Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998

Kazalo

21. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (BGBNSNJ), stran 141.

A K T
O NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE, KI NAJ OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE (BGBNSNJ)
Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovenije glede naslednjih mednarodnih pogodb, veljavnih med nekdanjo Jugoslavijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske:
1. Pogodba o trgovini in plovbi med Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Irske, London, 12. 5. 1927, objavljena v Službenih novinah Kraljevine SHS, št. 46/28;
2. Konvencija med Kraljevino Jugoslavijo in Kraljevino Veliko Britanijo o ureditvi medsebojne pomoči pri vodenju postopka v civilnih in trgovinskih zadevah, ki tečejo ali utegnejo teči pred zadevnimi sodnimi oblastmi, London, 27. 2. 1936, objavljena v Službenih novinah Kraljevine Jugoslavije 1937/116-XXXV;
3. Trgovinski sporazum, London, 27. 11. 1936, objavljen v Službenih novinah Kraljevine Jugoslavije 1936/303-LXXVII, popravek v 1937/283-LXXXI;
4. Sporazum med Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in Vlado Jugoslavije glede odškodnine za britansko premoženje, pravice in interese, ki so jih prizadeli jugoslovanski ukrepi nacionalizacije, razlastitve, odvzema in likvidacije (z izmenjavo not), London, 23. 12. 1948, objavljen v Uradnem listu RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/97 (Uradni list RS, št. 34/97);
5. Konvencija o socialnem zavarovanju med Vlado FLRJ in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, London, 24. 5. 1958, objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 7/58;
6. Sporazum o izvajanju Konvencije o socialnem zavarovanju z dne 24. 5. 1958, Beograd, 20. 11. 1959, objavljen v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 12/60;
7. Popravek konvencije o socialnem zavarovanju z dne 24. 5. 1958, izmenjava pisem 6. 1. 1960, objavljen v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 10/60;
8. Konzularna konvencija med SFRJ in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, Beograd, 21. 4. 1965, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 10/66;
9. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o mednarodnem cestnem prevozu blaga, London, 3. 2. 1969, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 35/70;
10. Sporazum o odpravi vizumov med Vlado SFRJ in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, Beograd, izmenjava pisem, 29. 4. 1969, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 38/70;
11. Dopolnilni sporazum med SFRJ in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske o odpravi vizumov, Beograd, izmenjava pisem, 19. 2. 1970 in 4. 3. 1970, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 16/71;
12. Sporazum o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o odpravi vizumov med SFRJ in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske z dne 29. 4. 1969, s spremembami in dopolnitvami z dne 19. 2. in 4. 3. 1970, Beograd, izmenjava pisem, 3. 2. in 16. 6. 1988, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 11/90;
13. Sporazum med SFRJ in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka, London, 6. 11. 1981, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 7/82.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 700-01/98-56/1
Ljubljana, dne 26. maja 1998
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost