Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

4660. Poročilo o izidu volitev Občine Semič, stran 8529.

Občinska volilna komisija Občine Semič je na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) in zapisnika o delu volilne komisije Občine Semič na seji dne 23. novembra 1998 sestavila
P O R O Č I L O
o izidu volitev Občine Semič
I
V Občini Semič je od skupnega števila volilcev 2928 glasovalo 2154 volilnih upravičencev, kar znaša 73,43 % vseh volilnih upravičencev.
II
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 2150 glasovnic, od tega je bilo 46 neveljavnih in 2104 veljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
– Stanko VIDMAR je dobil 248 glasov, kar znaša 11,79% veljavnih glasov,
– Ivan BUKOVEC je dobil 1860 glasov, kar znaša 88,21% veljavnih glasov.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je v skladu s 107. členom zakona o lokalnih volitvah za župan Občine Semič izvoljen Ivan BUKOVEC, roj. 23. 1. 1949, Semič 15, p. SEMIČ.
III
Izid glasovanja za člane Občinskega sveta občine Semič je naslednji:
--------------------------------------------------------------------------------------
Glasov    %  Man-  Št.  Ime liste
    glasov  dati
--------------------------------------------------------------------------------------
132    6,6    1   1  ZLSD – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
141    7,1    1   2  SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
207    10,4    1   3  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
293    14,7    2   4  LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
130    6,5    1   5  SDS – SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
742    37,3    6   6  SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
99     5,0    0   7  NEODVISNA LISTA ZA SEMIČ IN VAŠKE SKUPNOSTI – NELI 94
244    12,3    1   8  SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
1988        13      SKUPAJ
--------------------------------------------------------------------------------------
Na podlagi zakona o lokalnih volitvah in statuta Občine Semič je bilo po D’Hondtovem sistemu razdeljeno 13 mandatov.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so v Občinski svet občine Semič za mandatno obdobje 1998 do 2002 izvoljeni naslednji kandidati:
--------------------------------------------------------------------------
Zap.  Ime in priimek      Ime liste
št.
--------------------------------------------------------------------------
1.   Martin HENIGSMAN     ZLSD – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
2.   Sergej ČAS        SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
3.   Alojz Stanislav VIDMAR  DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
4.   Jože MIHELČIČ      LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
5.   Anton BUKOVEC      LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
6.   Ferdinand JAKŠA     SDS – SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
7.   Janez MOVRN       SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
8.   Janez MALNARIČ      SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
9.   Ivan KRIŽAN       SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
10.  Janez MALNARIČ      SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
11.  Sonja ŠKOF        SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
12.  Zdravko MIHELČIČ     SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
13.  Anton MALENŠEK      SKD – SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI
--------------------------------------------------------------------------
Št. 018/98
Semič, dne 27. novembra 1998.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Semič
Anton Marentič l. r.

AAA Zlata odličnost