Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/1998 z dne 23. 12. 1998

Kazalo

4634. Poročilo o izidu volitev župana Občine Cerkvenjak, stran 8509.

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Cerkvenjak
Občinska volilna komisija občine Cerkvenjak je na seji dne 23. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve župana Občine Cerkvenjak na volitvah 22. novembra 1998, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za župana Občine Cerkvenjak.
I
1. Na volitvah 22. novembra 1998 je imelo pravico glasovati 1633 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 933 volivcev, od tega je:
a) 928 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku
b) 5 volivcev glasovalo po pošti.
II
Za volitve župana občine je bilo oddanih 933 glasovnic, od katerih je bilo 894 veljavnih ter 39 neveljavnih.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Edvard PUKŠIČ 224 glasov ali 25,06%,
2. Feliks FEKONJA 96 glasov ali 10,74%,
3. Jožef KRANER 574 glasov ali 64,21%.
III
Občinska volilna komisija je na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine Cerkvenjak izvoljen:
Jožef KRANER, roj. 25. 3. 1946, stanujoč Smolinci 66, Cerkvenjak, ki je dobil večino veljavnih glasov.
Št. 00607–3/98
Cerkvenjak, dne 23. novembra 1998.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Cerkvenjak
Vinko Lorenčič, dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost