Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

4635. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Cerkvenjak, stran 8509.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Cerkvenjak
Občinska volilna komisija občine Cerkvenjak je na seji dne 23. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Občinskega sveta občine Cerkvenjak na volitvah 22. novembra 1998, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane Občinskega sveta občine Cerkvenjak.
I
Na volitvah 22. novembra 1998 je imelo pravico glasovati 1633 volivcev.
V 4. volilnih enotah je skupaj glasovalo 933 volivcev in sicer:
a) v 1. volilni enoti je glasovalo 354 volivcev, od tega veljavnih 337, neveljavnih 17 glasovnic,
b) v 2. volilni enoti je glasovalo 252 volivcev, od tega veljavnih 248, neveljavne 4 glasovnice,
c) v 3. volilni enoti je glasovalo 179 volivcev, od tega veljavnih 161, neveljavnih 18 glasovnic,
d) v 4. volilni enoti je glasovalo 148 volivcev, od tega veljavnih 143, neveljavnih 5 glasovnic.
II
1. VOLILNA ENOTA:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ivan ZELENIK      23 glasov  ali  6,82%
2. Miran ROJ       47 glasov  ali  13,95%
3. Franc BRATKOVIČ    69 glasov  ali  20,47%
4. Edvard ŽIŽEK      43 glasov  ali  12,76%
5. Janko MAGUŠA     158 glasov  ali  46,88%
6. Roman LORENČIČ     58 glasov  ali  17,21%
7. Stanislav ROKAVEC   49 glasov  ali  14,54%
8. Jožef KOS       25 glasov  ali  7,42%
9. Janez PUČKO      17 glasov  ali  5,04%
10. Jakob MATJAŠIČ    112 glasov  ali  33,23%
11. Viktor DOMANJKO   108 glasov  ali  32,05%
12. Martin ROJKO     98 glasov  ali  29,08%
13. Silva KOZAR      93 glasov  ali  27,60%
Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
1. Janko MAGUŠA, roj. 30. 8. 1956, Peščeni vrh 15, Cerkvenjak
2. Jakob MATJAŠIČ, roj. 16. 5. 1943, Cerkvenjak 14, Cerkvenjak
3. Viktor DOMANJKO, roj. 29. 11. 1961, Andrenci 1, Cerkvenjak
2. VOLILNA ENOTA:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Drago KOŠNIK   43 glasov  ali  17,34%
2. Jože GREGOREC  29 glasov  ali  11,69%
3. Branko PLOJ   83 glasov  ali  33,47%
4. Joško ZORKO   82 glasov  ali  33,06%
5. Zvonko PALUC   95 glasov  ali  38,31%
6. Franc FEKONJA  84 glasov  ali  33,87%
7. Janez FEKONJA  37 glasov  ali  14,92%
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Zvonko PALUC, roj. 21. 6. 1957, Brengova 33, Cerkvenjak
2. Franc FEKONJA, roj. 20. 9. 1957, Čagona 23, Cerkenjak
3. VOLILNA ENOTA:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Zdenka ŠTURM   22 glasov  ali  13,66%
2. Štefan ŽERDIN  28 glasov  ali  17,39%
3. Bojan ŠIMEK   15 glasov  ali   9,32%
4. Ivan ANŽEL    19 glasov  ali  11,80%
5. Anton HORVAT   17 glasov  ali  10,56%
6. Ivan SIMONIČ   43 glasov  ali  26,71%
7. Roman ROJS    60 glasov  ali  37,27%
8. Franc ČEH    22 glasov  ali  13,66%
9. Rihard ANŽEL   36 glasov  ali  22,36%
10. Slavko TOPLAK  27 glasov  ali  16,77%
Izvoljena sta bila naslednja kandidata:
1. Roman ROJS, roj. 26. 10. 1960, Cogetinci 64, Cerkvenjak
2. Ivan SIMONIČ, roj. 23. 12. 1952, Cogetinci 73, Cerkvenjak
4. VOLILNA ENOTA:
Kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Janez ZAMUDA   6 glasov  ali   4,20%
2. Ivan GOMZI   20 glasov  ali   13,99%
3. Roman PLOJ   81 glasov  ali   56,64%
4. Feliks FEKONJA 36 glasov  ali  25,17%.
Izvoljen je bil naslednji kandidat:
1. Roman PLOJ, roj. 25. 5. 1956, Smolinci 88, Cerkvenjak
Št. 00607–3/98
Cerkvenjak, dne 23. novembra 1998.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Cerkvenjak
Vinko Lorenčič, dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost