Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

40. Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga s protokolom (BDKMCP-A), stran 271.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE DANSKE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU POTNIKOV IN BLAGA S PROTOKOLOM (BDKMCP-A)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga s protokolom (BDKMCP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. septembra 1998.
Št. 000-22-79/98
Ljubljana, dne 2. oktobra 1998
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE DANSKE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU POTNIKOV IN BLAGA S PROTOKOLOM (BDKMCP-A)
1. člen
2. člen Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga s protokolom (Uradni list Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 6/95) se spremeni tako, da se besedilo Protokola k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga nadomesti z besedilom, ki se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
P R O T O K O L
k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga
Organi, pristojni za uresničevanje sporazuma, so:
za slovensko stran:
a) kar zadeva 2., 4., 7., 12. in 14. člen
Ministrstvo za promet in zveze
Prešernova 23
61000 Ljubljana
Slovenija
Tel: (386) 61 125 62 56
Fax: (386) 61 125 73 28
b) kar zadeva 8. člen
Slovenska cestna podjetja
Linhartova 17
61000 Ljubljana
Slovenija
Tel: (386) 61 32 01 48
Fax: (386) 61 32 73 68
za dansko stran:
a) kar zadeva 2., 4., 7., 8. in 12. člen
Fćrdselsstyrelsen
Borgergade 20
DK - København K.
Tel: (45) 33147444
Fax: (45) 33323534
b) kar zadeva 14. člen
Trafikministeriet
Nytorv 11
1450 København K.
Tel: (45) 33923355
Fax: (45) 33915682
V Kopenhagnu, dne 10. junija 1994
Za Vlado
Republike Slovenije
Igor Umek l. r.
Za Vlado
Kraljevine Danske
Jan Trøjborg l. r.
P R O T O C O L
to the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Kingdom of Denmark on international Transport of Passengers and Goods by Road
For the purpose of this Agreement the competent authorities are
For the Slovenian side
a) according to Article 2, 4, 7, 12 and 14:
Ministrstvo za promet in zveze
Prešernova 23
61000 Ljubljana
Slovenija
Tel: (386) 61 125 62 56
Fax: (386) 61 125 73 28
b) according to Article 8:
Slovenska cestna podjetja
Linhartova 17
61000 Ljubljana
Slovenija
Tel: (386) 61 32 01 48
Fax: (386) 61 32 73 68
for the Danish side
a) according to articles 2, 4, 7, 8 and 12:
Fćrdselsstyrelsen
Borgergade 20
DK - København K.
Tel: (45) 33147444
Fax: (45) 33323534
b) according to Article 14:
Trafikministeriet
Nytorv 11
1450 København K.
Tel: (45) 33923355
Fax: (45) 33915682
Done in Copenhagen on the 10 th day of June 1994.
For the Government of
the Republic of Slovenia
Igor Umek (s)
For the Government of
the Kingdom of Denmark
Jan Trøjborg (s)
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-07/95-9/2
Ljubljana, dne 24. septembra 1998
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo protokola v danskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost