Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/1998 z dne 4. 12. 1998

Kazalo

54. Uredba o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Ministrskim svetom Bosne in Hercegovine o nudenju nepovratne pomoči Bosni in Hercegovini za leto 1997, stran 386.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI POGODBE MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSKIM SVETOM BOSNE IN HERCEGOVINE O NUDENJU NEPOVRATNE POMOČI BOSNI IN HERCEGOVINI ZA LETO 1997
1. člen
Ratificira se Pogodba med Vlado Republike Slovenije in Ministrskim svetom Bosne in Hercegovine o nudenju nepovratne pomoči Bosni in Hercegovini za leto 1997, podpisana dne 14. aprila 1998 v Sarajevu.
2. člen
Pogodba se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:(1)
P O G O D B A
med Vlado Republike Slovenije in Ministrskim svetom Bosne in Hercegovine o nudenju nepovratne pomoči Bosni in Hercegovini za leto 1997
Vlada Republike Slovenije in Ministrski svet Bosne in Hercegovine (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) sta se z namenom, da razvijata in krepita medsebojne prijateljske stike med obema državama, sporazumela o naslednjem:
1. člen
S to pogodbo se določajo pogoji, pod katerimi bo Vlada Republike Slovenije nudila in izvajala nepovratno pomoč Bosni in Hercegovini.
2. člen
Republika Slovenija je v letu 1997 Bosni in Hercegovini odobrila nepovratno pomoč v blagu v višini 600.000,00 USD (šeststotisoč ameriških dolarjev), ki bo realizirana v letu 1998, in sicer v obliki zdravil, sanitetnega materiala in medicinske opreme (v nadaljnjem besedilu: blago).
Blago v vrednosti 15% zneska iz prejšnjega odstavka bo razdeljeno neposredno med Karitas, Rdeči križ Federacije Bosne in Hercegovine in Rdeči križ Republike srbske.
Seznam blaga iz prvega odstavka tega člena je usklajen med Ministrstvom za zdravstvo Republike Slovenije in Zavodom Republike Slovenije za blagovne rezerve na eni strani ter Ministrstvom za zdravstvo Federacije Bosne in Hercegovine in Ministrstvom za zdravstvo Republike srbske na drugi strani.
Stroški prevoza in zavarovanja blaga do namembnega kraja v Bosni in Hercegovini se financirajo iz sredstev iz prvega odstavka tega člena.
3. člen
Seznam blaga, ki je predmet dobave iz Republike Slovenije v Bosno in Hercegovino, je naveden v prilogi, ki je sestavni del pogodbe.
4. člen
Ministrski svet Bosne in Hercegovine bo zagotovil razdelitev pomoči v obe entiteti Bosne in Hercegovine v razmerju, ki ga priporoča Svetovna banka, oziroma dve tretjini Federaciji Bosne in Hercegovine in eno tretjino Republiki srbski.
Ministrstvo za zdravstvo Federacije Bosne in Hercegovine in Ministrstvo za zdravstvo Republike srbske bosta prevzela blago, določila institucije, pristojne za razdelitev v entitetah, ter opravljala nadzor nad razdelitvijo.
5. člen
Ministrski svet Bosne in Hercegovine bo zagotovil, da bo blago iz 3. člena te pogodbe oproščeno carinskih in drugih notranjih dajatev, ki veljajo za uvoženo blago.
Vlada Republike Slovenije bo zagotovila, da bo blago iz 3. člena te pogodbe ustrezalo predpisanim standardom.
Pogodbenici bosta občasno izmenjali informacije in mnenja o realizaciji razdelitve blaga, ki je predmet te pogodbe.
6. člen
Vse spore, ki lahko nastanejo v zvezi s tolmačenjem in uporabo te pogodbe, bosta pogodbenici reševali po diplomatski poti in jih ne bosta dajali v presojo nobenemu mednarodnemu sodišču.
7. člen
Ta pogodba začne veljati naslednji dan po datumu prejema zadnje od not, s katerima sta pogodbenici druga drugo obvestili, da so izpolnjene vse notranjepravne zahteve za začetek veljavnosti pogodbe in velja do zaključka realizacije dobav blaga po tej pogodbi.
Ta pogodba se lahko spremeni, če se pogodbenici dogovorita v pisni obliki.
Sklenjeno v Sarajevu dne 14. aprila 1998 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem, bosanskem, hrvaškem in srbskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.
Za Vlado
Republike Slovenije
Marjan Senjur l. r.
Za Ministrski svet
Bosne in Hercegovine
Mirsad Kurtović l. r.
3. člen
Za izvajanje te pogodbe skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 911-01/98-2 (T1)
Ljubljana, dne 26. novembra 1998
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
1 Original pogodbe v bosanskem, hrvaškem in srbskem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti