Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

59. Uredba o ratifikaciji Dogovora o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vzpostavitvi neposredne železniške povezave, stran 412.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DOGOVORA O SPREMEMBI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O VZPOSTAVITVI NEPOSREDNE ŽELEZNIŠKE POVEZAVE
1. člen
Ratificira se Dogovor o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vzpostavitvi neposredne železniške povezave, sklenjen z izmenjavo not z dne 17. julija 1998 in 18. avgusta 1998.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku ter v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
Št. 1373/96
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža odlično spoštovanje Veleposlaništvu Republike Madžarske in ima čast, sklicujoč se na noto cenjenega veleposlaništva št. 56-1/98 z dne 19. maja 1998, potrditi datum 19. maj 1998 kot dan začetka veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vzpostavitvi neposredne železniške povezave, podpisanega 15. oktobra 1996.
Hkrati ima ministrstvo čast sporočiti, da tudi Vlada Republike Slovenije soglaša s spremembo letnice v drugem odstavku 1. člena sporazuma tako, da se letnica 1999 nadomesti z letnico 2000.
Glede na omenjeno ima ministrstvo čast predlagati, da ta nota in nota-odgovor madžarske strani predstavljata sporazum o spremembi sporazuma z dne 15. oktobra 1996, ki začne veljati, ko bo slovenska stran obvestila madžarsko, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za uveljavitev sporazuma o spremembi sporazuma med vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vzpostavitvi neposredne železniške povezave.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije tudi ob tej priložnosti izraža Veleposlaništvu Republike Madžarske svoje odlično spoštovanje.
V Ljubljani, 17. julija 1998
Veleposlaništvu
Republike Madžarske
LJUBLJANA
No. 56-3/98.           Ljubljana, 1998. augusztus 18.
A Magyar Köztársaság Nagykövetsége tíszteletét fejezi ki a Szlovén Köztársaság Külügyminisztériumának, és hivatkozással a tisztelt Külügyminisztérium 1373/96-17591 számú 1998. július 17-én kelt szóbeli jegyzékére, az ezen jegyzékhez fűzött magyarázó értesítésre, továbbá az 1998. augusztus, 13-án kelt értesítésére van szerencséje a következőkről tájékoztatni a tisztelt Külügyminisztériumot.
A Magyar Köztársaság Kormánya is egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a közvetlen vasúti kapcsolat létesítéséről szóló, Budapesten, 1996. október 15-én aláírt Egyezmény 1. Cikkének (2) bekezdésében foglalt 1999. évi határidőnek legkésőbb 2000. végére történő módosításával.
A Nagykövetség megállapítja, hogy jelen szóbeli jegyzék, illetve a tisztelt Külügyminisztérium 1373/96-17591 számú, 1998. július 17-én kelt szóbeli jegyzéke Megállapodást képez a két Fél között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a közvetlen vasúti kapcsolat létesítéséről szóló, Budapesten, 1996. október 15-én aláírt Egyezmény 1. Cikke (2) bekezdésének módosítása tárgyában, amely Megállapodás akkor lép hatályba amikor a szlovén Fél is tájékoztatja a magyar Felet arról, hogy eleget tett a Megállapodás hatályba lépéséhez szükséges belső jogi feltételeknek.
A Magyar Köztársaság Nagykövetsége ezúttal is megragadja az alkalmat, hogy a Szlovén Köztársaság Külügyminisztériumát őszinte nagyrabecsüléséről biztosítsa.
A Szlovén Köztársaság
Külügyminisztériuma
Ljubljana
Št. 56-2/98.             Ljubljana, 18. avgusta 1998
Veleposlaništvo Republike Madžarske izraža svoje spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in sklicujoč se na verbalno noto spoštovanega ministrstva št. 1373/96-17591 z dne 17. julija 1998, k tej noti priloženo razlago ter na sporočilo z dne 13. avgusta 1998, ima čast spoštovano ministrstvo za zunanje zadeve obvestiti o naslednjem.
Vlada Republike Madžarske tudi soglaša s spremembo termina iz leta 1999 na najkasneje do konca leta 2000, kot je to bilo določeno v prvem odstavku 2. člena Sporazuma med Vlado Republike Madžarske in Vlado Republike Slovenije o vzpostavitvi neposredne železniške povezave, podpisanega 15. oktobra 1996 v Budimpešti.
Veleposlaništvo Republike Madžarske ugotavlja, da ta verbalna nota, oziroma verbalna nota spoštovanega Ministrstva za zunanje zadeve št. 1373/96-17591 z dne 17. julija 1998 predstavlja dogovor med dvema strankama v zvezi s spremembo 2. odstavka 1. člena Sporazuma med vlado Republike Madžarske in Vlado Republike Slovenije o vzpostavitvi neposredne železniške povezave, podpisanega v Budimpešti 15. oktobra 1996, ki bo stopil v veljavo, ko bo tudi slovenska stran obvestila madžarsko, da so izpolnjeni vsi potrebni notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti dogovora.
Veleposlaništvo Republike Madžarske tudi ob tej priložnosti izraža svoje globoko spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije.
3. člen
Za izvajanje tega dogovora skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 343-06/98-1 /T1)
Ljubljana, dne 3. decembra 1998
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik