Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

4638. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Ljutomer, stran 8512.

P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Ljutomer
Občinska volilna komisija Ljutomer je na seji dne 7. 12. 1998 na podlagi zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana Občine Ljutomer na volitvah 22. 11. 1998 in 6. 12. 1998 ugotovila:
I
1. Na volitvah, 22. 11. 1998 je imelo pravico voliti 9800 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.
2. Na volitvah 6. 12. 1998 – drugi krog, je imelo pravico voliti skupaj 9795 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike.
3. Na volitvah 22. 11. 1998 je skupaj glasovalo 5635 volivcev ali 57,50% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 5617 volivcev glasovalo na voliščih po volilnih imenikih (s potrdilom ni glasoval nihče)
b) 18 volivcev je glasovalo po pošti.
4. Na volitvah 6. 12. 1998 je skupaj glasovalo 4710 volivcev ali 48,09 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega je:
a) 4699 volivcev glasovalo na voliščih po volilnih imenikih
b) 11 volivcev glasovalo po pošti.
II
Za volitve župana dne 22. 11. 1998 je bilo oddanih 5635 glasovnic.
Ker so bile prazne, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker sta bila obkrožena dva ali več kandidatov, je bilo 163 glasovnic neveljavnih.
Posamezni kandidati za župana so dobili v prvem krogu naslednje število glasov:
----------------------------------------------------
Zap. Kandidat        Št. glasov   % glasov
št.
----------------------------------------------------
1.  Jožef Špindler        1394    25,84
2.  Ludvik Bratuša        1404    25,66
3.  Božidar Kosi         416     7,60
4.  Marija Gjerkeš Dugonik    1089    19,90
5.  Maksimiljan Gošnjak     1169    21,36
----------------------------------------------------
III
Za volitve župana Občine Ljutomer dne 6. 12. 1998 – drugi krog je bilo oddanih 4710 glasovnic.
Ker so bile prazne, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, ker sta bila obkrožena dva kandidata, je bilo 112 glasovnic neveljavnih.
Posamezna kandidata sta v drugem krogu dobila naslednje število glasov:
------------------------------------------------
Zap.  Kandidat    Št. glasov   % glasov
št.
------------------------------------------------
1.   Ludvik Bratuša    2202     47,89
2.   Jožef Špindler    2396     52,11
------------------------------------------------
Občinska volilna komisija občine Ljutomer je na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 20/98) ugotovila, da je za župana Občine Ljutomer izvoljen Jožef Špindler, roj. 13. 9. 1943, stanujoč Majstrova 2, Ljutomer, ker je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 006-07-7/98
Ljutomer, dne 10. decembra 1998.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Ljutomer
Oton Nemec l. r.
Člani:
Valentin Odar l. r.
Ivan Šumak l. r.
Zdenka Štampar l. r.

AAA Zlata odličnost