Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

4667. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Tišina v letu 1999, stran 8532.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95, 9/96, 44/96, 73/95 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US RS), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98) in 14. člena statuta Občine Cankova–Tišina (Uradni list RS, št. 53/95, 58/98 ) je Občinski svet občine Tišina na 1. redni seji dne 10. 12. 1998 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Tišina v letu 1999
1
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine Tišina se v letu 1999 začasno financirajo po tem sklepu.
2
Dokler ne bo sprejet proračun Občine Tišina za leto 1999 se začasno financirajo postavke porabnikov iz proračuna mesečno v višini 1/12 realiziranih odhodkov proračuna Občine Cankova–Tišina za leto 1998, in sicer v sorazmernem delu novoustanovljenih občin.
3
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševati plačila porabnikom proračuna le do višine zneskov iz prejšnjega člena in pri tem upoštevati določila zakona o financiranju občin, zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/98) in drugih predpisov, ki se nanašajo na proračun občine in državni proračun.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 do 31. marca 1999.
Št. 40304-002/98
Tišina, dne 14. decembra 1998.
Župan
Občine Tišina
Alojz Flegar l. r.

AAA Zlata odličnost