Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

4679. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vodice za leto 1998, stran 8538.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) ter na podlagi 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, št. U-I-13/94, 45/94 – odl. US RS, št. U-I-144/94, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97 in 70/97) je Občinski svet občine Vodice na 46. seji dne 3. 12. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Vodice za leto 1998
1. člen
V odloku o proračunu Občine Vodice za leto 1998, ki ga je sprejel Občinski svet občine Vodice na 34. redni seji dne 29. 1. 1998 ter 9. izredni seji dne 24. 8. 1998, se 3. člen spremeni tako, da glasi:
Skupni prihodki proračuna za leto 1998 znašajo 340,132.560 SIT in se razporedijo za:
SIT
– financiranje zagotovljene porabe     312,773.560
– financiranje drugih dogovorjenih nalog   21,789.000
– stalna proračunska rezerva         1,500.000
– tekoča proračunska rezerva         4,070.000
Sestavni del proračuna je bilanca prihodkov in odhodkov, v kateri so izkazani vsi prihodki po virih in vrstah, odhodki pa po posameznih namenih.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov pa se uporabljajo od 1. januarja 1998 dalje.
Št. 032-01-001/98-068
Vodice, dne 14. decembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vodice
Alojzij Kosec l. r.

AAA Zlata odličnost