    1   SONET 100 EC     heksaflumuron 100 g/l     DOW AGROSC.      AROPI; PINUS    SFS 8166   25/ Nov/ 98  13/ Dec/ 05
348    1   SPORTAK 45 EC    prokloraz 450 g/l       H.S.AGREVO       H.S.AGREVO;    SFS 8106   07/ Jul/ 98  07/ Jul/ 03
                                              AGRORUŠE
349    2   SPRUZIT KONCENTRAT  piretrin 4%          NEUDORFF        AGROPROM      SFS 8014   16/ Jan/ 98  16/ Jan/ 00
350    2   SPRUZIT PRAH     piretrin 0,3%         NEUDORFF        AGROPROM      SFS 8039   20/ Feb/ 98  20/ Feb/ 03
351    3   SPRUZIT SPRAY za   piretrin 0,01%         NEUDORFF        AGROPROM      SFS 6018   20/ Feb/ 96  20/ Feb/ 01
         okrasne r.
352    3   SPRUZIT SPRAY za   piretrin 0,01%         NEUDORFF        AGROPROM      SFS 6021   20/ Feb/ 96  20/ Feb/ 01
         sobne r.
353    1   STARANE-M      fluroksipir 14,4% +      DOW AGROSC.      AROPI;PINUS    SFS 8050   19/ Mar/ 98  19/ Mar/ 08
                   MCPA 62,4%
354    1   STARANE 250     fluroksipir 250 g/l      DOW AGROSC.      AROPI;PINUS    SFS 6256   24/ Oct/ 96  21/ Feb/ 99
355    1   STOMP 330-E     pendimetalin 330 g/l      CYANAMID; PINUS    AROPI       SFS 6127   14/ May/ 96  17/ Mar/ 05
356    1   STROBY WG      krezoksim - metil 50%     BASF          BASF SLOVENIJA   SFS 8046   09/ Mar/ 98  09/ Mar/ 03
357    1   SULFUR 80      žveplo 80%           CHEMIA         AGROCHEM      SFS 8122   03/ Aug/ 98  03/ Aug/ 03
358    1   SUMI 8        dinikonazol 125 g/l      SUMITOMO;PLIVA     PLIVA LJUBLJANA  SFS 6008   07/ Feb/ 96  12/ May/ 05
359    1   SUMIALFA 5 FL    esfenvalerat 50 g/l      SUMITOMO        DEMETRA      SFS 5030   14/ Apr/ 95  14/ Apr/ 05
360    1   SUMILEX 50-FL    prosimidon 500 g/l       SUMITOMO        AGRORUŠE      SFS 4043   22/ Feb/ 94  22/ Feb/ 99
361    1   SUMPOR SC-80     žveplo 800 g/l         HERBOS         SEMENARNA     SFS 8109   13/ Jul/ 98  13/ Jul/ 03
362    1   SWITCH 62,5     fludioksonil 25% +       NOVARTIS        NOVARTIS AGRO   SFS 8042   03/ Mar/ 98  03/ Mar/ 03
                   ciprodinil 37,5%
363    1   SYSTHANE-MZ     miklobutanil 1,75% +      ROHM AND HAAS     KARSIA       SFS 5137   20/ Nov/ 95  31/ Mar/ 99
                   mankozeb 60%
364    1   SYSTHANE 12-E    miklobutanil 125 g/l      ROHM AND HAAS     KARSIA       SFS 5138   20/ Nov/ 95  31/ Mar/ 99
365    1   SYSTHANE 6-FLO    miklobutanil 60 g/l      ROHM AND HAAS     KARSIA       SFS 5150   13/ Dec/ 95  13/ Dec/ 05
366    1   TARGA - SUPER    kvizalofop-p-etil 50 g/l    NISSAN         KARSIA       SFS 7026   21/ Feb/ 97  21/ Feb/ 07
367    1   TAROT 25 DF     rimsulfuron 25%        DU PONT        AROPI; PINUS    SFS 8019   02/ Feb/ 98  16/ May/ 07
368    1   TELL 75-WG      primisulfuron 75%       NOVARTIS        NOVARTIS AGRO   SFS 7090   20/ Oct/ 97  03/ Apr/ 06
369    1   THIODANE E-35    endosulfan 350 g/l       H.S.AGREVO       H.S.AGREVO     SFS 8044   04/ Mar/ 98  04/ Mar/ 08
370    1   THIOVIT       žveplo 80%           NOVARTIS        NOVARTIS AGRO   SFS 7122   02/ Dec/ 97  13/ May/ 99
371    1   TILT 250 EC     propikonazol 250 g/l      NOVARTIS        NOVARTIS AGRO   SFS 8092   10/ Jun/ 98  10/ Jun/ 03
372    1   TILT CB 187,5 FW   propikonazol 62,5 g/l +    NOVARTIS        NOVARTIS AGRO   SFS 7115   28/ Nov/ 97  05/ Apr/ 05
                   karbendazim 125 g/l
373    1   TILT PREMIUM     propikonazol 37,5%       NOVARTIS        NOVARTIS AGRO   SFS 7111   28/ Nov/ 97  14/ Feb/ 99
         37,5 WP
374    1   TOLKAN        izoproturon 500 g/l      RHONE POULENC     AGRORUŠE      SFS 6264   29/ Oct/ 96  18/ May/ 05
375    1   TOPAS (R) 100 EC   penkonazol 100 g/l       NOVARTIS        NOVARTIS AGRO   SFS 7089   16/ Oct/ 97  16/ Oct/ 07
376    1   TOPAS (R) C 50 WP  penkonazol 2,5% + kaptan    NOVARTIS        NOVARTIS AGRO   SFS 7124   04/ Dec/ 97  04/ Dec/ 07
                   47,5%
377    1   TORDON 22 K     pikloram 245 g/l        DOW AGROSC.      DEMETRA      SFS 4035   22/ Feb/ 94  22/ Feb/ 99
378    1   TOUCH-DOWN 4-LC   sulfosat 480 g/l        ZENECA         ZENECA PREDST.   SFS 8143   23/ Oct/ 98  13/ Dec/ 05
379    1   TREFLAN EC      trifluralin 480 g/l      DOW AGROSC.      CINKARNA      SFS 8123   05/ Aug/ 98  05/ Aug/ 03
380    1   TRICHODEX      Trichoderma harzianum 25%   MAKHTESHIM       KARSIA       SFS 8119   27/ Jul/ 98  27/ Jul/ 00
381    1   TRIFEN        fentin-acetat 40%       PINUS         PINUS       SFS 5120   31/ Jul/ 95  31/ Jul/ 05
382    1   TRIGARD 75 WP    ciromazin 75%         NOVARTIS        NOVARTIS AGRO   SFS 7110   28/ Nov/ 97  06/ Apr/ 99
383    1   TRIKEPIN       trifluralin 240 g/l      PINUS         PINUS       SFS 8075   21/ Apr/ 98  21/ Apr/ 08
384    1   TROPHY        acetoklor 768 g/l       ZENECA         ZENECA       SFS 7029   24/ Feb/ 97  24/ Feb/ 99
385    1   TUBERITE N      klorprofam 1%         PLIVA         PLIVA LJUBLJANA  SFS 7077   08/ Sep/ 97  08/ Sep/ 99
386    1   ULTRACID 40-WP    metidation 40%         NOVARTIS        NOVARTIS AGRO   SFS 7112   28/ Nov/ 97  19/ Aug/ 99
387    1   UNDEN 50 WP     propoksur 50%         BAYER         BAYER PH.; PINUS  SFS 7019   10/ Feb/ 97  10/ Feb/ 07
388    1   USTINEX SPECIAL   amitrol 47,5% + diuron 24%   BAYER; PINUS      BAYER PHARMA    SFS 6110   14/ May/ 96  12/ Sep/ 99
                   + MCPA 16%
389    1   VEDRJUL       baker iz bakrovega sulfata   ELF ATOCHEM      DEKRI       SFS 8120   27/ Jul/ 98  06/ Feb/ 05
                   20%
390    1   VITAVAX 200-FF    tiram 200 g/l + karboksin   UNIROYAL        AGRORUŠE      SFS 6195   04/ Jul/ 96  04/ Jul/ 06
                   200 g/l
391    1   VOLATON EC-500    foksim 500 g/l         BAYER; PINUS      BAYER PHARMA    SFS 6111   14/ May/ 96  12/ Sep/ 99
392    1   VOLATON G 10%    foksim 10%           PINUS         PINUS       SFS 7098   04/ Nov/ 97  04/ Nov/ 07
393    1   VOLATON G 5%     foksim 5%           PINUS         PINUS       SFS 7097   27/ Oct/ 97  27/ Oct/ 07
394    1   ZIRANE        ciram 76%           CHEMIA         AGROCHEM      SFS 8121   03/ Aug/ 98  03/ Aug/ 03
395    1   ZLATICA OFUNAK-P   piridafention 3%        HERBOS         SEMENARNA     SFS 6135   31/ May/ 96  31/ May/ 06
396    1   ZOLONE LIQUIDE    fosalon 350 g/l        RHONE POULENC     AGRORUŠE      SFS 4047   25/ Feb/ 94  25/ Feb/ 99
397    1   ZOLVIS 80      žveplo 80%           MANICA         MERCATOR      SFS 4074   13/ May/ 94  13/ May/ 99
398    1   ŽVEPLENO-APNENA   Ca polisulfid 18,5%      KARTUZIJA PLETERJE   KARTUZIJA     SFS 4016   14/ Feb/ 94  14/ Feb/ 99
         BROZGA        (žveplo 13,7% + kalcij 4,8%)             PLETERJE
399    1   ŽVEPLO V PRAHU    žveplo 99%           SOLFOTECNICA      KARSIA       SFS 8070   16/ Apr/ 98  16/ Apr/ 08
400    1   ŽVEPLO V PRAHU    žveplo 99,5-100%        MANICA         MERCATOR      SFS 8102   06/ Jul/ 98  06/ Jul/ 03
401    1   ŽVEPLO V PRAHU-   žveplo 99,5-100%        SCARMAGNAN       CLAREX       SFS 8160   16/ Nov/ 98  16/ Nov/ 00
         SCARMAGNAN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Mesto prodaje:
1. Fitofarmacevtska sredstva, ki se lahko prodajajo le v kmetijskih apotekah.
2. Fitofarmacevtska sredstva, ki se poleg v kmetijskih apotekah lahko prodajajo tudi v cvetličarnah in trgovinah z neživilskim blagom ter v posebnem delu trgovin z mešanim blagom.
3. Fitofarmacevtska sredstva, ki se poleg v kmetijskih apotekah, cvetličarnah, trgovinah z neživilskim blagom in posebnem delu trgovin z mešanim blagom lahko prodajajo tudi v posebnem delu trgovin z živilskim blagom.
II. Z uveljavitvijo tega seznama preneha veljati Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki imajo veljavno dovoljenje za trgovanje v RS (Uradni list RS, št. 36/98).
III. Ta seznam začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-13-365/98
Ljubljana, dne 22. decembra 1998.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost