Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

4646. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci v letu 1999, stran 8516.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 in 70/97) in 20. ter 94. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95, 4/97, 68/97 in 87/97) je Občinski svet občine Puconci na 37. seji dne 10. 12. 1998 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci v letu 1999
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Puconci za leto 1999 se javna poraba Občine Puconci začasno financira po proračunu za leto 1998.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po proračunu za leto 1998.
3. člen
Prihodki in njihova razporeditev po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Puconci za leto 1999.
4. člen
Župan Občine Puconci je je pooblaščen, da v primeru neenakomernega priliva prihodkov začasno zmanjša porabo sredstev po posameznih namenih.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999.
Št. 40204-2/98
Puconci, dne 11. decembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost